Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europese Green Week in teken van luchtkwaliteit

De Europese Green Week wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni en heeft als onderwerp luchtkwaliteit. Eurocommissaris voor Milieu, Janez Potoçnik heeft 2013 ook uitgeroepen tot Jaar van de Luchtkwaliteit en publiceert in het najaar een vernieuwde Europese strategie voor luchtkwaliteit en de hieraan gekoppelde wetgevende voorstellen. Hieronder valt onder meer de NEC-richtlijn.

Lees het volledige bericht

EURREST maart 2013

Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie genomen. Het besluit van de Commissie laat zien onder welke voorwaarden subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk is.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie wil meer aandacht voor groei en sociale cohesie

Onlangs heeft de Europese Commissie een pakket sociale investeringen voorgesteld aan de lidstaten. Het pakket geeft de lidstaten richtsnoeren voor een efficiënter en doeltreffender sociaal beleid. Ook decentrale overheden vervullen verschillende taken waar het gaat om sociale inclusie en armoedebestrijding, waardoor het pakket voor hen interessant kan zijn.

Lees het volledige bericht

EP klaar voor onderhandelingen meerjarenbegroting

De Europese Raad werd het op 8 februari eens over de Europese meerjarenbegroting. Het Europees Parlement (EP) heeft voor het eerst medebeslissingsrecht en moet instemmen met deze begroting. Het plafond van de begroting is vastgelegd op 959 miljard euro (1 procent van het bruto binnenlands product van de EU) voor de periode 2014-2020. Dat is 85 miljard euro minder dan de Europese Commissie noodzakelijk acht.

Lees het volledige bericht

Eurocommissaris vindt Biobased cluster Zuidwest Nederland voorbeeld voor Europa

Eurocommissaris Geoghegan-Quinn voor onderzoek en innovatie, noemde het biobased cluster in Zuidwest Nederland naast Nordrhein-Westfalen als voorbeeld voor Europa. Dit als een onderdeel van haar openingsspeech tijdens een conferentie over bio-economie op 14 januari. De Commissaris onderstreept daarmee de bevindingen van Rapporteur Rogier van der Sande “Regio’s moeten de leiding nemen en zijn cruciaal voor uitvoering van de bio-economie” aldus de Eurocommissaris.

Lees het volledige bericht