Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Demografie Forum 2013

Onder de titel ‘Investing in Europe’s demographic future’ organiseerde het Directoraat Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese Commissie op 6 en 7 mei 2013 het 4e Demografie Forum in Brussel.
Lees het volledige bericht

Asscher wil onterechte bijstand aan EU-burgers beperken

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat gemeenten niet langer bijstand hoeven te verstrekken aan EU-burgers indien de rechtmatigheid van hun verblijf wordt betwist. De minister wil een wettelijke grondslag creëren om te voorkomen dat EU-burgers ten onrechte bijstand ontvangen. Dit zei hij tijdens een overleg met de Tweede Kamer op donderdag 25 april.

Lees het volledige bericht

9 mei, Dag van Europa

Op 9 mei vieren alle lidstaten van de EU de Dag van Europa om te herdenken dat Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, met zijn verklaring de aanzet gaf voor de huidige EU-samenwerking.

Lees het volledige bericht

Duurzame Europese aquacultuur stimuleren

De Europese Commissie heeft op maandag 29 april strategische richtsnoeren gepresenteerd om de ontwikkeling van de aquacultuur in de Europese Unie te stimuleren. Daarbij werkt zij samen met de lidstaten en de belanghebbenden om voor de problemen van de sector een oplossing te vinden. De aquacultuursector van de EU beschikt over een aanzienlijk groeipotentieel en kan helpen om de overbeviste mariene hulpbronnen te ontzien.

Lees het volledige bericht

Energie-efficiëntie in gebouwen moet beter

De Europese Commissie bracht op donderdag 18 april een rapport uit over het gebrek aan financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen. Voor het behalen van de gestelde doelstellingen in 2020 en 2050 moeten er meer investeringen plaatsvinden.

Lees het volledige bericht

Conferentie: investeren in Europa’s steden en regio’s

Op maandag 13 mei organiseren het Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Investeringsbank (EIB) met de steun van het Ierse voorzitterschap van de Raad van de EU de conferentie ‘Investeren in Europa’s steden en regio’s: Naar een maximaal rendement van regionale en lokale overheidsuitgaven en de EU-begroting 2014-2020’.

Lees het volledige bericht

Forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’

Op dinsdag 28 mei organiseert de werkgroep Europa van Provinciale Staten van Noord-Holland het forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’. Het forum richt zich op de vraag welke invloed het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) “op de voedselketen” heeft en specifieker hoe dit zich verhoudt tot plattelandsontwikkeling in de Regio Randstad. Vanaf 19.00 uur gaat het forum van start in Haarlem.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert Parlement en Raad over herziening EGTS

Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft tijdens een bijeenkomst in Porto op 19 april in kaart gebracht hoe een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan bijdragen aan regionale ontwikkeling. De hieruit voortgekomen aanbevelingen zijn aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd. Decentrale overheden kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aangaan en middels een EGTS de uitvoering daarvan vereenvoudigen.

Lees het volledige bericht

Een enquête over de Digitale Agenda voor Europa

In het kader van Europa 2020 heeft het Comité van de Regio’s een strategiebeoordeling opgesteld ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie die naar verwachting in 2014 plaats zal vinden. Onderdeel van deze evaluatie zijn de antwoorden op een enquête over het Flagship ‘Een digitale agenda voor Europa’, die tevens worden besproken op een conferentie in Brussel op 2 juli 2013.
Lees het volledige bericht

EUrrest mei 2013

Dit EUrrest gaat over de zaak ASL. Hierin stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van een uitzondering op de aanbestedingsplicht, in het kader van publiek-publieke samenwerking.

Lees het volledige bericht

X