Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Gemeenten kunnen profiteren van standaard verwerkersovereenkomst

De leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op hun ALV van 5 juni ingestemd met het standaard verklaren van een gemeentelijke verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst biedt een eenduidig pakket aan afspraken, zodat gemeenten niet bij elke verwerkersovereenkomst met hun toeleveranciers opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De standaardovereenkomst is in Nederland de eerste in zijn soort. Lees het volledige bericht

Raad voor Regelgevingstoetsing ziet kwaliteit effectbeoordelingen en evaluaties verbeteren

De Raad voor Regelgevingstoetsing (RSB) heeft zijn jaarlijkse rapport gepubliceerd. De Raad, ook wel bekend als het Regulatory Scrutiny Board, ziet toe op de kwaliteit van zowel de effectbeoordelingen van Europese wetsvoorstellen als de evaluaties van regelgeving die al van kracht is. In zijn rapport geeft de Raad inzicht in de beoordelingen van deze stukken en de adviezen voor de Europese Commissie die daaruit voortkomen. Lees het volledige bericht

Een jaar AVG: Commissie brengt bewustwording in kaart

Ruim een jaar na het van toepassing worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijken Europese burgers relatief goed op de hoogte te zijn van hun rechten met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. Ook in Nederland wisten burgers in 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden wanneer ze klachten hadden over privacy, schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Lees het volledige bericht

Commissie spreekt EU-lidstaten aan op gebreken één-loketsystemen voor grensoverschrijdende dienstverleners

De Europese Commissie heeft alle 28 lidstaten aangesproken op hun één-loketsystemen. De Dienstenrichtlijn verplicht lidstaten om een één-loketsysteem in te richten voor dienstverleners en beroepsbeoefenaren. In de aanmaningsbrieven die zijn gestuurd, verzoekt de Commissie de EU-landen om hun één-loketten te verbeteren en te voorzien in meer gebruiksvriendelijke systemen. Lees het volledige bericht

Kiesraad stelt officiële uitslag Europese verkiezingen vast

De Kiesraad heeft op dinsdag 4 juni de officiële uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland vastgesteld. Onder meer de zetelverdeling en de verkozen Europarlementariërs werden genoemd.

Op donderdag 23 mei hebben 5.519.776 van de 13.164.688 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (41,9%) lag daarmee hoger dan dat van 2014 (37,3%).

Lees het volledige bericht

X