Nieuws

Publicatie: 17 oktober 2022

Door:


Droogte, hoge temperaturen, gevolgd door extreme neerslag. Ook de regionale en lokale waterbeheerders in de EU merken de gevolgen van klimaatverandering voor hun beheertaken. In een gezamenlijke verklaring roepen zij daarom op om klimaatadaptatiemaatregelen tot een politieke prioriteit te maken.

Europese waterbeheerders

De gezamenlijke verklaring over klimaatadaptatie in lokaal waterbeheer is opgesteld door alle leden van de European Union of Water Management Associations (EUWMA). De EUWMA is de koepelorganisatie van de regionale en lokale publieke waterbeheerders in de EU. Organisaties uit verschillende EU-lidstaten maken deel uit van deze organisatie, uit Nederland neemt de Unie van Waterschappen daaraan deel. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de EUWMA is in Oostende de gezamenlijke verklaring opgesteld.

Gezamenlijke verklaring

In de verklaring van de EUWMA wordt allereerst beschreven hoe klimaatverandering een impact heeft op lokaal waterbeheer. Door klimaatverandering hebben we te kampen met perioden van extreme droogte gevolgd door perioden met extreme regenval. Hierdoor moet vaak in een korte tijd worden geanticipeerd op situaties waarin een watertekort is, vervolgens weer snel op situaties waarin er sprake is van wateroverlast. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor waterbeheerders.

In de verklaring wordt vervolgens ingegaan op het verband tussen klimaatadaptatie en waterveiligheid: klimaatverandering heeft namelijk een grote impact op de kwaliteit van water. Ook wat betreft droogte geeft het EUWMA aan dat er een dringende noodzaak is om de bewustwording te vergroten. Het EUWMA geeft aan dat een robuuste voorspelling op een fijnere schaal, tools voor planningsregulering en financiering om de overgang naar een droogtebestendige samenleving te versnellen nodig zijn om goed te kunnen anticiperen op een watertekort.

Volgens de lokale waterbeheerders zijn de volgende klimaatadaptatiemaatregelen nodig:

  • Maatregelen op lokaal niveau en aanpassingen in het beheer van watersystemen;
  • Goede, veerkrachtig bestuur en toezicht;
  • Publieke financiering;
  • Betere grensoverschrijdende co√∂rdinatie, maar ook betere co√∂rdinatie tussen lokale, regionale en nationale overheden;
  • Maatregelen die gericht zijn op een integrale, meerjarige planning die geschikt is voor meerdere trajecten.

Bron

Europese waterbeheerders willen klimaatadaptatie hoog op de politieke agenda, Unie van Waterschappen

Meer informatie

Klimaatadaptatie, Kenniscentrum Europa Decentraal

Waterbeheer, Kenniscentrum Europa Decentraal