Zoeken
Onderwerpen

Noord-Holland geeft elektrisch vervoer impuls

In juni 2011 startte de provincie Noord-Holland met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer door als partner deel te nemen aan het E-mobility project binnen het Europese subsidieprogramma INTERREG. Hiermee wordt subsidie uit Europa benut door 11 regio’s in 7 landen die samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren,

Lees het volledige bericht

Randstadprovincies mede organisator Green Week

De Europese Green Week wordt dit jaar van 4 tot en met 7 juni gehouden en heeft als onderwerp luchtkwaliteit. De Europese Commissie heeft de aanvraag van de Randstadprovincies voor het (mede)organiseren van een evenement tijdens de Green Week goedgekeurd. Op 6 juni organiseert Regio Randstad samen met de Europese Commissie een evenement in het Huis van de Nederlandse Provincies.

Lees het volledige bericht

Voortgangsverslag hernieuwbare energie

Begin april kwam de Europese Commissie met een voortgangsverslag als evaluatie van de vooruitgang die lidstaten hebben geboekt bij de bevordering en het gebruik van hernieuwbare energie. Uit de cijfers blijkt dat de meeste lidstaten in de Europese Unie op dit moment goed op weg zijn om de 2020-streefcijfers te halen.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal publiceert geactualiseerde ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

Op 1 april treedt de Aanbestedingswet in werking. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geimplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 1.

Lees het volledige bericht

Hof van Justitie scherpt staatssteunregels aan

Overheden kunnen via mededelingen aangaande staatsmiddelen de markt beïnvloeden en daarmee in strijd zijn met de staatssteunregels. Dit blijkt uit het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak van de Europese Commissie tegen Frankrijk en France Télécom. De uitspraak is bijzonder omdat het Hof van Justitie overheidsingrijpen in de markt met deze uitspraak breder uitlegt dan het beschikbaar stellen van staatsmiddelen.
Lees het volledige bericht

Eurocommissaris Geoghegan-Quinn schrijft voor Regio Randstad

In 2013 is Regio Randstad 20 jaar vertegenwoordigd in Brussel. In dit kader vinden verschillende activiteiten plaats, waaronder een maandelijks column die geschreven wordt door verschillende gastredacteuren. De column van deze maand komt van de hand van de Eurocommissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap, mevrouw Máire Geoghegan-Quinn.
Lees het volledige bericht

Uitnodiging: viering 300 jaar Vrede van Utrecht

Van 23 tot 25 april 2013 is in het Europees Parlement in Brussel de tentoonstelling ‘The Art of Making Peace’ te zien. Utrecht organiseert deze tentoonstelling ter ere van 300 jaar Vrede van Utrecht (1713-2013). De openingsreceptie en een hoorzitting getiteld ‘Cultureel en creatief ondernemerschap voor groei en werkgelegenheid in de EU’ vinden plaats op 23 april in het parlement.
Lees het volledige bericht

Drunens project wint Europa Nostra

Op dinsdag 26 maart werd bekend gemaakt dat het Drunense project ‘Spoorbruggen in de Langstraat’ een Europa Nostra Award voor cultureel erfgoed heeft gewonnen. Als enige Nederlandse project viel het in de prijzen bij de 2013 European Union Prize for Cultural Heritage.

Lees het volledige bericht

Raad bereikt akkoord Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ministers van landbouw binnen de Europese Unie hebben op 18 en 19 maart een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierdoor heeft Ierland, als voorzitter van de Raad, het mandaat gekregen om met het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) tot overeenstemming te komen. Voor decentrale overheden beginnen de uitgangspunten van het GLB langzamerhand zichtbaar te worden.
Lees het volledige bericht