Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Aankondiging staatssteun- en DAEB-rapportage decentrale overheden

In maart zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen die hebben plaatsgevonden in 2019. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage zal dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures. Lees het volledige bericht

Praktische aanbevelingen over het nationaal en regionaal beheer van EU-fondsen

Op 20 januari publiceerde de Europese Commissie samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport over een pilotactie met vijf Europese lidstaten en regio’s voor het efficiënte beheer van EU-fondsen. Deze actie bracht de grootste uitdagingen in kaart voor overheden die Europese structuur- en investeringsfondsen beheren onder het Cohesiebeleid. Daarnaast presenteert dit rapport een aantal aanbevelingen met praktische tips voor decentrale overheden. Lees het volledige bericht

Provincies pleiten voor instandhouding Europese fondsen bij Eurocommissaris Hahn

Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang brengen van regionale investeringen en de transitie naar schone productie als in het creëren van banen. Dat onderstrepen de 12 provincies, bij monde van gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Rijsberman (Flevoland) bij het bezoek van Eurocommissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor Begroting en Administratie, aan Nederland.

Lees het volledige bericht

Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Lees het volledige bericht

A-G: Persoonsgegevens verwerken in derde landen blijft mogelijk op basis van modelcontract

Advocaat-generaal (A-G) Saugmandsgaard Øe van het EU-Hof heeft in zijn conclusie van 19 december 2019 aangegeven dat het modelcontract voor doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers die buiten de EU zijn gevestigd, geldig is. De Europese Commissie heeft drie modelcontracten opgesteld die organisaties kunnen gebruiken om rechtmatig persoonsgegevens buiten de EU te laten verwerken. Decentrale overheidsorganisaties die bijvoorbeeld persoonsgegevens opslaan op een server in de VS kunnen van dit modelcontract gebruikmaken.

Lees het volledige bericht

Uitdagingen en kansen bij circulair bouwen

Bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in de EU. Deze afvalstroom is dan ook niet voor niets aangemerkt als prioritair in het nieuwe Circulaire Economie Actieplan van de Europese Commissie. Het Europees Milieu Agentschap heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de uitdagingen en kansen die bouw- en sloopafval bieden op weg naar een circulaire economie.

Lees het volledige bericht

Lidstaten weigeren steun Just Transition Fund

Verschillende lidstaten zijn het niet eens met het voorstel voor verhoogde nationale bijdragen aan de EU-begroting om de overgang van regio’s naar een koolstofarme economie te ondersteunen. De Nederlandse regering gaf in december al aan het niet eens te zijn met extra bijdragen aan de EU-begroting – het meerjarig financieel kader (MFK).

Lees het volledige bericht

Gebruik hernieuwbare energie Nederland ondermaats

Nederland is de slechtst presterende lidstaat op het gebied van hernieuwbare energie. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 7,4 procent van de in Nederland verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa komt. Het gemiddelde aandeel hernieuwbare energie lag in 2018 in de Europese Unie (EU) op 18%.

Lees het volledige bericht