Nieuws

Publicatie: 20 juni 2022

Door:


De Commissie heeft besloten dat de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met de economische gevolgen van COVID-19 na de huidige vervaldatum van 30 juni 2022 niet verlengd wordt. Investeringssteun voor duurzaam herstel en solvabiliteitssteun vormen daarop een uitzondering. Voor (decentrale) overheden zijn er na 30 juni 2022 beperkte mogelijkheden om hiervoor steun te verlenen op grond van de tijdelijke kaderregeling.

Achtergrondinformatie

De tijdelijke kaderregeling is op 19 maart 202o door de Europese Commissie vastgesteld om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus. Op basis van dit steunkader zijn verschillende nationale steunmaatregelen bij de Commissie aangemeld, waaronder meer dan 20 Nederlandse regelingen.

Wijzigingen in de loop van de jaren

Op 3 april 2022 werd de tijdelijke kaderregeling voor de eerste keer verruimd met vijf (nieuwe) maatregelen. Een daarvan betrof meer ondersteuning voor coronavirus-gerelateerd onderzoek en ontwikkeling. In totaal is de tijdelijke kaderregeling zes keer verruimd met bijvoorbeeld verhogingen van de steunplafonds, omzetting van terugbetaalbare instrumenten in rechtstreekse subsidies en nieuwe instrumenten. De laatste wijziging was op 18 november 2021 waarbij de tijdelijke kaderregeling werd verlengd tot en met 30 juni 2022. Tegelijkertijd werden er twee nieuwe maatregelen ingevoerd om voor een beperkte periode investeringssteun met het oog op een duurzaam herstel te verlenen en solvabiliteitssteun. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden op deze pagina.

Goedgekeurde maatregelen

In de loop der jaren zijn diverse steunmaatregelen van de (decentrale) overheden goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling. Hieronder volgen een aantal goedgekeurde Nederlandse steunmaatregelen.

  • 61360 en SA.100306 betreffende een subsidie van de gemeenten voor de doorbetaling van het doelgroepenvervoer, met een totaalbudget van 525 miljoen euro.
  • 61300 betreffende een rechtstreekse subsidie aan dierentuinen met een budget van 9 miljoen euro.
  • 63576 betreffende een subsidie voor de financiering van ongedekte vaste kosten voor land- en tuinbouwbedrijven met een budget van 20 miljoen euro.
  • 57397 betreffende een regeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met een budget van 713 miljoen. Alle economische sectoren kwamen voor de steun in aanmerking.

Hoe verder?

Decentrale overheden kunnen tot en met 30 juni 2022 gebruikmaken van alle instrumenten van de tijdelijke kaderregeling. Na 30 juni 2022 kunnen (decentrale) overheden leningen omzetten in beperkte steunbedragen door middel van rechtstreekse subsidies mits er voldaan is aan de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling en als daar mogelijkheden voor zijn in de nationale regelingen. Een omzetting van de leningen kan toegepast worden onder strikte voorwaarden om leningen, volledig of deels, af te schrijven voor ondernemers die niet in staat zijn om deze terug te betalen. Daarnaast blijft investeringssteun voor duurzaam herstel mogelijk tot 31 december 2022 en solvabiliteitssteun tot 31 december 2023. Deze instrumenten zijn geïntroduceerd in de zesde wijziging van de tijdelijke kaderregeling.

Bron

Staatssteun: Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met COVID-19 wordt door Commissie afgebouwd, Europese Commissie

Meer informatie

Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie, Kenniscentrum Europa Decentraal

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal

Samengevoegde versie Tijdelijk staatssteunkader, Europese Commissie