×

Nieuws

...
Nieuws - 24 juni 2024

Raadpleging: Evaluatie LULUCF-verordening

De Europese Commissie heeft een evaluatie van de LULUCF-verordening aangekondigd. De Verordening, die betrekking heeft op landgebruik en bosbouw, wordt geëvalueerd op effectiviteit, efficiëntie, relevantie, samenhang en toegevoegde waarde. Als onderdeel van de evaluatie, is er een raadpleging opengesteld.

...
Nieuws - 20 juni 2024

Verslag Let’s get Digital 3.0: Van cyber-incident naar cyber-resistent

Op dinsdag 18 juni was het zover: de derde editie van ‘Let’s get Digital’, het evenement georganiseerd door Kenniscentrum Europa Decentraal dat zich richt op digitalisering binnen de overheid. Deze keer stond cyberveiligheid centraal. In congrescentrum La Vie in Utrecht kwamen experts bijeen om kennis en inzichten te delen. Hieronder volgt een verslag van deze inspirerende dag.

...
Nieuws - 17 juni 2024

KED introduceert digitermenlijst

De wet- en regelgeving rondom digitalisering staat vol met jargon en onduidelijke begrippen. Om dit toegankelijker te maken, heeft Kenniscentrum Europa Decentraal de Digitermenlijst opgesteld.

...
Nieuws - 17 juni 2024

Raadpleging: Evaluatie van de uitvoering van Europees milieubeleid

De Europese Commissie publiceert eens in de twee of drie jaar een evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (EIR). Dit rapport stelt vast hoe het staat met de implementatie van Europees milieubeleid in de lidstaten. Decentrale overheden worden uitgenodigd om feedback te geven op de uitvoering van het Europees milieubeleid.

...
Nieuws - 17 juni 2024

Geen aanbestedingsplicht tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen

In mei deed de rechtbank Limburg uitspraak over een vermeende aanbestedingsplicht voor een gemeente voor de huisvesting van vluchtelingen. In de uitspraak geeft de rechtbank onder andere een verduidelijking van de begrippen ‘gemengde opdracht’, ‘kale’ huur en ‘bestaande gebouwen’.

...
Nieuws - 11 juni 2024

30 jaar Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s (CvdR) viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Hoog tijd om stil te staan bij de belangrijke rol die het CvdR speelt, onder andere door zijn succesvolle inzet voor het Europese Cohesiebeleid en regionale ontwikkeling binnen de EU.

...
Nieuws - 10 juni 2024

Zwemwaterkwaliteit: Nederland loopt achter

De kwaliteit van het Europese zwemwater is in orde, 96% voldoet aan eisen in de Zwemwaterrichtlijn. In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland echter achter. Zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland behaalde van de 29 onderzochte landen de 22e plaats.

...
Nieuws - 7 juni 2024

Verslag: Talkshow ‘de EU in perspectief’

Recent organiseerden KED en de VNG een talkshow in aanloop naar de Europese verkiezingen. Na een welkomstwoord van Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur VNG) en een presentatie van Tim de Wit, konden de aanwezigen genieten van een panelgesprek over de Europese verkiezingen. Een terugblik!

...
Nieuws - 4 juni 2024

Tijdlijn Digitalisering van KED nu nog overzichtelijker

De Tijdlijn Digitalisering van KED biedt decentrale overheden inzicht in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor data en AI-gebruik. De tijdlijn is uitgebreid met nieuwe EU-ontwikkelingen en heeft nu drie nieuwe filterfuncties voor meer overzicht en interactiviteit.

...
Nieuws - 3 juni 2024

De Dienstenrichtlijn, de horecavergunning en ‘slecht levensgedrag’ van de horeca-exploitant

De Dienstenrichtlijn waarborgt de vrijheid van verlening van commerciële diensten en stelt eisen aan vergunningstelsels die die vrijheid inperken. Dit geldt ook voor horecavergunningen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meermaals verduidelijking gegeven over de benodigde details in lokale regels en de motivering van besluiten, om willekeur te voorkomen.

...
Nieuws - 3 juni 2024

Raad stelt prioriteiten voor digitaliseringsbeleid volgende wetgevingscyclus vast

Afgelopen week heeft de Raad van de Europese Unie de prioritieten voor het Europese digitaliseringsbeleid in de komende wetgevingscyclus vastgesteld. De nadruk ligt op een effectieve en samenhangende implementatie met lage administratieve kosten. Verder is het belangrijk om digitalisering op EU-niveau aan te pakken.