Nieuws

Publicatie: 10 juni 2024

Door: en


De kwaliteit van het Europese zwemwater is in orde, 96% voldoet aan eisen in de Zwemwaterrichtlijn. In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland echter achter. Zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland behaalde van de 29 onderzochte landen de 22e plaats.

Europese zwemwaterkwaliteit

Maar liefst 96% van het zwemwater in de Europese Unie voldoet aan de eisen van de Zwemwaterrichtlijn volgens de nieuwste beoordeling van het Europees Milieuagentschap (EEA). Sterker nog, 85% van het zwemwater werd beoordeeld als uitstekend. Veilig zwemmen kan over het algemeen het beste aan de kust: in 2023 was de kwaliteit van 89% van het kustzwemwater namelijk uitstekend, tegenover 79% van het binnenlandse water. Iets meer dan een procent van het Europese zwemwater is nog ondermaats en voldoet niet aan de kwaliteitseisen.

Nederlandse zwemwaterkwaliteit

De zwemwaterkwaliteit in Nederland is echter aan verbetering toe. Nederland kwam namelijk op de 22e plek van 29 landen (alle EU-lidstaten, Albanië en Zwitserland) en viel daarmee een stuk onder het Europese gemiddelde. Slechts 72,3% van het  Nederlandse zwemwater was van uitstekende kwaliteit, terwijl 4,3% onvoldoende was. Net als in andere EU-lidstaten is in Nederland het water aan de kust van betere kwaliteit dan wateren in het binnenland.

Jaarlijkse beoordeling

Het Europees Milieuagentschap brengt jaarlijks een overzicht uit van de kwaliteit van het Europese zwemwater. De beoordeling is gebaseerd op verplichte metingen die de lidstaten doen in het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Lidstaten zijn hierbij verplicht om te testen op de bacteriën e.coli en enterokokken. De inname van vervuild water kan namelijk verschillende symptomen veroorzaken zoals buikklachten, oor- en oogontsteking en infectie van de luchtwegen.

Zwemwaterrichtlijn

De Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7) gaat over het beheer en de controles van de zwemwaterkwaliteit. Onder zwemwater valt al het oppervlaktewater waar mensen regelmatig in zwemmen, zonder dat dit verboden is of afgeraden wordt. Lidstaten zijn volgens deze richtlijn verplicht om jaarlijks over de duur van het badseizoen te beslissen en de zwemwateren te bepalen aan de hand van de voorgaande definitie. Ook verplicht de Richtlijn de lidstaten tot het meten en beoordelen van de zwemwaterkwaliteit. Zo schrijft de Richtlijn voor hoe vaak en waar de lidstaten metingen moeten uitvoeren en bepaalt de Richtlijn eisen voor de beoordeling van de kwaliteit.

Decentrale relevantie

Samen met het Rijk wijzen de provincies de Nederlandse zwemwateren aan. Verder werken de waterschappen, provincies en beheerders samen om de kwaliteit van het zwemwater in Nederland te waarborgen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een zwemwaterprofiel en houden toezicht op de zwemwaterkwaliteit tijdens het badseizoen. Mocht de kwaliteit ergens te laag zijn, dan kondigt de provincie een negatief zwemadvies of zwemverbod af. Tenslotte is de provincie verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van het zwemwater en het zwemwateradvies aan de inwoners.

Bronnen

European bathing water quality in 2023, Europees Milieeuagentschap 

Meer informatie

Zwemwater, Kenniscentrum Europa Decentraal