Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Programma conferentie Luchtkwaliteit bekend

Op donderdag 31 oktober wordt in het provinciehuis in Flevoland de conferentie Luchtkwaliteit georganiseerd. Vanaf 18 uur zijn overheden, Statenleden, gemeenteraadsleden, ondernemers, belangenorganisaties en deskundigen welkom. De bijeenkomst wordt geleid door de heer Lamers, forumvoorzitter en naast burgemeester van Schiedam ook Rapporteur “EU luchtkwaliteitsrichtlijn” namens het Comité van de Regio’s.

Lees het volledige bericht

Symposium: De waarde van cultuur 2013

Op donderdag 14 november 2013 organiseert het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur, bkkc, voor de tweede keer het symposium over de waarde van cultuur. Het thema van 2013 is ‘Een nieuwe toekomst’. Het symposium vindt plaats in het klokgebouw in Eindhoven, internationalisering is een van de centrale thema’s.
Lees het volledige bericht

Terugblik Open Days 2013

De Open Days 2013, het jaarlijkse Brusselse evenement van regio’s en steden in Europa, vond plaats van 7 tot en met 10 oktober en stond dit jaar in het teken van het cohesiebeleid in de nieuwe programmaperiode 2014-2020. Verschillende Nederlandse regio’s waren officieel partner in de organisatie van dit evenement. De week bracht meer dan 5500 regionale en stedelijke vertegenwoordigers in Brussel bij elkaar.

Lees het volledige bericht

Parlement stemt over winning schaliegas

De winning van schaliegas zou de Europese energieonafhankelijkheid ten goede kunnen komen en voor lagere energiekosten kunnen zorgen. Er bestaan echter zorgen over de gezondheids- en milieuaspecten van de winning van schaliegas. Op woensdag 9 oktober stemde het Europees Parlement in met een verplichte milieueffectbeoordeling voor schaliegasexploitatie.

Lees het volledige bericht

IPO jaarcongres: Provincies zien niets in fusieplannen

IPO-voorzitter Johan Remkes heeft zich tijdens zijn jaarrede op het IPO-jaarcongres op woensdag 9 oktober fel gekeerd tegen de plannen van minister Plasterk (BZK) tot landsdeelvorming. Daarnaast pleitte hij tijdens zijn jaarrede voor een verkenning van vergaande samenwerking tussen het IPO en de VNG.

Lees het volledige bericht

Landelijk staatssteunnetwerk gelanceerd

Op 30 september jl. vond in het Paushuize te Utrecht een seminar plaats ter oprichting van het Landelijk staatssteunnetwerk. Met ruim 250 aanmeldingen voor het seminar bleek de belangstelling buitengewoon groot. Ook de Europese Commissie toonde veel belangstelling en was dan ook goed vertegenwoordigd.

Lees het volledige bericht

Landelijk Staatssteunnetwerk officieel van start

Op 30 september jl. is in Utrecht het Landelijk Staatssteunnetwerk voor decentrale overheden officieel geopend. Het netwerk is een initiatief van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, het ministerie van BZK, de universiteit Leiden en de universiteit Utrecht. Dit netwerk gaat fungeren als een interactieve ontmoetingsplaats voor professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met Europese staatssteunregels. Naast medewerkers van decentrale overheden zijn in het netwerk deskundigen uit de advocatuur, de academische wereld, kenniscentra, verschillende ministeries en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Lees het volledige bericht

EUrrest oktober 2013

Decentrale overheden moeten bij samenwerkingsconstructies gewoon aanbesteden wanneer niet aan de strikte voorwaarden van een van de uitzonderingsmogelijkheden in het kader van publiek-publieke samenwerking wordt voldaan. Dit wordt door het Europese Hof bevestigt in de zaak Piepenbrock.

Lees het volledige bericht