Nieuws

Publicatie: 18 maart 2024

Door: en


Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de Verordening Cybersolidariteit. De Verordening vergroot de EU-capaciteit om cyberdreigingen te detecteren en erop te reageren door de solidariteit tussen lidstaten te versterken.

Lidstaten maken steeds meer gebruik van digitale technologieën, waardoor de blootstelling aan cyberveiligheidsincidenten en hun potentiële impact toenemen. Met solidariteit in het cyberveiligheidsdomein streeft de EU ernaar zich voor te bereiden op de toekomst en haar positie te versterken in een digitaliserende wereld.

Maatregelen

De Verordening Cybersolidariteit bevat drie maatregelen. Allereerst wordt het Europese waarschuwingssysteem genaamd ‘European Cyber Shield’ opgericht. Dit systeem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om snel cyberdreigingen en -incidenten te detecteren en de relevante autoriteiten te informeren, zodat zij effectief kunnen reageren.

Ten tweede wordt er een cybernoodmechanisme opgericht om de paraatheid en het reactievermogen bij belangrijke en grootschalige cyberincidenten te verbeteren.  Dit mechanisme biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

  • het coördineren van paraatheidstesten bij organisaties die actief zijn in kritieke sectoren om hun zwakke plekken in kaart te brengen;
  • het oprichten van een nieuwe EU-cyberbeveiligingsreserve bestaande uit responsdiensten van betrouwbare aanbieders die bij belangrijke en grootschalige cyberincidenten op vraag van de lidstaten en de organisaties van de EU worden ingezet;
  • en financiële steun voor wederzijdse bijstand bieden aan een lidstaat die technische bijstand verleent aan een andere lidstaat die door een belangrijk en grootschalig cyberincident is getroffen.

Ten derde wordt er ook een Europees mechanisme voor de evaluatie van cyberbeveiligingsincidenten ingesteld om specifieke incidenten te evalueren en te beoordelen. Het doel is om suggesties te geven om de positie van de EU op het gebied van cyberbeveiliging te verbeteren.

Decentrale relevantie

Ook decentrale overheden krijgen te maken met cybercriminaliteit. Zij verwerken bijvoorbeeld veel persoonsgegevens en bij een simpel datalek kan al deze informatie zichtbaar worden voor de buitenwereld. Daarnaast zijn decentrale overheden bezig met het benutten van de kansen die digitalisering biedt. Dit betekent echter ook dat zij meer in aanraking komen met de risico’s. De Cybersolidariteit Verordening helpt decentrale overheden om de uitdaging van digitalisering veiliger aan te gaan.

Bronnen

Meer informatie

Voor een overzicht van de relevante Europese wet- en regelgeving rondom digitalisering, kunt kijken op onze Tijdlijn Digitalisering.

Mocht u meer willen weten dat over cyberveiligheid, dan kunt u kijken bij dit thema op ons overzicht van netwerk en platforms over digitalisering.