Parlement wil verbod op teruggooien van vis

Het teruggooien van vis die is gevangen op het Skagerak, tussen de Noordzee en de Baltische Zee, moet worden verboden. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 16 april voor een verbod dat tussen 2014 en 2016 geleidelijk voor 35 vissoorten van kracht moet worden. De controle op naleving van het verbod moet met een elektronisch systeem op afstand gebeuren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert praktijkvoorbeelden online-aanbestedingssystemen

De Europese Commissie heeft op 9 april het ‘Golden Book of e-Procurement Good Practices’ gepubliceerd. Hierin worden de goede praktijkvoorbeelden van bestaande online-aanbestedingssystemen genoemd. Per 1 april zijn Nederlandse (decentrale) overheden verplicht om via TenderNed – het Nederlandse online-aanbestedingssysteem – aankondigingen van aanbestedingen te publiceren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie verheugd met akkoord Raad open data

In een persbericht van 10 april heeft de Europese Commissie laten weten verheugd te zijn met het in de Raad bereikte akkoord met betrekking tot open data. Op grond van deze regelgeving kan overheidsinformatie gratis of tegen een kleine vergoeding door bedrijven en burgers van de EU gebruikt worden. Het Europees Parlement moet het voorstel nog goedkeuren. Decentrale overheden moeten bij inwerkingtreding overheidsinformatie toegankelijk maken voor EU-burgers.
Lees het volledige bericht

Geef uw input voor het Europees klimaat- en energiebeleid

De EU gaat klimaat- en energiebeleid maken voor de periode 2020-2030. Tot 2 juli 2013 kan een ieder via de website van de Europese Commissie zijn mening inbrengen. Er wordt met name stilgestaan bij de vraag welke doelstellingen de EU moet kiezen, hoe milieuverplichtingen eerlijk verdeeld kunnen worden en hoe de EU concurrerender kan worden. Daarnaast kunt u ook input leveren over het stimuleren van technologieën voor de afvang en opslag van CO2.

Lees het volledige bericht

Commissie stimuleert om beste klimaatpraktijken uit te wisselen

In oktober 2012 startte de Europese Commissie de boegbeeldcampagne “Jouw wereld”, om klimaatbescherming te bevorderen. Inmiddels hebben zich meer dan 150 partijen als partners en steunverleners aangesloten. Een aantal hiervan organiseren in de komende maanden onder anderen conferenties, tentoonstellingen en evenementen om de best practices uit te wisselen en meer mensen te tonen hoe een verbeterde klimaatbescherming hand in hand kan gaan met economische voordelen en een hogere levensstandaard.

Lees het volledige bericht

Conferentie ‘Digitale Agenda voor Europa’

Het Comité van de Regio’s organiseert op 2 juli de conferentie ‘Europe 2020: Digitale Agenda voor Europa’, een van de zeven vlaggenschip initiatieven van de Europa 2020 strategie. Vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, bedrijfsorganisaties, experts van de Europese instellingen, netwerken en associaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie.

Lees het volledige bericht

Aanmeldperiode EPSA 2013 verlengd

Projecten die in aanmerking komen voor de European Public Sector Awards (EPSA) 2013 kunnen nog tot 24 april worden aangemeld. Dit initiatief van het European Institute for Public Administration (EIPA) wordt ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

Lees het volledige bericht

Nederlandse deelname aan Open Days 2013

De Open Days 2013, het jaarlijkse Brusselse evenement van regio’s en steden in Europa, staan dit jaar in het teken van het cohesiebeleid in de nieuwe programmaperiode 2014-2020. De open dagen van regio’s en steden worden komend jaar gehouden van 7 tot en met 10 oktober. Vorige week werd bekend dat verschillende Nederlandse regio’s officiële partner zijn in de organisatie van dit evenement.

Lees het volledige bericht

Gemeenten mogen niet oordelen over verblijfsrecht EU-burgers

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 maart geoordeeld dat weigering van een beroep op bijstand van een EU-burger niet automatisch resulteert in ontzegging van het verblijfsrecht. Tevens benadrukt de CRvB dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verantwoordelijk is voor de beoordeling over het verblijfsrecht van een EU-burger en niet de gemeenten.

Lees het volledige bericht