Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Uitnodiging Europese subsidie en fondsenmarkt 5 november

Wilt u zaken of onderzoek doen met hulp van Europa, gebruikmaken van Europese subsidies, of nagaan welke kansen Europa u en/of uw organisatie biedt? Kom dan naar de gratis Europese subsidie en fondsenmarkt op 5 november in Utrecht van de Economic Board Utrecht. Europa decentraal verzorgt een workshop over het Europaproof maken van Europese subsidies met de staatssteun en aanbestedingsregels .

Lees het volledige bericht

Werkprogramma Europese Commissie gepubliceerd

Op dinsdag 22 oktober publiceerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2014. Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het werkprogramma. Zij kunnen te maken krijgen met Commissievoorstellen voor nieuwe regelgeving of beleid op voor hen relevante beleidsterreinen.

Lees het volledige bericht

Noord-Brabant doet onderzoek naar gebruik berichtenbox door Brabantse gemeenten

De Europese Dienstenrichtlijn bevat de verplichting voor overheden om langs één digitaal loket te kunnen communiceren met bedrijven. In Nederland heeft deze verplichting vorm gekregen via de berichtenbox voor bedrijven. De provincie Noord-Brabant heeft nu middels onderzoek laten nagaan wat de stand van zaken is betreffende het huidig gebruik van de berichtenbox voor bedrijven onder de Brabantse gemeenten.

Lees het volledige bericht

Consultatie landbouw groepsvrijstellingsverordening

De Europese Commissie heeft een openbare consultatie gelanceerd over het voorstel voor herziene staatssteunregels voor het MKB in de land- en bosbouwsector. De ontwerpregels verruimen de vrijstellingen en introduceren nieuwe steuncategorieën. Zo wil de Commissie de reikwijdte van de verordening verbreden naar agrariërs die landbouwproducten verwerken en afzetten. Decentrale overheden kunnen tot 19 november bijdragen aan deze consultatie.

Lees het volledige bericht

Overal in Europa basisbreedband

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes toonde zich op donderdag 17 oktober verheugd over het feit dat vanaf nu elke Europeaan in de EU kan beschikken over basisbreedband. Dit kan dankzij het feit dat satellietbreedband, internetverbinding via satelliet, vanaf nu in alle 28 lidstaten beschikbaar is. Elke Europeaan kan een satellietabonnement nemen, ook de drie miljoen mensen die tot nu toe geen toegang tot vaste of mobiele breedbandnetwerken hadden.

Lees het volledige bericht

Nieuw infrastructuurbeleid vervoer

De Europese Commissie heeft op donderdag 17 oktober in het kader van de hervorming van het EU-infrastructuurbeleid nieuwe kaarten bekendgemaakt met de negen corridors die de ruggengraat vormen voor het vervoer in de interne markt van de EU. Om haar ambities waar te maken verdrievoudigt de EU het budget voor vervoersinfrastructuur voor de periode 2014-2020 tot 26 miljard euro.

Lees het volledige bericht

Manifest voor succesvolle start-ups gepresenteerd

Aan de vooravond van de EU-top waar de eengemaakte digitale markt en de digitale economie centraal staan, presenteerde de Startup Europe Leaders Club op woensdag 23 oktober een manifest aan Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Hierin geeft de club aan hoe Europa zich moet aanpassen aan het digitale tijdperk en hoe beleidsmakers, op elk niveau en in elk land, het innovatie- en groeiklimaat kunnen verbeteren.

Lees het volledige bericht