Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

EU-subsidies Europaproof

EU-subsidies Europaproof

Vind de antwoorden op uw vragen over EU-subsidies conform Europese staatssteun- en aanbestedingsregelgeving.

Ministerie vraagt gemeenten reactie op INTERREG EUROPE-programma

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu roept onder meer gemeenten op om uiterlijk 24 oktober deel te nemen aan een korte online consultatie voor het INTERREG EUROPE-programma. INTERREG IV C verzorgt financiering van interregionale samenwerking, met als doel om ervaringen uit te wisselen over regionaal beleid. In deze samenwerkingsverbanden participeren ook gemeenten.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie wil met REFIT afslanking van EU-regelgeving

De Europese Commissie neemt stappen om de EU-regelgeving af te slanken en te vereenvoudigen. Op 2 oktober heeft de Commissie bekend gemaakt welke EU-regels zij gaat vereenvoudigen of zelfs intrekken. Door deze afslanking kan Europa zorgen voor groei en werkgelegenheid. De Europese Commissie heeft het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) opgezet voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Het programma moet ertoe leiden dat uiteindelijk zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale) overheden de administratieve lasten afnemen.

Lees het volledige bericht

Nieuw project: Europaproof besteden van Europese subsidies

Europa decentraal krijgt veel vragen van decentrale overheden over het aanvragen en besteden van Europese subsidies in relatie tot de staatssteun- en aanbestedingsregels. Bovendien gaat per 2014 de nieuwe fondsenperiode van start. Met het oog hierop is Europa decentraal het project ‘Europaproof besteden van Europese subsidies’ begonnen. In de eerste fase van het project horen wij graag van u tegen welke knelpunten u aanloopt.

Lees het volledige bericht

Meer reductie van vervuiling in Europa nodig

Eurocommissaris voor Milieu, Janez Potočnik zei op dinsdag 15 oktober dat het EU-beleid inzake luchtkwaliteit een lange termijn strategie gaat bevatten voor het reduceren van vervuiling in Europa. De plannen bevatten nieuwe emissieplafonds voor 2030 en verdere maatregelen om in 2020 te voldoen aan huidige plafonds.

Lees het volledige bericht

Nieuwe consultatie over verlenging Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Op 31 december 2013 verstrijkt de looptijd van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Steunmaatregelen van (decentrale) overheden die onder deze verordening vallen, zijn verenigbaar met de interne markt en hoeven niet te worden aangemeld bij de Commissie. De Commissie wil de looptijd van de huidige AGVV verlengen tot medio volgend jaar. Hierover vraagt de Commissie nu de mening van onder andere (decentrale) overheden via een openbare consultatie die loopt tot 8 november.

Lees het volledige bericht

Luchtvaart

Binnenkort komt voor gemeenten en provincies meer duidelijkheid betreft het verlenen van staatssteun aan luchthavens. De Europese Commissie heeft hiertoe voorstellen gedaan. Met deze voorstellen speelt de Commissie in op de gewijzigde (markt)omstandigheden voor de luchtvaartindustrie. Voorbeelden hiervan zijn de groei van lowcostmaatschappijen, toenemende concurrentie, opheffing van tariefbeperkingen, privatiseringen, enz.
Lees het volledige bericht

Kunststofafval

Kunststof is een breed toepasbaar en relatief goedkoop materiaal in de industrie. Wereldwijd neemt het gebruik ervan toe. Daardoor is kunststofafval een groeiend probleem en is het noodzakelijk om hiervoor een gepast beleid te voeren.
Lees het volledige bericht