Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

EIB’s Social Innovation Tournament

De Europese Investeringsbank (EIB) organiseert voor de tweede keer het Social Innovation Tournament. De EIB wil hiermee een nieuwe generatie van innovatieve ideeën stimuleren. Daarnaast biedt het de kans om bestaande best practices te belonen.

Lees het volledige bericht

Workshop ‘Coastal and maritime tourism in the EU’

Op maandag 29 april organiseert het Comité van de Regio’s (CvdR) in samenwerking met de Europese Commissie in Brussel een workshop rondom kust- en maritiem toerisme in Europa. De workshop is bedoeld voor lokale en regionale overheden: ‘Op weg naar een concurrerende, innovatieve en duurzame aanpak’.

Lees het volledige bericht

Nationale conferentie Slimme Specialisatie

De onderhandelingen over de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de fondsen voor Onderzoek en Innovatie zijn op dit moment in volle gang. De Nederlandse regio´s zijn bezig met het schrijven van een Slimme Specialisatie Strategie, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Europese gelden. Maar het is meer dan een voorwaarde. Deze strategieën dragen bij aan een slimmer en duurzamer Europa waar meer mensen aan het werk zijn.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement debatteert over meerjarenbegroting

Afgelopen woensdag 13 maart debatteerde het Europees Parlement (EP) over de Europese meerjarenbegroting, dit ter voorbereiding op de bijeenkomst van de Europese Raad op donderdag en vrijdag. Het EP heeft voor het eerst het recht om de begroting af te wijzen. Dit recht vloeit voort uit de Europese Grondwet, die opgenomen is in het verdrag van Lissabon.

Lees het volledige bericht

Nieuw Groenboek kunststofafval zorgt voor EU-brede discussie

Op 7 maart publiceerde de Europese Commissie een Groenboek dat aanzet tot een gestructureerde discussie over de wijze waarop kunststofproducten tijdens hun hele levenscyclus duurzamer kunnen worden gemaakt en hoe de impact van kunststofafval op het milieu kan worden beperkt. Het Groenboek heeft als doel feiten en meningen te verzamelen om de gevolgen van kunststofafval te beoordelen en een Europese strategie te ontwikkelen om deze te verminderen.

Lees het volledige bericht

EU Sustainable Energy Week

Onder het motto “One Small Step from You, One Giant Leap for Europe!” organiseert de Europese Commissie ook dit jaar de EU Sustainable Energy Week 2013 (EUSEW 2013). Tijdens de EUSEW 2013 organiseren honderden gemeenten, regio’s, bedrijven en NGO’s in Europa hun eigen lokale Energy Day.

Lees het volledige bericht

Mobilty Week 2013: Clean Air, it’s your move!

Van 16 tot 22 september 2013 vindt de Europese Mobiliteitsweek plaats. Op 6 maart verzamelden vertegenwoordigers van steden en regio’s zich voor de officiële kick off en werd het thema van de week bekend gemaakt: luchtkwaliteit. De kwaliteit van lucht kan verbeterd worden door het aanmoedigen van duurzame mobiliteit.

Lees het volledige bericht

Gebiedsgerichte aanpak getoetst aan staatssteunregels sanering grondwater

Bij sanering van grondwater moet per gebied worden vastgesteld of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dit is het resultaat van het overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie over de gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van dieper grondwater, zo blijkt uit de kamerstukken van 5 maart.

Lees het volledige bericht

X