Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

De toepassing van de Dienstenrichtlijn in vier recente uitspraken

De rechtspraak over de correcte toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn blijft volop in ontwikkeling. Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’) is er een groeiende behoefte aan verduidelijking van de Dienstenrichtlijn. Zowel de Europese als de nationale rechter hebben onlangs verduidelijkt in welke situaties decentrale overheden de Dienstenrichtlijn moeten toepassen. Zo zijn er recent een aantal uitspraken verschenen waarin het toepassingsbereik van de richtlijn voor de praktijk wordt verduidelijkt door de Nederlandse rechter. In welke situaties moeten decentrale overheden zich houden aan de regels van de Dienstenrichtlijn naar aanleiding van deze uitspraken? Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert groene architectuur voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Tijdens de Landbouw en Visserij Raad op 28 januari presenteerde Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan de groene architectuur van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 aan de Europese landbouwministers. De nieuwe groene architectuur van de voorgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 streeft naar het verbeteren van de milieuprestaties van het GLB. Lees het volledige bericht

Uitsluiten van tenderkostenvergoeding disproportioneel

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van een motie over de regels met betrekking tot het uitsluiten van tenderkostenvergoeding. De adviesgroep Gids Proportionaliteit heeft hier onderzoek naar gedaan en heeft geconcludeerd dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is. De staatssecretaris laat weten dat de Gids Proportionaliteit naar aanleiding van dit advies aangepast zal worden. Lees het volledige bericht

Europese lokale en regionale overheden stellen prioriteiten vast voor milieu, energie en klimaat in 2019

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft haar werkprogramma voor 2019 vastgesteld. Bovenaan de agenda staan milieu- en biodiversiteitsbescherming, de transitie van Europa naar schone energie, energiearmoede, klimaatverandering en de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Lees het volledige bericht

Denk mee over rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Het onderzoeksbureau KWINK groep gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek doen naar het functioneren van rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. De input van aanbestedende diensten en ondernemers is hierbij van groot belang. Een deel van het onderzoek zal bestaan uit een enquête onder alle partijen betrokken bij aanbestedingen. U kunt zich nu inschrijven om aan deze enquête deel te nemen. Lees het volledige bericht

Commissie maakt voorstellen bekend voor Brexit-noodmaatregelen op het gebied van sociale zekerheid en het EU-budget

Omdat nog niet bekend is of het VK met een deal of zonder een deal uit de EU zal vertrekken, wil de Europese Commissie de EU op alle mogelijke scenario’s voorbereiden. Sinds begin december is de Commissie bezig met het bekendmaken van voorbereidingsplannen voor een no deal-Brexit. Op 30 januari werden er nieuwe voorstellen voor maatregelen gepubliceerd. Deze maatregelen hebben betrekking op het Erasmus+-programma, sociale zekerheid en het EU-budget.

Lees het volledige bericht

Voortgang verbetering inkoop in het sociaal domein

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 24 januari 2018 de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de voortgang van de verbetering van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Het doel van de minister is om de inkooppraktijk beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Er is onder andere een plan opgesteld voor ondersteuning van gemeenten en zorgaanbieders bij inkoop in dit domein.

Lees het volledige bericht

De Autoriteit Persoonsgegevens: controles en onderzoek naar de naleving van de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving: organisaties die zich niet aan de verplichtingen houden kunnen fikse boetes krijgen. Waar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich de afgelopen tijd mee bezig gehouden en welke controles kunnen decentrale overheden nog verwachten?

Lees het volledige bericht

Positief Nederlands oordeel over EU-langetermijnstrategie voor klimaat

Afgelopen week heeft de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer door middel van een kamerbrief geïnformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van recente voorstellen van de Europese Commissie. Een van deze voorstellen is de langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa. Het voorstel van de Commissie zal op termijn ook gevolgen hebben voor het (energie)beleid van decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

X