Zoeken
Onderwerpen

Landelijk staatssteunnetwerk gelanceerd

Op 30 september jl. vond in het Paushuize te Utrecht een seminar plaats ter oprichting van het Landelijk staatssteunnetwerk. Met ruim 250 aanmeldingen voor het seminar bleek de belangstelling buitengewoon groot. Ook de Europese Commissie toonde veel belangstelling en was dan ook goed vertegenwoordigd.

Lees het volledige bericht

Landelijk Staatssteunnetwerk officieel van start

Op 30 september jl. is in Utrecht het Landelijk Staatssteunnetwerk voor decentrale overheden officieel geopend. Het netwerk is een initiatief van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, het ministerie van BZK, de universiteit Leiden en de universiteit Utrecht. Dit netwerk gaat fungeren als een interactieve ontmoetingsplaats voor professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met Europese staatssteunregels. Naast medewerkers van decentrale overheden zijn in het netwerk deskundigen uit de advocatuur, de academische wereld, kenniscentra, verschillende ministeries en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Lees het volledige bericht

EUrrest oktober 2013

Decentrale overheden moeten bij samenwerkingsconstructies gewoon aanbesteden wanneer niet aan de strikte voorwaarden van een van de uitzonderingsmogelijkheden in het kader van publiek-publieke samenwerking wordt voldaan. Dit wordt door het Europese Hof bevestigt in de zaak Piepenbrock.

Lees het volledige bericht

Uitnodiging lunchbijeenkomst Rob-advies ‘Met Europa verbonden’

Op maandag 25 november presenteert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) tijdens een lunchbijeenkomst in Den Haag zijn advies ‘Met Europa verbonden; een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies’. Bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincies en Rijk die in hun werk met Europa te maken hebben, zijn van harte welkom. 

Lees het volledige bericht

Regio borrel: Kicken op de KICs

Op donderdag 3 oktober vond bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel voor de vijfde keer de Regio borrel ‘Where regions and Europe meet’ plaats. In samenwerking met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij organiseerde het HNP deze bijeenkomst met als thema ‘Kicken op de Kics’.
Lees het volledige bericht

Onderhandelingen maximale geluidsniveaus voertuigen gestart

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese lidstaten zijn afgelopen dinsdag 1 oktober begonnen met gesprekken over de nieuwe geluidsnormen voor diverse voertuigcategorieën. Dit maakt een woordvoerder van het Litouwse EU-voorzitterschap bekend. Verdere onderhandelingen zijn gepland voor oktober en begin november van dit jaar.
Lees het volledige bericht

Leren op afstand: EADTU EU summit

Op woensdag 3 oktober was de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) te gast in het Huis van de Nederlandse Provincies. EADTU organiseerde er zijn jaarlijkse EU summit. Verschillende sprekers onderstreepten het belang van leren op afstand. Europa moet ervoor waken dat het de aansluiting verliest. In de Verenigde Staten wordt namelijk al veel langer ingezet op onderwijs op afstand.

Lees het volledige bericht

Akkoord over laatste punten hervorming landbouwbeleid

Europese landbouwministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 september een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat vanaf volgend jaar van kracht wordt. In de tekst worden de politieke afspraken die afgelopen 26 juni zijn gemaakt vastgelegd. Alle dossiers, directe betalingen, gemeenschappelijke marktordening, plattelandsbeleid en horizontale regulering, zijn met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Lees het volledige bericht