Nieuws

Publicatie: 26 september 2022

Door:


Gemeenten hebben van het Rijk middelen gekregen voor de bestrijding van energiearmoede en de verduurzaming van woningen. Hoe kunnen deze middelen goed worden besteed? Welke Europese regelgeving is hierop van toepassing? Antwoorden op deze en andere vragen kunt u terugvinden in de Toolkit Aanpak Energiearmoede van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Aanpak energiearmoede

Het ministerie van BZK heeft de toolkit, bestaande uit een begeleidende brief en drie bijlagen, opgesteld om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van woningen. De bijlagen, die hieronder kort worden toegelicht, voorzien gemeenten van informatie over de toepassing van (Europese) regelgeving, best practices en energiebesparende maatregelen. Aangezien de winter nadert, roept het ministerie gemeenten in de brief op om gemakkelijke en snelle maatregelen te treffen. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van informatie over energiebesparing en energie-efficiënte producten.

Overzicht knelpunten en oplossingsrichtingen

In de bijlage met het overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen wordt beschreven welke (Europese) regelgeving van toepassing is bij de aanpak van energiearmoede:

  • Staatssteun: Het verstrekken van (financiële) middelen door de gemeente aan verhuurders, huurders of eigenaar-bewoners moet worden verleend in overeenstemming met de Europese staatssteunregels. Voor meer informatie over de toepassing van de staatssteunregels op de aanpak van energiearmoede verwijzen wij u graag naar deze praktijkvraag op onze website.
  • Privacy: Als gemeenten persoonsgegevens van het sociaal domein willen gebruiken om huishoudens met energiearmoede te identificeren, krijgen zij te maken met Europese privacywetgeving, meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Aanbesteden: Als gemeenten energie-efficiënte producten of advisering door energiecoaches willen inkopen, moeten de (Europese) aanbestedingsregels in acht worden genomen.

Best practices

In de bijlage met best practices worden twee voorbeelden uit de decentrale praktijk besproken. Zo werken de provincie Drenthe en gemeenten samen voor de aanpak van energiearmoede, onder andere met een gezamenlijke informatie- en isolatiecampagne. De gemeente Tilburg heeft ook verschillende maatregelen genomen, zoals het aanbieden van vouchers en de inzet van energiecoaches.

Tips energiebesparende maatregelen

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met Milieu Centraal bespaartips opgesteld. Een aantal energiebesparende maatregelen kunnen nu al snel en gemakkelijk worden getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan het dichten van kieren in uw huis, het gebruiken van een waterbesparende douchekop of het verkopen van een tweede koelkast in huis.

Bron

Brief Toolkit aanpak energiearmoede, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage overzicht over knelpunten en oplossingsrichtingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage best practices, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage tips energiebesparende maatregelen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties