Commissievoorzitter Juncker geeft laatste State of the Union speech

De Europese Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, gaf op 12 september zijn laatste State of the Union speech in Straatsburg. Hij pleitte dat Europa weer een wereldspeler moet worden door meningsverschillen opzij…

Meer lezen
De Single Digital Gateway: Europees Parlement stemt voor nieuwe regels omtrent grensoverschrijdende publieke diensten

Woensdag 13 september heeft het Europees Parlement het wetsvoorstel voor de Verordening over de Single Digital Gateway goedgekeurd. Deze nieuwe wet beoogt een online centraal punt in te stellen vanuit…

Meer lezen
Online Interreg-platform: Good practices database

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en…

Meer lezen
Het toekomstige EU-cohesiebeleid: minder regels en minder budget

Met het voorstel van de Europese Commissie werden de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarige Financieel Kader (MFK) dit voorjaar in gang gezet. Onlangs presenteerde de Commissie  een nieuw voorstel betreffende…

Meer lezen
Onderzoek naar erkenning van diploma’s in grensregio’s

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma’s niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” gaat deze…

Meer lezen
Europese Rekenkamer: “Lidstaten moeten cohesiegeld beter gebruiken”

Op 13 september heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin EU-lidstaten worden opgeroepen om het geld voor het Europese cohesiebeleid beter te gebruiken. Daarnaast heeft de Rekenkamer verschillende suggesties…

Meer lezen
Drinkwaterrichtlijnrapport goedgekeurd door Milieucommissie Europees Parlement

Op 10 september heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement het rapport over het herzieningsvoorstel van de Drinkwaterrichtlijn van rapporteur Michel Dantin goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de positie in…

Meer lezen
Nederlandse procesvertegenwoordiging bij EU-Hof publiceert Jaarbericht 2017

In juli 2018 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het Jaarbericht 2017 over de zaken van het Hof van Justitie van de EU waaraan Nederland heeft bijgedragen, gepubliceerd. De uitspraken…

Meer lezen

EUrrest door  

IS HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF (PAS) VERENIGBAAR MET DE HABITATRICHTLIJN? A-G KOKOTT UIT TWIJFELS IN CONCLUSIE

In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling vroeg het Hof of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. In dit EUrrest wordt de conclusie – een soort vooradvies aan het Europese Hof van Justitie – van de Advocaat-Generaal (A-G) in deze zaak besproken.

LEES MEER

Praktijkvraag

17 september 2018

Wat kunnen gemeenten doen met het Europese jeugdbeleid?

Wat houdt het Europese jeugdbeleid in en wat zijn de potentiële gevolgen voor het jeugdbeleid van decentrale overheden in Nederland?

Bekijk het antwoord

X