Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Nieuw Groenboek kunststofafval zorgt voor EU-brede discussie

Op 7 maart publiceerde de Europese Commissie een Groenboek dat aanzet tot een gestructureerde discussie over de wijze waarop kunststofproducten tijdens hun hele levenscyclus duurzamer kunnen worden gemaakt en hoe de impact van kunststofafval op het milieu kan worden beperkt. Het Groenboek heeft als doel feiten en meningen te verzamelen om de gevolgen van kunststofafval te beoordelen en een Europese strategie te ontwikkelen om deze te verminderen.

Lees het volledige bericht

EU Sustainable Energy Week

Onder het motto “One Small Step from You, One Giant Leap for Europe!” organiseert de Europese Commissie ook dit jaar de EU Sustainable Energy Week 2013 (EUSEW 2013). Tijdens de EUSEW 2013 organiseren honderden gemeenten, regio’s, bedrijven en NGO’s in Europa hun eigen lokale Energy Day.

Lees het volledige bericht

Mobilty Week 2013: Clean Air, it’s your move!

Van 16 tot 22 september 2013 vindt de Europese Mobiliteitsweek plaats. Op 6 maart verzamelden vertegenwoordigers van steden en regio’s zich voor de officiële kick off en werd het thema van de week bekend gemaakt: luchtkwaliteit. De kwaliteit van lucht kan verbeterd worden door het aanmoedigen van duurzame mobiliteit.

Lees het volledige bericht

Gebiedsgerichte aanpak getoetst aan staatssteunregels sanering grondwater

Bij sanering van grondwater moet per gebied worden vastgesteld of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dit is het resultaat van het overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie over de gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van dieper grondwater, zo blijkt uit de kamerstukken van 5 maart.

Lees het volledige bericht

Eurocommissaris Kroes benadrukt rol overheden aanleg breedband

Steden staan voor veel uitdagingen waar digitalisering het antwoord op is. Dit betoogt Eurocommissaris Neelie Kroes, belast met de portefeuille Digitale Agenda, in haar toespraak van 28 februari. Decentrale overheden dienen slimmer om te springen met de beschikbare budgetten voor het aanleggen van breedband. Bovendien is het van essentieel belang dat er nieuwe investeringen worden gedaan.

Lees het volledige bericht

Bijeenkomst Europese fondsen 2014-2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 28 mei een bijeenkomst over de nieuwe Europese fondsen periode 2014-2020. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (vergaderlocatie het Vechthuis) en duurt van 09:30 uur tot 17:00 uur.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren staatssteun voor breedband

De Europese Commissie publiceerde op 26 januari 2013 vernieuwde richtsnoeren staatssteun voor breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn van toepassing op alle aangemelde steunmaatregelen waarover de Commissie zich vanaf 27 januari 2013 moet uitspreken, zelf als de maatregel vóór die datum is aangemeld. De richtsnoeren zijn relevant voor decentrale overheden die zich bezig houden met breedbandprojecten en de Digitale Agenda.
Lees het volledige bericht

Mobilisatie EU-hoofdsteden: burgemeesters moeten Europa uit crisis loodsen

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn organiseerde op vrijdag 28 februari de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de Europese Unie. De twintig deelnemende burgemeesters worden door Hahn opgeroepen om het voortouw te nemen bij de inspanningen voor herstel en groei. De Eurocommissaris pleit voor een centralere rol voor de hoofdsteden als stuwende economische en sociale kracht voor Europa. Hij dringt aan op een nadrukkelijkere stedelijke dimensie in het cohesiebeleid en op alle overige EU-beleidsterreinen.

Lees het volledige bericht

X