×

Nieuws

Nieuws - 24 januari 2024

Beëindiging recht op tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

De tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne eindigt op 4 maart 2024. Dit heeft de Raad van State geoordeeld op 17 januari 2024. Het gevolg is dat deze groep vluchtelingen uit Oekraïne vanaf dat moment geen recht heeft op verblijf in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Nieuws - 22 januari 2024

Nationaal energie- en klimaatplan: wat moet Nederland verbeteren?

Lidstaten zijn verplicht om Nationale energie-en klimaatplannen aan de Europese Commissie voor te stellen. De Commissie heeft het Nederlandse plan geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de Nederlandse plannen op verschillende punten voor verbetering vatbaar zijn. De definitieve plannen moeten in juni 2024 worden gefinaliseerd.

Nieuws - 22 januari 2024

Raadpleging: Hergebruik van afvalwater in landbouw

De Europese Commissie vraagt overheden om feedback op specificaties voor risicobeheerplannen over het hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw.

Nieuws - 15 januari 2024

Nieuwe EUCF-financieringsronde voor energietransitie in gemeenten

De European City Facility (EUCF) heeft de zesde ronde voor financieringsaanvragen geopend. EUCF ondersteunt gemeenten met €60.000 om hun klimaat- en energieplannen uit te voeren. Aanvragen is mogelijk tot 15 maart 2024.

Nieuws - 15 januari 2024

Nieuwe handreiking van PIANOo over Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding

PIANOo heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over de toepassing van het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. In het eerste deel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als inkoper BPKV kunt toepassen. Het tweede deel, dat begin 2024 zal volgen, is een verdere verdieping van deel één.

Nieuws - 11 januari 2024

Interview met strategisch inkoopadviseur infrastructurele werken Remco de Jong, Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft voor het vijfde jaar op een rij de eerste plek bemachtigd in de top 25 duurzame aanbesteders van Bouwend Nederland. Reden voor Kenniscentrum Europa Decentraal om langs te gaan bij inkoopadviseur Remco de Jong om te praten over hun succesformule en wat andere aanbestedende diensten daarvan kunnen leren.

Nieuws - 19 december 2023

Herziening de-minimisverordening en DAEB de-minimisverordening

De Europese Commissie heeft op 13 december 2023 de herziene de-minimisverordeningen gepubliceerd. Daarmee zijn deze regelingen verlengd waarbij een aantal punten zijn aangepast, zoals een inflatiecorrectie. De nieuwe de-minimisverordeningen treden in werking op 1 januari 2024 en zijn van toepassing tot 31 december 2030.