Nieuws

Publicatie: 31 augustus 2022

Door:


Sinds 1 augustus 2022 loopt er een openbare raadpleging voor een voorstel tot een richtlijn over bodemgezondheid. De voorgestelde richtlijn heeft als doel de voorwaarden voor een gezonde bodem te in kaart te brengen, opties voor de monitoring van de bodem vast te stellen en regels vast te stellen voor duurzaam bodemgebruik en -herstel. De richtlijn maakt deel uit van de EU-bodemstrategie voor 2030. Het is tot 24 oktober 2022 mogelijk om feedback te geven.

Bodemgezondheid

De kwaliteit van de bodem is van groot belang, bijvoorbeeld voor landbouw en het milieu. Verdichting, verzilting en erosie zijn reële bedreigingen voor de bodemkwaliteit, versterkt door landbeheerpraktijken zoals ontbossing, overbegrazing, verontreiniging en bodemafdekking. De Europese Unie heeft geen specifieke bodemregelgeving maar andere verordeningen en richtlijnen, met name op het gebied van landbouw en industrie. Deze dragen bij aan bodembescherming. De Richtlijn Industriële Emissies is daar een voorbeeld van. Ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is relevant.

De bodemstrategie van de Commissie stamt uit 2021 en houdt in dat tegen 2030 75% van de bodem in de EU gezond is en dat in 2050 de bodemverontreiniging tot nul is teruggebracht. Deze jaartallen vallen samen met de Europese Green Deal, die voor 2030 55% emissiereductie voorschrijft en zich erop richt om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Bron

Bodemgezondheid – de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen, Europese Commissie.

Meer informatie

Natuur en Biodiversiteit, Kenniscentrum Europa Decentraal