Nieuws

Publicatie: 20 februari 2023

Door:


Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels een jaar. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ook derdelanders betreffen die op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven, bijvoorbeeld voor werk of studie. In Nederland geldt dat derdelanders die op basis van een tijdelijke vergunning in Oekraïne verblijven sinds 19 juli 2022 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming.

Om de druk op de asielopvang zoveel mogelijk te beperken heeft Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, na overleg met de VNG en het Veiligheidsberaad besloten om deze groep derdelanders nog 6 maanden tijdelijke bescherming aan te bieden.

Tijdelijke bescherming

Derdelanders die zich voor die tijd in de Basisregistratie Personen hebben ingeschreven genoten op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot 4 maart 2023 tijdelijke bescherming in Nederland. Door het besluit van de Staatssecretaris kan deze groep derdelanders nu tot 4 september 2023 genieten van tijdelijke bescherming. Dit betekent dat zij in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijven en ook het recht op medische zorg, onderwijs en leefgeld behouden.

Het gaat om ongeveer 4.660 vluchtelingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) begint binnenkort met de behandeling van de asielaanvragen van deze vluchtelingen. Dit doet de IND stapsgewijs. Allereerst worden de 1.200 aanvragen van de derdelanders die uit veilige herkomstlanden komen behandeld. Hierna gaat de IND aan de slag met de 100 kansrijke asielzaken van vluchtelingen uit Syrië en Jemen. Deze twee groepen krijgen dus voorrang op andere asielaanvragen. Ten slotte behandelt de IND de overgebleven 3.300 zaken. Deze laatste groep krijgt geen voorrang.

De asielzaken worden hetzelfde behandelt als de reguliere asielaanvragen. Zo bestaat de mogelijkheid om bij een afwijzing in beroep te gaan en krijgen vluchtelingen met een asielstatus, dus een positieve beslissing, een woning toegewezen. Zoals hierboven aangegeven duurt de tijdelijk bescherming tot 4 september 2023. De asielvrager heeft dan recht op de reguliere asielopvang, mocht de behandeling van de asielaanvraag nog niet zijn afgerond. 

Bron

Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne loopt met 6 maanden door, Rijksoverheid 

Meer informatie

Raad akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners, Kenniscentrum Europa Decentraal

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd, Kenniscentrum Europa Decentraal

FAQs Vluchtelingen uit Oekraïne, Kenniscentrum Europa Decentraal