Nieuws

Publicatie: 22 januari 2024

Door: en


Het ESF+ (Europees Sociaal Fonds) wordt halverwege de programmaperiode 2021-2027 door de Europese Commissie geƫvalueerd. Hiervoor vraagt de Commissie om feedback van organisaties en overheden die bij het programma zijn betrokken. Deze kan tot 13 februari 2024 worden ingediend.

Achtergrond

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Een tussenevaluatie van het ESF+ is wettelijk verplicht en moet in 2024 worden uitgevoerd. Om de uitvoering van het fonds te ondersteunen, vraagt de Commissie halverwege de programmaperiode naar verbetermogelijkheden. Het gaat dan vooral over de opzet van het programma, de relevantie van het fonds en de wisselwerking met andere financieringsinstrumenten tussen 2021 en eind 2023.

Feedback

De feedback kan tot 13 februari 2024 hier online worden ingevuld. Wilt u meer weten over ESF+? Raadpleeg dan de EU-Fondsenwijzer.