Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Staatssteunmogelijk­heden ter bestrijding economische gevolgen coronacrisis

De maatregelen die worden genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de economie. De Europese Commissie heeft aangegeven dat lidstaten op verschillende manieren staatssteun kunnen toepassen om de economie te stimuleren en ook het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd ter ondersteuning van de getroffen ondernemingen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert industrie- en MKB strategie

Op 10 maart presenteerde de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie. Hierin publiceert de Commissie een aantal initiatieven die de overgang naar een groene en digitale economie moeten ondersteunen. De strategie bestempelt het behalen van klimaatneutraliteit tegen 2050 als een van de belangrijkste prioriteiten en benadrukt het belang van het behoud van het wereldwijde concurrentievermogen van de EU. Lees het volledige bericht

Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie

Overheden kunnen een krachtige motor zijn voor de vraag naar duurzame producten. Dat staat in het Actieplan voor de Circulaire Economie dat de Europese Commissie op 11 maart 2020 publiceerde. Het actieplan stelt verschillende wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor om de consumptievoetafdruk in de EU te verkleinen en het circulaire gebruik van producten grondstoffen in de EU te verhogen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan het bevorderen en realiseren van een circulaire economie. Lees het volledige bericht

Commissie presenteert investeringsinitiatieven voor aanpak coronavirus

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een reeks voorstellen gedaan om de wetgeving te wijzigen waardoor de lidstaten kunnen profiteren van meer financiële ondersteuning en gerichte bijstand. Met dit ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII) wordt het cohesiebeleid gemobiliseerd. Hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende sectoren als de gezondheidszorg en het MKB en wordt hulp geboden aan de meest getroffen gebieden en hun burgers.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende samenwerking: kabinet schetst recente ontwikkelingen en actuele vooruitgang

Het Nederlandse kabinet geeft samen met grensregio’s en buurlanden een impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland. In een brief aan de Tweede Kamer zette ministers Knops uiteen wat de recente ontwikkelingen en de actuele vooruitgang op dit gebied zijn. Daarnaast heeft ook de Europese Commissie ingezet op vergaande samenwerking ten aanzien van het spoorvervoer. Lees het volledige bericht

Europese Klimaatwet: nul netto uitstoot in de EU & klimaatadaptatie

EU-instellingen en lidstaten zijn samen verplicht om de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 te halen. Dat staat in het voorstel voor de Europese Klimaatwet die de Europese Commissie op 4 maart 2020 publiceerde. Het voorstel legt daarmee wettelijk vast dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2050 tot nul wordt teruggebracht. De Klimaatwet vormt hiermee de kern van de Europese Green Deal en verankert de mondiale klimaatovereenkomst van Parijs. Daarnaast moeten lidstaten zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door aanpassingsmaatregelen te treffen. De Klimaatwet biedt een kader van maatregelen, een langetermijnkoers en een monitoringsysteem voor het realiseren van deze doelstellingen.

Lees het volledige bericht

Hoe kunnen gemeenten intern gegevens delen bij aanpak ondermijning?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een modelinformatieprotocol opgesteld dat gemeenten kunnen gebruiken wanneer zij gegevens willen delen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Gemeenten gaven eerder aan bij de uitwisseling van deze gegevens in de knel te komen met de regels rondom privacy en gegevensbescherming. Het protocol biedt gemeenten een stappenplan om te kijken hoe gegevens verder verwerkt kunnen worden, binnen de huidig geldende sectorale wetgeving.

Lees het volledige bericht

Nieuwe oproep voor gratis ondersteuning voor innovatieve aanbestedingen in de ICT

Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) heeft een eerste nieuwe oproep gelanceerd voor 2020. Aanbestedende diensten die een project starten rondom het aanbesteden van innovatie in de ICT kunnen zich voor 15 april 2020 aanmelden om gratis ondersteuning voor hun project te krijgen. De prioriteit ligt dit jaar ook bij ICT-projecten die de Europese Green Deal ondersteunen.

Lees het volledige bericht

Het Comité van de Regio’s zoekt jonge politici

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) doet een oproep aan gemotiveerde jonge politici om zich aan te melden voor deelname aan het Young Elected Politicians (YEP) programma. Het jaarlijkse YEP programma is dit jaar opgebouwd rond de thema’s cohesiebeleid, Green Deal en de toekomst van de EU.

Lees het volledige bericht

Steeds meer gemeenten gebruiken vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2019 zijn er in totaal van 207 steunmaatregelen vanuit de Nederlandse decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie. In dit cijfer zijn overigens de kennisgevingen van de waterschappen niet meegenomen. Meer informatie hierover is zichtbaar in de kennisgevingen-barometer. Weliswaar is er sprake van een daling ten opzichte van 2018. Toch zijn er nu veel nieuwe gemeenten die gebruikmaken van de vrijstellingsverordening.

Lees het volledige bericht