Zoeken
Periode
Onderwerpen

Gemeente Leidschendam-Voorburg moet EUR 6,9 miljoen onverenigbare staatssteun terugvorderen

De Europese Commissie eist dat de gemeente Leidschendam-Voorburg EUR 6,9 miljoen onverenigbare staatssteun terugvordert. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat bepaalde steunmaatregelen die projectontwikkelaar Schouten-de Jong Bouwfonds (SJB) ontving van de gemeente staatssteun vormen die onverenigbaar is met de staatssteunregels. SJB kreeg deze steun van een publiek-privaat-partnerschap (PPP), bestaande uit de gemeente Leidschendam-Voorburg en SJB.

Lees het volledige bericht

EURREST februari 2013: Bescherming persoonsgegevens bij landbouwsteun

Kunnen privacyrechten van subsidieaanvragers zich verzetten tegen openbaarmaking van subsidieverstrekkingen door (decentrale) overheden? Het Europese Hof van Justitie heeft hierover eind 2010 uitspraak gedaan. Wanneer overheden persoonsgegevens betreffende landbouwsteun bekendmaken, moet dit overeenstemmen met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Lees meer over deze zaak en de betekenis ervan voor decentrale overheden in het EURREST van februari.

Lees het volledige bericht