Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) van het Europees Parlement heeft dinsdag 2 april gestemd over de voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2021 in werking zal treden. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid  (ENVI-commissie) van het Europees Parlement nam al in februari haar positie in. Het Europees Parlement heeft volledige medebeslissingsbevoegdheid op de GLB wetsvoorstellen en speelt samen met landbouwministers in de Raad dus een belangrijke rol in de totstandkoming van het nieuwe GLB.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor vingerafdrukken op ID-kaart

Nieuwe Europese wetgeving die vingerafdrukken op identiteitskaarten verplicht is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement heeft afgelopen donderdag ingestemd met een nieuwe verordening die gemeenschappelijke eisen aan nationale identiteitsbewijzen stelt. Het doel van de nieuwe wetgeving is om identiteitsfraude tegen te gaan.

Lees het volledige bericht

LIFE-Programma doet oproep voor projectvoorstellen

Het EU LIFE-Programma is vanaf 4 april weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu en het efficiënt gebruiken van hulpbronnen, waarvoor 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Hierin mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor projecten meedoen. Dit kunnen grote-, kleine bedrijven, overheids- en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s, instellingen voor hoger onderwijs, en gemeenschapsgroepen) zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe veiligheidsmaatregelen auto’s verplicht vanaf 2022

Vanaf 2022 moet iedere auto die in Europa verkocht wordt een achteruitrijcamera hebben en een systeem dat waarschuwt wanneer de bestuurder moe is of zijn mobieltje gebruikt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn tot een akkoord gekomen voor strengere Europese veiligheidsmaatregelen voor voertuigen.

Lees het volledige bericht

Raad van State: verruiming bevoegdheden burgemeester geen oplossing voor ondermijning

Op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie heeft de Raad van State een advies gepubliceerd met betrekking tot ondermijning. Het verzoek van de minister volgde op een oproep van burgemeesters om binnen hun functie meer bevoegdheden te krijgen om ondermijning van het openbaar bestuur tegen te gaan. Met name de privacywetgeving zou een effectieve aanpak nu nog in de weg staan. De Raad van State stelt dat de verruiming van de bevoegdheden van de burgemeester geen passend antwoord is op dit vraagstuk. Wel zouden er andere oplossingen zijn.

Lees het volledige bericht

Nieuwe interactieve website brengt Europese verkiezingsresultaten in beeld

Het Europees Parlement heeft een nieuwe website (verkiezingen-resultaten.eu) gelanceerd waarmee de resultaten van de Europese verkiezingen van 1979 tot nu te raadplegen zijn. De site geeft ook informatie over trends in de Europese verkiezingen, bijvoorbeeld het evenwicht tussen mannen en vrouwen en de opkomst per lidstaat. Ook zijn de samenstellingen van alle rechtstreeks gekozen Europese parlementen in een database terug te vinden.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor betaald partnerschapsverlof van minimaal tien dagen

Partners krijgen recht op minimaal tien dagen betaald kraamverlof na de geboorte van hun kind. Het Europees Parlement stemde afgelopen donderdag in met een richtlijn die dit mogelijk moet maken. Tijdens dit verlof moet de werkgever minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte. Het doel van de wetgeving is om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en de rol van de vader in het gezin te versterken.

  Lees het volledige bericht

Tweede aanvraagronde WiFi4EU opent donderdag 4 april om 13:00 uur

De tweede oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt op donderdag 4 april 2019 om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen kunnen zich via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven. Het is zaak om donderdag zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten. Lees het volledige bericht

X