Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Op voorhand uitsluiten tenderkostenvergoeding niet proportioneel

Het op voorhand uitsluiten van een vergoeding voor inschrijfkosten bij de eventuele intrekking van een aanbesteding is niet proportioneel. Dit betekent niet dat het toekennen van een vergoeding verplicht is. Aanbestedende diensten moeten een keuze hierin echter goed kunnen motiveren. Dit is het oordeel van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer na advies van de adviescommissie Gids Proportionaliteit. Het is naast enkele tekstuele gebreken de reden waarom de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden aangepast. De staatssecretaris heeft de wijzigingen als besluit ter consultatie voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees het volledige bericht

Bijeenkomst: Green and Smart Mobility

Op donderdag 10 oktober organiseren de provincie Noord-Brabant, Brabant-Stad, Vlaams-Brabant en Metropolregion Rhein-Neckar de bijeenkomst: ‘Green and Smart Mobility – new solutions for the mobility of the future’ in Brussel. Lees het volledige bericht

Voldoen aan Europese normen luchtkwaliteit blijft uitdaging ondanks verbetering

Het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL) lijkt te hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris baseert zich daarbij op een beleidsdoorlichting van het NSL, die in februari al werd afgerond. Hoewel overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof zijn afgenomen, is het niet duidelijk in welke mate deze afname is toe te schrijven aan het NSL. Lees het volledige bericht

Europese Commissie registreert drie nieuwe burgerinitiatieven

De Europese Commissie heeft besloten drie nieuwe burgerinitiatieven te registreren op het gebied van CO2-uitstoot, genetisch gemodificeerde gewassen en verbod op plastic. Indien voor een van de geregistreerde initiatieven binnen één jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten worden verzameld, is de Commissie verplicht het initiatief te analyseren en er een reactie op geven. Lees het volledige bericht

Kabinet pleit voor crisisbestendige en voorspelbare Europese begroting

De voorgestelde Europese begroting voor 2020 sluit goed aan bij de Nederlandse prioriteiten met betrekking tot concurrentiekracht, werkgelegenheid en veiligheid. Dat schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd maakt het kabinet zich zorgen om de tijdige implementatie van maatregelen die door de begroting bekostigd worden. Nederland zal haar standpunt naar voren brengen in de Raad van de Europese Unie, die de begroting samen met het Europees Parlement moet vaststellen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie doet onderzoek naar toekomst van stedelijke ontwikkeling in de EU

Wat is de rol van steden in de Europese Unie van de toekomst? Over die vraag zijn recent twee rapporten van de Europese Commissie verschenen. Het eerste rapport, The Future of Cities, bespreekt verschillende toekomstige trends en uitdagingen voor lokale overheden. Het tweede rapport bespreekt de stand van zaken van de EU Urban Agenda. Vorige week schreven we al over de Boekarest-verklaring, waarin de rol van steden en lokale overheden binnen de EU wordt benadrukt. Lees het volledige bericht

Regels Wet Markt & Overheid verlengd

Per 1 juli is de werkingsduur van de regels van de Wet Markt & Overheid twee jaar verlengd tot 1 juli 2021. Overheidsorganisaties die economische activiteiten verrichten moeten zich daarom nog steeds aan de Wet Markt & Overheid houden. De reden voor de verlenging van de regels is dat de geplande wijziging van de Wet Markt & Overheid niet voor de eerdere vervaldatum doorgevoerd kon worden. Lees het volledige bericht

X