Zoeken
Periode
Onderwerpen

Europa decentraal gaat over naar nieuwe website

Iedereen die bij een decentrale overheid werkt nog beter op weg helpen met Europees recht en beleid. Dat is het doel van de geheel vernieuwde website die kenniscentrum Europa decentraal op 19 februari lanceert. In verband met de overgang van de oude naar de nieuwe site is die dag www.europadecentraal.nl mogelijk minder goed bereikbaar. Vindt u bepaalde vertrouwde informatie straks niet direct op de nieuwe site? Enkele tips om u toch snel weer op weg te helpen.

Lees het volledige bericht

Aantal CPV-codes moet worden teruggebracht

Het huidige aantal CPV-codes voor aanbesteden moet worden teruggebracht. Dit staat in een onderzoeksrapport over  het CPV-systeem uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport, gepubliceerd op 12 februari, bevat nog andere aanbevelingen die van belang kunnen zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Minder geld voor ambitieuze EU-agenda

Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie zijn de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten het eens geworden over een verlaging van de Europese meerjarenbegroting. Het plafond van de begroting is vastgelegd op 959 miljard euro (1 procent van het bruto binnenlands product van de EU) voor de periode 2014-2020. Dat is 85 miljard euro minder dan de Europese Commissie noodzakelijk acht.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden pakken grensproblematiek aan met GROS

Nederlandse en Belgische overheden zijn intensiever gaan samenwerken om problematiek in de grensstreek te verhelpen. Dit blijkt uit de ‘Kamerbrief inzake beleid ten aanzien van België en Vlaanderen’ van 4 februari. Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) biedt verschillende decentrale overheden de mogelijkheid om grensoverschrijdende knelpunten bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, infrastructuur etc. weg te nemen en te voorkomen in de grensstreek.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Er gebeurt veel rondom het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Het Europees Parlement (EP) stemde op 23 en 24 januari jl. over het nieuwe GLB-pakket en is van mening dat Nederland minder gekort moet worden dan in de voorstellen van Eurocommissaris Ciolos de bedoeling was. Een lijn die niet is gevolgd in de Europese Raad. Bij de onderhandelingen over het MFK blijft het voorstel van Ciolos (korting van 8% voor NL) gehandhaafd.

Lees het volledige bericht

Steun voor afgezwakt voorstel vermindering verkeerslawaai

Het Europees Parlement steunde op woensdag 8 februari een Commissievoorstel voor de vermindering van het geluidsniveau van motorvoertuigen. De laatste keer dat geluidslimieten van voertuigen werden aangepast was in 1995. Helaas is het voorstel door verscheidene amendementen ingegeven door de lobby van autofabrikanten sterk afgezwakt.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement wil overbevissing radicaal aanpakken

Het nieuwe Europese visserijbeleid moet volgens het Europees Parlement (EP) duurzamer. Hier drongen parlementariërs afgelopen woensdag 6 februari op aan tijdens de stemming over een radicaal hervormingsvoorstel. Ze willen daarmee een einde maken aan overbevissing. Dit wordt gezien als het grootste mankement van het huidige Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Ook wil het EP een verbod op het teruggooien in de zee van ongewenste, dode vis.

Lees het volledige bericht

INSPIRE Buurlandendag

Op 4 en 5 maart 2013 vindt in Brussel de INSPIRE Buurlandendag plaats. In 2013 wordt de EU-richtlijn INSPIRE van kracht. Overheden moeten een breed scala aan gegevens gaan harmoniseren en beschikbaar stellen volgens de strenge eisen die de richtlijn stelt.

 

Lees het volledige bericht