Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Acht provincies kiezen duurzame energie

Acht provincies gebruiken vanaf 1 januari 2020 uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van energie. Donderdag 30 oktober tekenden de provincies de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten. Lees het volledige bericht

Brexit: stand van zaken

Op 17 oktober hebben de onderhandelaars van de EU en het VK een nieuw akkoord bereikt over de Brexit. De Europese Raad (in artikel-50-configuratie) heeft het akkoord bekrachtigd. De Britse premier Johnson kreeg daarnaast een meerderheid in het Britse Lagerhuis voor de tweede lezing van zijn Brexit-deal. Desondanks eiste het Britse Parlement meer tijd om het benodigde wetsvoorstel te bestuderen. De premier moest daarom opnieuw om uitstel van de Brexit vragen aan de Europese Raad. Lees het volledige bericht

EU verbiedt pesticide thiacloprid

De Europese Commissie maakte dinsdag 22 oktober bekend dat de autorisatie van de pesticide thiacloprid niet wordt verlengd. De aankondiging volgt na een conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Thiacloprid wordt beschouwd als hormoonontregelaar en is schadelijk voor de hormonale balans van mens en dier. EU-landen hebben reeds ingestemd om de vergunning voor het insecticide thiacloprid niet te verlengen wanneer het eind april 2020 afloopt. Lees het volledige bericht

Gemeenten verantwoordelijk voor inburgering, wat gaat er veranderen?

De nieuwe Wet inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid voor inburgering gaan uitbreiden en decentraliseren. In het huidige stelsel liggen veel verantwoordelijkheden, zoals het vinden van een inburgeringscursus, bij inburgeraars zelf. In het nieuwe stelsel zal het gros van die verantwoordelijkheden aan de gemeenten worden toebedeeld. Zowel het kabinet als de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn van mening dat gemeenten het beste in staat zijn om inburgering integraal vorm te geven.

Lees het volledige bericht

Utrecht in top Europa’s meest concurrerende regio’s

De regio Utrecht heeft een gedeelde tweede plaats in de Regional Competitiveness Index (RCI) weten te bemachtigen. Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht opnieuw tot de top meest concurrerende regio’s in Europa. Utrecht deelt haar tweede plaats met Londen, Stockholm voert de lijst aan. De driejaarlijkse index beoordeelt de concurrentiekracht van 268 Europese regio’s op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt. Lees het volledige bericht

Uitstel benoeming Commissie-Von der Leyen door Europees Parlement

Op 9 september presenteerde de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar College van eurocommissarissen. In de tussentijd hebben verschillende commissies binnen het Europees Parlement de 27 kandidaat-commissarissen onderworpen aan officiële hoorzittingen om de geschiktheid van hun positionering met bijbehorende portefeuilles te beoordelen. De negatieve beoordeling van een drietal kandidaat-commissarissen zal er waarschijnlijk toe leiden dat de benoeming van de nieuwe Europese Commissie wordt uitgesteld tot 1 december 2019.

Lees het volledige bericht

In gesprek met Henk Staghouwer | Landbouw in Groningen, het GLB, de stikstofaanpak en de bescherming van boerenbedrijven

Henk Staghouwer is gedeputeerde bij de Provincie Groningen waar hij onder andere landbouw en internationalisering in zijn portefeuille heeft. Daarnaast is Staghouwer lid van het Comité van de Regio’s vanuit de portefeuilles visserij en landbouw. Daarom gingen wij voor met hem in gesprek over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kringlooplandbouw en het PAS. Lees het volledige bericht

X