Zoeken
Periode
Onderwerpen

Europese klimaatwet verder aangescherpt

De milieucommissie in het Europees Parlement stemde op dinsdag 30 mei 2017 in met een verdere aanscherping van de Europese klimaatwet. Het wetsvoorstel formuleert doelstellingen voor de verplichte CO2 uitstootvermindering van lidstaten. De verlagingen dragen bij aan het behalen van de EU-brede doelstelling van minder uitstoot en het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland moet in 2030 36% minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005.

Lees het volledige bericht

Betere balans tussen milieu- en landbouwbeleid: tijd voor oplossingen

Bedrijven, overheden en burgers die zich inzetten voor duurzame agricultuur en betere bescherming van het milieu moeten verder gaan dan enkel beloften. Het is tijd voor actie en concrete oplossingen. Dit was de centrale boodschap tijdens het 10e forum voor de toekomst van agricultuur (FFA2017) in Brussel. Voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan noemde het nastreven van duurzaamheid in zijn openingsspeech een grote verantwoordelijkheid, “gedurfd leiderschap in elke sector is onmisbaar.”

Lees het volledige bericht

Oproep decentrale overheden: meer investeren in duurzaamheid

De decentrale overheden slaan de handen ineen om de transitie naar een energieneutraal en klimaatbestending Nederland te versnellen. Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren een gezamenlijke investeringsagenda waarin het nieuwe kabinet wordt opgeroepen mee te investeren in duurzaamheid. In de agenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ wordt tevens gevraagd knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden zo’n aanbod voor de kabinetsformatie doen.

Lees het volledige bericht

Wanneer toegang tot milieudocumenten?

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee zaken uitgesproken over het recht op toegang tot milieu-documenten. Welke informatie valt onder het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ in de zin van richtlijn 2003/4 en verordening 1367/2006? Tot welke milieu-documenten moet een persoon toegang krijgen wanneer zij dit verzoekt op grond van deze Europese wet- en regelgeving?

Lees het volledige bericht

Klimaatakkoord Parijs definitief

Op 4 oktober 2016 is de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd door het Europees Parlement. Door de officiële goedkeuring van het Europees Parlement, kan het wereldwijde verdrag dit jaar nog in werking treden. In dit klimaatakkoord hebben bijna 200 landen afgesproken dat ze de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug gaan brengen.

Lees het volledige bericht

Update van de Milieuverkenner afgerond

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U heeft hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. De Milieuverkenner is weer up-to-date!
Lees het volledige bericht

Milieuverkenner weer up-to-date!

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U heeft hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. Onlangs is de winterupdate van de MiliEUverkenner afgerond.
Lees het volledige bericht

Bio-economie in EU bundelt krachten

In de bio-economie in Europa verdienen meer dan 20 miljoen mensen hun brood. Jaarlijks  wordt zo’n 2 biljoen euro omgezet. Dat kan nog veel beter, vindt de sector. Industrie, bosbouw, agrariërs en onderzoekers hebben nu de krachten gebundeld in EBA, de European Bioeconomy Alliance.
Lees het volledige bericht