Nieuws

Publicatie: 20 maart 2023

Door: en


Wat staat decentrale overheden te wachten op het gebied van digitalisering en wanneer? En welke wet- en regelgeving komt er uit Brussel en moet door overheden worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld voor het van gebruik van data of kunstmatige intelligentie?

Om antwoord te geven op deze vragen heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een tijdlijn gepubliceerd waarmee de Europese agenda rond digitalisering inzichtelijk wordt gemaakt. Veel regelgeving zal op zeer korte termijn voor diverse organisaties een rol gaan spelen. Met deze tijdlijn heeft u in één oogopslag een overzicht hiervan. De interactieve tijdlijn van KED brengt de verschillende subthema’s op het gebied van digitalisering bij elkaar.

Digitaliseringsproject

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt KED aan een digitaliseringsproject dat bestaat uit verschillende onderdelen. Hiervoor is bijvoorbeeld het online magazine FOCUS op Europa: Special Digitalisering ontwikkeld, is er een onderzoek bij (decentrale) overheden over hun behoeften op het gebied van digitalisering gedaan en werd de EU-Fondsenwijzer uitgebreid. In dit kader is nu ook onze interactieve tijdlijn gepubliceerd.

In de tijdlijn wordt ingegaan op zowel wetgeving die al is vastgesteld, als voorstellen van de Europese Commissie die zich nog in de onderhandelingsfase bevinden. Bij de wetgeving die nog niet definitief is wordt duidelijk aangegeven welke fase van besluitvorming/uitvoering van toepassing is. De tijdlijn begint in 2000 en loopt door tot het heden. Om decentrale overheden (en andere organisaties) zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zal de tijdlijn voortdurend worden bijgewerkt.

De Tijdlijn Digitalisering is hier te vinden.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze tijdlijn, dan kunt u contact met ons opnemen via info@europadecentraal.nl. Ook met andere vragen op het gebied van digitalisering kunt u bij ons terecht.