Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Gebiedsgerichte aanpak getoetst aan staatssteunregels sanering grondwater

Bij sanering van grondwater moet per gebied worden vastgesteld of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dit is het resultaat van het overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie over de gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van dieper grondwater, zo blijkt uit de kamerstukken van 5 maart.

Lees het volledige bericht

Eurocommissaris Kroes benadrukt rol overheden aanleg breedband

Steden staan voor veel uitdagingen waar digitalisering het antwoord op is. Dit betoogt Eurocommissaris Neelie Kroes, belast met de portefeuille Digitale Agenda, in haar toespraak van 28 februari. Decentrale overheden dienen slimmer om te springen met de beschikbare budgetten voor het aanleggen van breedband. Bovendien is het van essentieel belang dat er nieuwe investeringen worden gedaan.

Lees het volledige bericht

Bijeenkomst Europese fondsen 2014-2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 28 mei een bijeenkomst over de nieuwe Europese fondsen periode 2014-2020. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (vergaderlocatie het Vechthuis) en duurt van 09:30 uur tot 17:00 uur.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren staatssteun voor breedband

De Europese Commissie publiceerde op 26 januari 2013 vernieuwde richtsnoeren staatssteun voor breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn van toepassing op alle aangemelde steunmaatregelen waarover de Commissie zich vanaf 27 januari 2013 moet uitspreken, zelf als de maatregel vóór die datum is aangemeld. De richtsnoeren zijn relevant voor decentrale overheden die zich bezig houden met breedbandprojecten en de Digitale Agenda.
Lees het volledige bericht

Mobilisatie EU-hoofdsteden: burgemeesters moeten Europa uit crisis loodsen

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn organiseerde op vrijdag 28 februari de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de Europese Unie. De twintig deelnemende burgemeesters worden door Hahn opgeroepen om het voortouw te nemen bij de inspanningen voor herstel en groei. De Eurocommissaris pleit voor een centralere rol voor de hoofdsteden als stuwende economische en sociale kracht voor Europa. Hij dringt aan op een nadrukkelijkere stedelijke dimensie in het cohesiebeleid en op alle overige EU-beleidsterreinen.

Lees het volledige bericht

Europese Green Week in teken van luchtkwaliteit

De Europese Green Week wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni en heeft als onderwerp luchtkwaliteit. Eurocommissaris voor Milieu, Janez Potoçnik heeft 2013 ook uitgeroepen tot Jaar van de Luchtkwaliteit en publiceert in het najaar een vernieuwde Europese strategie voor luchtkwaliteit en de hieraan gekoppelde wetgevende voorstellen. Hieronder valt onder meer de NEC-richtlijn.

Lees het volledige bericht

EURREST maart 2013

Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie genomen. Het besluit van de Commissie laat zien onder welke voorwaarden subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk is.

Lees het volledige bericht

X