Duurzame Europese aquacultuur stimuleren

De Europese Commissie heeft op maandag 29 april strategische richtsnoeren gepresenteerd om de ontwikkeling van de aquacultuur in de Europese Unie te stimuleren. Daarbij werkt zij samen met de lidstaten en de belanghebbenden om voor de problemen van de sector een oplossing te vinden. De aquacultuursector van de EU beschikt over een aanzienlijk groeipotentieel en kan helpen om de overbeviste mariene hulpbronnen te ontzien.

Lees het volledige bericht

Conferentie: investeren in Europa’s steden en regio’s

Op maandag 13 mei organiseren het Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Investeringsbank (EIB) met de steun van het Ierse voorzitterschap van de Raad van de EU de conferentie ‘Investeren in Europa’s steden en regio’s: Naar een maximaal rendement van regionale en lokale overheidsuitgaven en de EU-begroting 2014-2020’.

Lees het volledige bericht

Forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’

Op dinsdag 28 mei organiseert de werkgroep Europa van Provinciale Staten van Noord-Holland het forum ‘Plattelandsontwikkeling in de Randstad: nu praten over morgen’. Het forum richt zich op de vraag welke invloed het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) “op de voedselketen” heeft en specifieker hoe dit zich verhoudt tot plattelandsontwikkeling in de Regio Randstad. Vanaf 19.00 uur gaat het forum van start in Haarlem.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert Parlement en Raad over herziening EGTS

Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft tijdens een bijeenkomst in Porto op 19 april in kaart gebracht hoe een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan bijdragen aan regionale ontwikkeling. De hieruit voortgekomen aanbevelingen zijn aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd. Decentrale overheden kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aangaan en middels een EGTS de uitvoering daarvan vereenvoudigen.

Lees het volledige bericht

Een enquête over de Digitale Agenda voor Europa

In het kader van Europa 2020 heeft het Comité van de Regio’s een strategiebeoordeling opgesteld ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie die naar verwachting in 2014 plaats zal vinden. Onderdeel van deze evaluatie zijn de antwoorden op een enquête over het Flagship ‘Een digitale agenda voor Europa’, die tevens worden besproken op een conferentie in Brussel op 2 juli 2013.
Lees het volledige bericht

EUrrest mei 2013

Dit EUrrest gaat over de zaak ASL. Hierin stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van een uitzondering op de aanbestedingsplicht, in het kader van publiek-publieke samenwerking.

Lees het volledige bericht

Meedenkers gezocht over herziening EU-afvalbeleid

De Europese Commissie werkt aan voorstellen voor herziening van het EU-afvalbeleid. De herziening betreft onder andere: de doelstellingen in de kaderrichtlijn afvalstoffen, de richtlijn storten van afvalstoffen en de verpakkingsrichtlijn. De VNG zoekt gemeentelijke experts om mee te denken over het VNG-standpunt hierover.
Lees het volledige bericht

Europees cohesiebeleid helpt crisis te doorstaan

De Europese Commissie presenteerde op donderdag 18 april een overzicht van de werking van Europese structuurfondsen in de lidstaten van de Europese Unie. Het strategische rapport over de uitvoering van de cohesiebeleidprogramma’s voor de periode van 2007-2013 bundelt beschikbare informatie uit de verschillende lidstaten, in de meeste gevallen tot eind 2011.

Lees het volledige bericht