Nieuws

Publicatie: 11 maart 2024

Door:


Per 2030 moet de koperkabel uit het straatbeeld. In 2028 moet de EU de omschakeling hebben gemaakt naar internettoegang via glasvezel. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan digitale dienstverlening. Dit stelt de EU voor grote infrastructurele digitaliseringsuitdagingen. Daarom heeft de Europese Commissie (hierna: de Commissie) een Witboek gelanceerd, met twaalf mogelijke scenario’s voor de aanpak van deze uitdagingen. De Commissie nodigt decentrale overheden en andere organisaties uit om hun reflecties hierop met de Commissie te delen. Dit kan tot 1 juli 2024.

Eerste pijler: 3C-netwerk

Met de eerste reeks scenario’s wil de Commissie invulling geven aan een ‘Connected Collaborative Computing’ netwerk: een Europees ecosysteem dat halfgeleiders en rekencapaciteit voor edge-, cloud- en radiotechnologie verenigt met connectiviteitsinfrastructuur, databeheer, en apps. Hiertoe suggereert de EU-instelling onder andere:

  • grootschalige pilots om geïntegreerde infrastructuren voor cloud en edge telecomplatforms met innovatieve technologieën te realiseren;
  • een nieuw, op digitale infrastructuur toegespitst, project (zoals dit door de Commissie goedgekeurde project onder de staatssteunregels) of andere gecoördineerde kaders om zowel Europese als nationale, publieke en private financiering aan te trekken.

Tweede pijler: digitale eengemaakte markt

De tweede pijler bevat scenario’s voor de voltooiing van de digitale eengemaakte markt. Hier schetst de Commissie onder andere de volgende scenario’s:

  • het huidige regelgevingskader uitbreiden of hervormen, om zoveel mogelijk eindgebruikers van digitale diensten gebruik te kunnen laten maken;
  • maatregels stellen voor het uitfaseren van koperkabel tot uiterlijk 2030 en voor het omschakelen naar glasvezel vanaf 2028;
  • Procedures harmoniseren om beheer en toestemming van radiofrequenties te integreren op EU-niveau en het integreren van het “country of origin” principe;
  • Vergroening ondersteunen door sneller van koper naar glasvezelinfrastructuur over te stappen.

Derde pijler: weerbare infrastructuur.

De derde set aan scenario’s richt zich op het verhogen van de veiligheid en weerbaarheid van infrastructuren. Hiertoe suggereert de Commissie onder andere het volgende:

  • versterking van onderzoek en innovatie gericht op nieuwe glasvezel- en kabeltechnologieën;
  • een lijst met kabelprojecten van Europees belang onder het Connecting Europe Facility fonds of andere activiteiten en beschikbare instrumenten onder het InvestEU fonds;
  • een gezamenlijk EU-beheerssysteem voor kabelinfrastructuur op de bodem van de zee;
  • het harmoniseren van veiligheidsvoorwaarden op internationale fora, mogelijk te bereiken door middel van gerichte EU-certificeringsschema’s.

De Europese Commissie nodigt iedereen binnen overheden, het maatschappelijk middenveld, industrie en academie om voor 1 juli 2024 via het Have Your Say portaal feedback op dit Witboek te leveren.

Bron

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14168-How-to-master-Europes-digital-infrastructure-needs%3F_nl