Zoeken
Periode
Onderwerpen

Circulair bouwen en aanbesteden: het CBCI project

Groene overheidsopdrachten worden een belangrijker instrument om de milieu- en klimaatambities van de EU te verwezenlijken. Het Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) project heeft als doel praktische oplossingen te bieden voor het versnellen van de circulaire bio-gebaseerde bouw. Kenniscentrum Europa decentraal maakte een uitgebreid overzicht op van het Europees recht en beleid op het gebied van circulaire en bio-gebaseerde bouw. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Renovation Wave strategie

De energieprestaties van gebouwen moeten beter worden. Dat stelt de Europese Commissie in de Renovation Wave strategie die op 14 oktober 2020 gepubliceerd is. Het renovatietempo moet verdubbelen in de komende tien jaar, en renovaties moeten leiden tot een betere energie- en hulpbronefficiëntie. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de digitalisering bevorderen en het hergebruik van materialen verbeteren. Het uiteindelijk doel is de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt feedback op energie gerelateerde richtlijnen

Krachtiger optreden tegen klimaatverandering. Dat is het idee van Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt feedback op drie energie gerelateerde regelingen en richtlijnen. Twee daarvan zijn feedbackrondes voor bestaande richtlijnen: de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie efficiëntie. De derde openbare raadpleging betreft de nieuwe offshore-strategie voor hernieuwbare energie. Een toelichting op de drie openbare raadplegingen.
Lees het volledige bericht