×

Nieuws

...
Nieuws - 13 juli 2023

Rol gemeenten bij aanpak overgewicht kinderen

Op dit moment hebben gemeenten beperkte mogelijkheden om ongezond eten te weren. Om dit te bereiken wordt in een nieuwe wet een grondslag gecreëerd. Ook wordt het promoten van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen verboden.

...
Nieuws - 12 juli 2023

Het is eindelijk zover: adequaatheidsbesluit EU en VS vastgesteld

De Commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen over de gegevensstromen tussen de EU en de VS. Met een adequaatheidsbesluit geeft de Commissie aan dat er volgens de AVG een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens wordt geboden. Hierdoor kunnen persoonsgegevens vanuit de EU nu veilig worden doorgegeven aan Amerikaanse bedrijven die aan het EU-VS-kader deelnemen, zonder dat er aanvullende waarborgen nodig zijn.

...
Nieuws - 10 juli 2023

Nederland voortrekker digitale innovatie

Net als in 2022 is Nederland aangemerkt als ‘Innovatieleider’ en dit heeft sterk te maken met de voortrekkersrol in de digitale transformatie. Ook steeg het op de lijst van meest concurrerende economieën van de 6e naar de 5e plaats.

...
Nieuws - 9 juli 2023

Interview met Amber Stoof: Digitalisering blijft prioriteit voor EU en lidstaten

Amber Stoof is werkzaam als attaché ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Permanente Vertegenwoordiging (PV). De PV behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU). Zij houdt zich daar voornamelijk bezig met digitalisering. Decentrale overheden moeten hier nadrukkelijk mee aan de slag. KED sprak Amber over haar werk bij de PV en de uitdagingen op het gebied van digitalisering.

...
Nieuws - 6 juli 2023

Wet Markt en Overheid verlengd tot 1 juli 2025

De geplande wetswijziging van de Wet Markt en Overheid (hierna Wet M&O) laat nog op zich wachten. In de tussentijd is de huidige wet voor de tweede keer verlengd, nu tot 1 juli 2025. Dit betekent dat de huidige gedragsregels voor overheden uit de Wet M&O voorlopig nog van kracht blijven. Mogelijk bepaalt de voorziene wetswijziging dat de gedragsregels permanent gaan gelden.

...
Nieuws - 3 juli 2023

Commissie wil samen optrekken met lokale politici

Participatie is een basiswaarde van de Europese Unie maar voor veel inwoners is Europees beleid, en de impact daarvan op hun dagelijks leven, een ‘ver van mijn bed’ show. Met het project “Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!” (BELC) wil de EU daar graag verandering in brengen.

...
Nieuws - 3 juli 2023

430 miljoen voor Europese landbouw

De Europese Commissie (EC) stelt voor om 430 miljoen euro uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van Europese boeren. Economische en ecologische factoren maken het lastiger voor Europese boeren om rond te komen. Lidstaten moeten nog over het voorstel stemmen.