Zoeken
Onderwerpen

Streven naar klimaatbestendige infrastructuur: Europese Commissie publiceert technische richtsnoeren

Toekomstige infrastructuurprojecten worden voorzien van nieuwe handvatten voor klimaatbestendigheid. De Commissie heeft hiervoor nieuwe technische richtsnoeren gepubliceerd voor de periode 2021-2027. De handvatten van de Europese Commissie moeten helpen om klimaatoverwegingen te integreren in toekomstige investeringen en ontwikkelingen van infrastructuurprojecten, zoals gebouwen, netwerkinfrastructuur en gebouwde systemen zoals milieustraten en riolering. Voor decentrale overheden kan het ook een handig referentiekader bieden, bijvoorbeeld bij het integreren van klimaatoverwegingen in milieueffectrapportages of bij de aanleg van milieustraten of publieke gebouwen.

Lees het volledige bericht

Evaluatie van de Toegankelijkheidsrichtlijn

Iedereen moet makkelijk gebruik kunnen maken van websites en apps van de overheid, ook mensen met een beperking. Daarom is de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen. Alle websites van overheidsinstanties moeten hier sinds september 2020 aan voldoen. Ook alle mobiele applicaties van de overheid moeten sinds juni 2021 conform de richtlijn werken. De Europese Commissie is nu een raadpleging gestart om de richtlijn te evalueren. Dit geeft decentrale overheden de mogelijkheid om hun ervaringen met de richtlijn te delen.

Lees het volledige bericht

Ervaringen van 3 KED stagiairs: een 100% aanrader

Zeker één, maar vaker twee keer in de week dronken ze met z’n drieën online koffie. Sparren, lachen en stoom afblazen. Gezellig en hard nodig, want het is geen sinecure: stagelopen in coronatijd. Drie studenten –  Brent Bos, Tugba Kaya, Hannah Koole – vertellen over hun stage bij Kenniscentrum Europa decentraal (KED). Lees het volledige bericht

Onderweg naar 55% minder uitstoot in 2030: Europese Commissie presenteert ‘Fit for 55’ – pakket

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling wil de Europese Commissie realiseren door haar ‘Fit for 55’-pakket. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak van “een van de meest ambitieuze hervormingen van het EU-beleid ooit”. Het pakket bestaat uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent.

Lees het volledige bericht

Meer Europese ambities in de vernieuwde Richtlijn Energie-Efficiëntie

De herziening van de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) legt een nieuwe doelstelling voor energievermindering vast, die moet zijn bereikt in 2030. Zowel het primaire als het finale energieverbruik moeten dalen, met respectievelijk 39% en 36%. Een aanzienlijk verschil met het eerder gestelde doel van 32,5%. Voor decentrale overheden heeft deze wijziging onder andere gevolgen voor de manier van aanbesteden van opdrachten, bij het verlenen van vergunningen, maar bijvoorbeeld ook bij de renovatie van gebouwen.

Lees het volledige bericht

Hernieuwbare energie: hogere Europese doelstellingen in het ‘Fit for 55’- pakket

De opwekking en het gebruik van energie zijn verantwoordelijk voor 75% van alle CO2-emissies in de EU. Het versnellen van de overgang naar een groener energiesysteem is dan ook een prioriteit voor de Europese Commissie. De bestaande Richtlijn hernieuwbare energie (REDII) gaat niet ver genoeg om aan de ambitieuzere doelstellingen van de Green Deal te voldoen. Daarom komt de Commissie met een voorstel voor een nieuwe Richtlijn in haar ‘Fit for 55’-pakket.

Lees het volledige bericht

Op weg naar emissievrije mobiliteit in de EU: Europees beleid voor de uitrol van een netwerk van oplaad- en tankinfrastructuur

De vraag naar schonere voertuigen groeit: in het laatste kwartaal van 2020 werden bijna een half miljoen elektrisch oplaadbare voertuigen geregistreerd, wat zich vertaalde in een marktaandeel van 17%. Naast een herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens, stelt de Europese Commissie dat er een algemeen kader moet komen voor de noodzakelijke uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU, om deze groeiende markt van schonere voertuigen te ondersteunen.

Lees het volledige bericht

Drie miljard bomen extra in de EU: de EU-bossenstrategie voor 2030

Op 16 juli 2021 publiceerde de Commissie een nieuwe EU-bossenstrategie. Deze onderstreept het belang van bossen in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Bossen dragen bij aan de netto-verwijdering van broeikasgassen en zijn daarom een belangrijk instrument voor het bereiken van de Europese doelstelling, namelijk 55% vermindering van de emissie van broeikasgassen in 2030.

Lees het volledige bericht

Uitstoot van CO2 moet omlaag: ‘Fit for 55’-pakket herziet regels voor emissiehandelssysteem, landgebruik en Effort Sharing

Europa: het eerste klimaatneutrale continent in 2050. Om dat doel van de Europese Green Deal te realiseren, wil de Europese Commissie het aantal verhandelbare emissierechten in de EU omlaag, de regelgeving voor uitstoot van landgebruik aanscherpen en tevens de reductiedoelstellingen per lidstaat wijzigen. In haar ‘Fit for 55’-pakket stelt de Commissie daarom een wijziging van de Richtlijn betreffende het Europees emissiehandelssysteem voor, een wijziging van de Verordening inzake de opname en verwijdering van broeikasemissies bij landgebruik en een wijziging van de Verordening inzake de verdeling van inspanningen bij de CO2-reductie (Effort Sharing). In deze longread komen deze drie voorstellen van de Europese Commissie aan bod.

Lees het volledige bericht

Brussel presenteert nieuwe strategie voor duurzame financiering en groene obligaties

De Europese Commissie heeft vandaag een aantal maatregelen goedgekeurd waarmee zij de lat op het gebied van duurzame financiering hoger legt. De nieuwe strategie voor duurzame financiering biedt een routekaart met acties om particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten te verhogen, geheel in lijn met de Europese Green Deal. Ook is er een nieuwe standaard gepresenteerd voor groene obligaties. Decentrale overheden kunnen hiermee te maken krijgen bij het maken van financiële overwegingen.

Lees het volledige bericht