Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de werking van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit blijkt uit een Kamerbrief die Staatssecretaris Keijzer naar de Tweede en Eerste kamer heeft gestuurd. Momenteel zijn de gedragsregels geldig tot 1 juli 2019. De reden voor de verlenging van de regels is dat de geplande wijziging van de Wet Markt & Overheid niet voor de huidige vervaldatum doorgevoerd zal worden. Lees het volledige bericht

VNG publiceert Handreiking schaarse vergunningen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking over schaarse vergunningen gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die met schaarse vergunningen te maken krijgen in het kader van vergunningverlening, beleid of regelgeving. Lees het volledige bericht

ITEM presenteert grenseffectenrapportage op jaarconferentie

Tijdens de ITEM jaarconferentie heeft ITEM de grenseffectenrapportage aangeboden aan Thomas Antoine (secretaris-generaal van de Benelux), Jeroen Lenaers (lid van het Europees Parlement) en Martín Guillermo Ramírez (secretaris-generaal van de Vereniging van Europese Grensregio’s). Ook werd er gesproken over het belang van effectieve grensoverschrijdende samenwerking. Lees het volledige bericht

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster gepubliceerd. Onderstaande vacatures hebben als deadline 26 november en 18 december 2018 en 25 januari 2019.

Nationaal experts worden voor een periode van twee of drie jaar ingezet bij een van de Directoraten Generaal van de Commissie of in sommige gevallen bij een andere Europese instelling. De betaling geschiedt vanuit de detacherende overheidsorganisatie.

Wie interesse heeft in een functie als nationaal expert bij de Commissie moet hierover eerst intern akkoord bereiken binnen de eigen overheidsorganisatie. Deze moeten namelijk zorg dragen voor de doorbetaling van het salaris. Van de EC krijgt de nationaal expert in de meeste gevallen een aanvullende dagelijkse toeslag voor het werken bij deze Europese instelling. Vervolgens loopt de sollicitatie via de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU) met behulp van een CV in het Europese format. Sollicitaties direct gericht aan de EC worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie over de interne procedure kunt u contact opnemen met Rob van Eijkeren, coördinator van het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel: vaneijkeren@nl-prov.eu.

Voor meer achtergrondinformatie over het solliciteren op ‘nationaal expert’ functies bij de Commissie kunt u contact opnemen met de PV EU: bre-abd@minbuza.nl.

Nieuwe vacatures  

 Deadline 26 november 2018

Deadline 18 december 2018

Deadline 25 januari 2019

De CV moet in PDF of Word format worden opgemaakt in Engels, Frans of Duits.

Website Europees CV

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Stage bij Europa decentraal en werkbezoek Brussel

Sinds september ben ik stagiaire nieuwsvoorziening bij Kenniscentrum Europa decentraal. Ik schrijf nieuwsberichten over allerlei Europese onderwerpen en stel onze wekelijkse nieuwsbrief samen. Op deze manier leer ik veel over hoe de EU werkt en over Europees recht en beleid dat van belang is voor decentrale overheden. Ik houd me voornamelijk bezig met duurzaamheid en circulaire economie, Brexit, sociaal domein en (duurzaam) aanbesteden. Lees het volledige bericht

Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces

Vorige week hebben de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een akkoord bereikt over een uittredingsovereenkomst. Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Over de voorwaarden betreffende dit vertrek is nu een akkoord bereikt. In de uittredingsovereenkomst worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt tussen het VK en de EU over Britse burgers in de EU (en vice versa), de Ierse grenskwestie en de aangegane betalingsverplichting van het VK aan het EU-budget. Lees het volledige bericht

Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?

De energietransitie wordt steeds belangrijker in de maatschappij en er worden op allerlei fronten maatregelen getroffen om besparing van energie en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te bevorderen. Op Europees en (inter)nationaal niveau is onder andere afgesproken om CO2-emissies terug te dringen en meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Ook op lokaal en regionaal niveau zetten steeds meer decentrale overheden zich in voor het milieu door het inrichten van duurzame aanbestedingen. Hoe kunt u als decentrale overheid deze trend volgen en bijdragen aan de energietransitie? Lees het volledige bericht

X