Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

EuroHealthNet kondigt strategie 2014-2020 aan

EuroHealthNet publiceerde afgelopen week haar nieuwe strategie voor het omgaan met nieuwe Europese sociale, economische, milieu- en gezondheidsuitdagingen in de periode tot 2020. De strategie anticipeert op nieuwe ontwikkeling binnen de Europese Unie en de WHO Europe thema’s rondom volksgezondheid, gezondheidszorg en regionaal beleid.

Lees het volledige bericht

Aankondiging conferentie Luchtkwaliteit

Op donderdag 31 oktober wordt in het provinciehuis in Flevoland de conferentie Luchtkwaliteit georganiseerd. Van 18.00 tot 21.30 uur zijn overheden, Statenleden, gemeenteraadsleden, ondernemers, belangenorganisaties en deskundigen welkom. Deze conferentie is voorbereid in samenwerking met de werkgroepen Europa van de vier Randstadprovincies.

Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunadviseur bij Europa decentraal

Op 2 september is Lukas Ament gestart bij Europa decentraal als nieuwe adviseur op het gebied van staatssteun, DAEB en mededinging. In 2012 heeft Lukas de Master European Law aan de Radboud Universiteit in Nijmegen cum laude afgerond. Voordat hij bij het kenniscentrum aan de slag ging, heeft Lukas als trainee bij DG Concurrentie van de Europese Commissie in Brussel gewerkt. Daar heeft hij zich bezig gehouden met staatssteun in onder andere de post-, cultuur- en huisvestingssector.

Lees het volledige bericht

Kom ook naar de Werken-met-Europaborrel

Hebt u zich al aangemeld voor de Werken-met-Europa borrel op 19 september? U bent van harte welkom op dit netwerkevenement dat deze keer wordt georganiseerd door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland. Speciale gast dit keer is Rainer Wieland, Vicepresident van het Europees Parlement. Lees meer in de uitnodiging over het programma, het voorafgaande debat over energiebeleid en hoe zich kunt aanmelden.

Lees het volledige bericht

Zeevervoer

Bij staatssteun aan zeevervoerondernemingen, moeten decentrale overheden rekening houden met de regels voor deze sector. Naast algemene regels zijn er ook richtsnoeren vastgesteld.
Lees het volledige bericht

Wegvervoer

Bij staatssteun aan wegvervoer moeten decentrale overheden rekening houden met de algemene staatssteunregels voor die sector. Dit zijn bijvoorbeeld de AGVV en artikel 93 VWEU. Echter, bij het verlenen van steun aan wegvervoer moet ook gelet worden op een aantal regels (en uitzonderingen) specifiek op weg(vervoer) gericht. Hierbij kan men denken aan de PSO-Verordening of de de-minimisvrijstelling.
Lees het volledige bericht

Luchtvervoer

(Regionale) luchthavens concurreren steeds meer om lage kostenmaatschappijen aan te trekken. Decentrale overheden kunnen deze hierdoor niet meer standaard als publieke infrastructuur zien. Dit kan een grensoverschrijdend effect hebben.

Lees het volledige bericht

Overige financieringsvormen

Naast de structuurfondsen, het ELFPO en het EVF bestaan er financieringsvormen die door de EU zijn gecreëerd ter ondersteuning van het regionaal beleid. Het directoraat-generaal Regionaal Beleid heeft samen met de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen voor de programmeringsperiode 2007-2013 vier gezamenlijke initiatieven ontwikkeld:

Lees het volledige bericht

Cohesiefonds

Het cohesiefonds is één van de drie Europese structuurfondsen waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. Het cohesiefonds wordt ingezet voor doelstelling 1 van het regionaal beleid: convergentie.
Lees het volledige bericht

ESF gelden

Het ESF is een van de drie structuurfondsen waarmee het regionaal beleid van EU wordt gerealiseerd in de periode 2007-2013. Het ESF wordt ingezet voor doelstelling 1 en 2 van het regionaal beleid: convergentie en regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid. Het versterkt de economische en sociale samenhang door verbetering van de werkgelegenheidskansen.

Lees het volledige bericht