Nieuws

Publicatie: 12 september 2022

Door:


Zoekt uw gemeente, provincie of waterschap passende financiering voor een project met Europese meerwaarde? Neem dan snel een kijkje in onze vernieuwde EU-fondsenwijzer! Deze bevat extra functionaliteiten om uw zoektocht naar Europese fondsen en programma’s nog makkelijker te maken.

De EU-fondsenwijzer

De fondsenwijzer brengt Europese fondsen en programma’s op een centrale plek bij elkaar, toegankelijk en handig voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een project. Het is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Huis van de Nederlandse Provincies & Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Kenniscentrum Europa Decentraal.

De eerste versie van de tool, gelanceerd in het najaar van 2021, is positief ontvangen, veel bezocht en heeft geleid tot de doorontwikkeling tot de huidige EU-fondsenwijzer. Met de aanpassingen moet het voor decentrale overheden nog makkelijker worden om wegwijs te raken in het grote aanbod van financieringsmogelijkheden.

Nieuwe functionaliteiten en toevoegingen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de fondsenwijzer te optimaliseren en beter aan te laten sluiten bij de behoeftes uit de praktijk. In samenspraak met verschillende subsidie-experts, werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen, is in kaart gebracht wat er nodig is om decentrale overheden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun zoektocht naar Europese gelden. Naast de bestaande filters op doelgroep en onderwerp zijn er diverse functionaliteiten aan de tool toegevoegd. Hieronder leest u meer over de nieuwe functies:

Calls

De grootste verandering ten opzichte van de eerdere versie is de mogelijkheid om te zoeken op ‘’calls’’. Deze calls, ook wel oproepen genoemd, geven meer informatie over de specifieke financieringsmogelijkheden die onder een bepaald fonds worden opengesteld. Per fonds is aangegeven of er calls open staan of niet. Hierbij valt onderscheid te maken tussen openstaande en aangekondigde calls. Door vroegtijdig inzicht te krijgen in mogelijke openstellingen, moet het voor decentrale overheden eenvoudiger worden zich voor te bereiden op financieringskansen. Voor de meer gevorderde subsidieaanvragers is er ook de optie om direct te zoeken op calls onder het tabblad ‘’zoeken naar calls’. In dit overzicht staan alle gepubliceerde calls op een rij, inclusief de start- en einddatum voor de indiening van een voorstel en het totale beschikbare budget. Meer informatie over de calls vindt u door te klikken op de titel, die doorverwijst naar het EU funding en tenders portaal.

Europese partners

Veel Europese fondsen en programma’s vereisen een samenwerking met partners uit andere EU-lidstaten. Een dergelijke samenwerking vraagt vaak meer interne capaciteit en financiële middelen. Dit is iets wat niet elke gemeente, provincie of waterschap ter beschikking heeft. Daarom kunt u in de fondsenwijzer voortaan ook kiezen of u projecten met of zonder Europese partners wilt zien. Met name voor nieuwkomers op het gebied van Europese fondsen kan dit een uitkomst zijn.

Houd me op de hoogte

Een andere toevoeging is de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de fondsen waarin u geïnteresseerd bent. Bovenaan elke fondspagina is er een knop waar u zich kunt inschrijven door uw e-mail adres in te vullen. Telkens wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, zult u hierover geïnformeerd worden. Wel dient u zich voor elk fonds apart in te schrijven.

Visuele aanpassingen

Naast inhoudelijke aanpassingen zijn er ook visuele veranderingen doorgevoerd. Geheel in lijn met de nieuwe huisstijl van Kenniscentrum Europa Decentraal, is de EU-fondsenwijzer gehuld in de kleuren blauw en geel. In aanvulling hierop zijn er icoontjes toegevoegd aan zowel de doelgroepen als de calls en zijn de onderwerpen in het geel zichtbaar per fonds. Hierdoor ziet u in één oogopslag of het fonds voor uw organisatie en onderwerp mogelijke financieringskansen bevat.

Projectvoorbeelden

Om het gebruik van Europese fondsen en programma’s te stimuleren, is het voor de langere termijn de bedoeling om een overzicht van projectvoorbeelden te creëren. Hierin komen voorbeelden te staan van decentrale overheden die een succesvol project hebben opgezet met behulp van Europese gelden. Heeft uw gemeente, provincie of waterschap een mooi project en wilt u uw ervaringen met dit project met andere overheden delen? Neem dan contact met ons op via info@europadecentraal.nl voor meer informatie. Het zou ons erg helpen.

Staatssteun & Europese fondsen

Voor enkele Europese fondsen en programma’s kan het staatssteunrecht van toepassing zijn. Als gemeente, provincie of waterschap dient u hier rekening mee te houden. In deze praktijkvraag leest u meer over de staatssteunrechtelijke aspecten bij het gebruik van Europese fondsen. Voor overige vragen met betrekking tot fondsen en/of staatssteun kunt u terecht bij onze helpdesk.

Altijd in beweging

De Europese fondsen en programma’s worden regelmatig herzien. De EU-fondsenwijzer is en blijft dan ook werk in uitvoering. Mocht u suggesties hebben voor de verdere optimalisering van onze dienstverlening, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer informatie

EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal