×

Nieuws

...
Nieuws - 8 april 2019

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) van het Europees Parlement heeft dinsdag 2 april gestemd over de voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2021 in werking zal treden.

...
Nieuws - 8 april 2019

Europees Parlement stemt voor vingerafdrukken op ID-kaart

Nieuwe Europese wetgeving die vingerafdrukken op identiteitskaarten verplicht is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement heeft afgelopen donderdag ingestemd met een nieuwe verordening die gemeenschappelijke eisen aan nationale identiteitsbewijzen stelt.

...
Nieuws - 8 april 2019

LIFE-Programma doet oproep voor projectvoorstellen

Het EU LIFE-Programma is vanaf 4 april weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu en het efficiënt gebruiken van hulpbronnen, waarvoor 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Hierin mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor projecten meedoen.

...
Nieuws - 8 april 2019

Kabinet deelt eerste ervaringen met Uitvoeringswet AVG (UAVG)

Vorige week heeft het kabinet de eerste ervaringen met de Uitvoeringswet AVG (UAVG) gedeeld. Met deze wet, die op 16 mei 2018 is aangenomen, zijn enkele nationaalrechtelijke voorzieningen getroffen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

...
Nieuws - 8 april 2019

CEF-Energie 2019 doet oproep voor projectvoorstellen

Het Connecting Europe Facility (CEF) Energieprogramma is vanaf 20 maart 2019 geopend voor nieuwe projectvoorstellen over elektriciteit (inclusief smart grids), gas en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken. Het CEF-werkprogramma 2019 voor energie draagt bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van projecten die een gemeenschappelijk belang hebben in de energiesector.

...
Nieuws - 8 april 2019

Raad van State: verruiming bevoegdheden burgemeester geen oplossing voor ondermijning

Op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie heeft de Raad van State een advies gepubliceerd met betrekking tot ondermijning. Het verzoek van de minister volgde op een oproep van burgemeesters om binnen hun functie meer bevoegdheden te krijgen om ondermijning van het openbaar bestuur tegen te gaan.

...
Nieuws - 1 april 2019

Nederland krijgt € 23 miljoen aan Europese vervoerssubsidies

Nederland krijgt dit jaar € 23 miljoen aan Europese subsidies voor infrastructuur. Het geld is onder andere bestemd voor beveiligde private truckparkeerplaatsen langs de snelweg en grote fietsenstallingen in de steden.

...
Nieuws - 1 april 2019

Geef uw mening over het gebruik van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het Europees Comité van de Regio’s heeft samen met de Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) een enquête gepubliceerd met betrekking tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Decentrale overheden wordt gevraagd hun ervaringen met de toepassing van de betreffende wetgeving te delen.