Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Nederland deelt ervaringen kunststofafvalbeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 mei de Nederlandse ervaringen met afvalinzameling naar de Tweede Kamer gestuurd. De definitieve ervaringen worden met de Europese Commissie gedeeld. Nederland doet daarnaast aanbevelingen over het toekomstige beleid in de EU. In Nederland zijn de gemeenten belast met het inzamelen van afval. Tot en met 7 juni kunnen zij inbreng leveren voor het nieuwe afvalbeleid van de Commissie.

Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunrichtsnoeren bevordering regionale ontwikkeling

De Europese Commissie presenteert op 19 juni 2013 nieuwe staatssteunrichtsnoeren. Het doel hiervan is het bevorderen van de regionale ontwikkeling in achterstandsgebieden. Op dit moment is nog niet duidelijk of decentrale overheden in Nederland ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de richtsnoeren bieden. Dit hangt af van de eventuele verlenging/aanpassing van de regionale steunkaart.

Lees het volledige bericht

Akkoord over gemeenschappelijk visserijbeleid

De Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over het nieuwe hervormde visserijbeleid voor de Europese Unie. De laatste punten waarvoor een oplossing moest worden gevonden hadden betrekking op de vier kernthema’s: de maximale duurzame opbrengst, het teruggooiverbod, de regionalisering en het beheer van de vlootcapaciteit.

Lees het volledige bericht

Advies over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert ManagEnergy een International Experience Exchange Workshop met de titel ‘Making cities liveable – A more integrated planning approach for a sustainable future’. Deze workshop brengt beleidsmakers, practitioners, mobiliteitsexperts, energie-experts en andere belanghebbenden samen om te praten over een betere integratie van duurzame stedelijke vervoersplannen (SUMP) en duurzame energie-actieplannen (SEAP).

Lees het volledige bericht

Agenda van Europa decentraal

In de agenda vindt u belangrijke data zoals bijeenkomsten van Europa decentraal en derden en deadlines voor consultaties. De vermelding ervan is alleen bedoeld ter attendering; Europa decentraal geeft met plaatsing van de bijeenkomst geen kwaliteitsoordeel.

Lees het volledige bericht

Europees zwemwaterrapport gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 21 mei de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2012 in de Europese Unie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. Decentrale overheden hebben te maken met deze Europese zwemwaterrichtlijn, omdat zij een rol hebben in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Voor Nederland en België ligt er echter nog werk voor de boeg aangezien daar respectievelijk 7% en 12% van de onderzochte locaties niet conform de richtlijn zijn.

Lees het volledige bericht

Op weg naar duurzaam vervoer

De EU Transportraad komt op 10 juni 2013 bijeen om te praten over het pakket schone energie voor vervoer. Het pakket bestaat uit een mededeling over een Europese strategie voor alternatieve brandstoffen en een voorstel voor de richtlijn betreffende alternatieve brandstoffen. Tijdens het vorige overleg in maart 2013 is gebleken dat er een breed draagvlak is onder de lidstaten voor alternatieve brandstoffen. In aankomende bijeenkomst zal Nederland ook inzetten op meer vrijheid voor de lidstaten in het te voeren beleid.
Lees het volledige bericht