Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europa decentraal lanceert medio februari vernieuwde site

Zoekt u de nieuwste jurisprudentie bij staatssteun, milieu of aanbesteden? Of wilt u in heldere taal lezen welke verplichtingen en kansen Europese regels u bieden? De nieuwe website van Europa decentraal helpt iedereen die werkt bij een decentrale overheid nog beter op weg met Europees recht en beleid. Met een heldere verdeling tussen basisinformatie en verdiepende kennis is de nieuwe site optimaal toegesneden op beginners én experts. De nieuwe website gaat 19 februari 2013 online tijdens de Werken-met-Europa borrel op het vertrouwde adres www.europadecentraal.nl.

Lees het volledige bericht

Economische groei staat tijdens CvdR-zitting centraal

Het Comité van de Regio’s (CvdR) was op 31 januari en 1 februari bijeen in Brussel. De slimme en tijdige verdieping van de Economische en Monetaire Unie en de volledige ondersteuning van de jeugdgarantieregeling waren de belangrijkste politieke boodschappen tijdens de zitting van het Comité.

Lees het volledige bericht

Gemeente Leidschendam-Voorburg moet EUR 6,9 miljoen onverenigbare staatssteun terugvorderen

De Europese Commissie eist dat de gemeente Leidschendam-Voorburg EUR 6,9 miljoen onverenigbare staatssteun terugvordert. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat bepaalde steunmaatregelen die projectontwikkelaar Schouten-de Jong Bouwfonds (SJB) ontving van de gemeente staatssteun vormen die onverenigbaar is met de staatssteunregels. SJB kreeg deze steun van een publiek-privaat-partnerschap (PPP), bestaande uit de gemeente Leidschendam-Voorburg en SJB.

Lees het volledige bericht

EURREST februari 2013: Bescherming persoonsgegevens bij landbouwsteun

Kunnen privacyrechten van subsidieaanvragers zich verzetten tegen openbaarmaking van subsidieverstrekkingen door (decentrale) overheden? Het Europese Hof van Justitie heeft hierover eind 2010 uitspraak gedaan. Wanneer overheden persoonsgegevens betreffende landbouwsteun bekendmaken, moet dit overeenstemmen met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Lees meer over deze zaak en de betekenis ervan voor decentrale overheden in het EURREST van februari.

Lees het volledige bericht

X