Zoeken
Periode
Onderwerpen

Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Eurocommissaris vindt Biobased cluster Zuidwest Nederland voorbeeld voor Europa

Eurocommissaris Geoghegan-Quinn voor onderzoek en innovatie, noemde het biobased cluster in Zuidwest Nederland naast Nordrhein-Westfalen als voorbeeld voor Europa. Dit als een onderdeel van haar openingsspeech tijdens een conferentie over bio-economie op 14 januari. De Commissaris onderstreept daarmee de bevindingen van Rapporteur Rogier van der Sande “Regio’s moeten de leiding nemen en zijn cruciaal voor uitvoering van de bio-economie” aldus de Eurocommissaris.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden moeten bewuster worden van informatiebeveiliging

De Europese Commissie heeft een strategie voor cyberbeveiliging gepresenteerd en een richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging voorgesteld. Met de oprichting van Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) lijkt minister Plasterk de Europese gedachtegang te volgen. Taskforce BID moet ook het bewustzijn van decentrale overheden over informatiebeveiliging verhogen.

Lees het volledige bericht

Rol van regio’s en steden in EU2020 groeistrategie

De Europese Commissie publiceerde eind 2012 een herziening van het EU2020 iniatief ‘An industrial policy for the globalisation era’, om de Europese industrie en haar bijdrage aan de groei en economisch herstel te ondersteunen. Op 10 april 2013 organiseert het Comité van de Regio’s (CvdR) een conferentie over industrieel beleid en de rol van regio’s en steden in de groeistrategie.

Lees het volledige bericht

Aanbestedingswet treedt op 1 april in werking

De Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit treden beide per 1 april 2013 in werking. De gids proportionaliteit en het ARW 2012 zijn inmiddels gepubliceerd waarmee alle stappen gezet zijn voor het nieuwe aanbestedingsbeleid. Decentrale overheden moeten zich vanaf 1 april aan de nieuwe regels houden.
Lees het volledige bericht

Europa decentraal gaat over naar nieuwe website

Iedereen die bij een decentrale overheid werkt nog beter op weg helpen met Europees recht en beleid. Dat is het doel van de geheel vernieuwde website die kenniscentrum Europa decentraal op 19 februari lanceert. In verband met de overgang van de oude naar de nieuwe site is die dag www.europadecentraal.nl mogelijk minder goed bereikbaar. Vindt u bepaalde vertrouwde informatie straks niet direct op de nieuwe site? Enkele tips om u toch snel weer op weg te helpen.

Lees het volledige bericht

Aantal CPV-codes moet worden teruggebracht

Het huidige aantal CPV-codes voor aanbesteden moet worden teruggebracht. Dit staat in een onderzoeksrapport over  het CPV-systeem uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport, gepubliceerd op 12 februari, bevat nog andere aanbevelingen die van belang kunnen zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Minder geld voor ambitieuze EU-agenda

Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie zijn de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten het eens geworden over een verlaging van de Europese meerjarenbegroting. Het plafond van de begroting is vastgelegd op 959 miljard euro (1 procent van het bruto binnenlands product van de EU) voor de periode 2014-2020. Dat is 85 miljard euro minder dan de Europese Commissie noodzakelijk acht.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden pakken grensproblematiek aan met GROS

Nederlandse en Belgische overheden zijn intensiever gaan samenwerken om problematiek in de grensstreek te verhelpen. Dit blijkt uit de ‘Kamerbrief inzake beleid ten aanzien van België en Vlaanderen’ van 4 februari. Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) biedt verschillende decentrale overheden de mogelijkheid om grensoverschrijdende knelpunten bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, infrastructuur etc. weg te nemen en te voorkomen in de grensstreek.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Er gebeurt veel rondom het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Het Europees Parlement (EP) stemde op 23 en 24 januari jl. over het nieuwe GLB-pakket en is van mening dat Nederland minder gekort moet worden dan in de voorstellen van Eurocommissaris Ciolos de bedoeling was. Een lijn die niet is gevolgd in de Europese Raad. Bij de onderhandelingen over het MFK blijft het voorstel van Ciolos (korting van 8% voor NL) gehandhaafd.

Lees het volledige bericht