Overzicht Nieuwsbrief De Europese Ster

17/12/2019 – Speciale editie Europese Ster: Regionaal beleid

10/12/2019 – Raad publiceert nieuw onderhandelingsdocument meerjarenbegroting (MFK)

03/12/2019 – Steden en regio’s vragen om verbetering verkeersveiligheidsbeleid

26/11/2019 – Kabinet wil aanbestedingsprocedure gemeentelijke zorg vereenvoudigen

19/11/2019 – Jonge boeren geholpen bij verduurzamen bedrijf

13/11/2019 – Hoe kunnen we eenvoudig het staatssteundeel van een lening bepalen?

15/10/2019 – Speciale editie Europese Ster: landbouw en EU-wetgeving

08/10/2019 – EU introduceert ecologische regels voor apparatuur

01/10/2019 – De praktische toepassing van het Beter Aanbesteden-evaluatieformulier

24/09/2019 – Het Meerjarig Financieel Kader: wat is de stand van zaken?

17/09/2019 – Kandidaat-voorzitter Von der Leyen geeft opdracht aan nieuwe commissieleden voor de komende 5 jaar

10/09/2019 – Traject Beter Aanbesteden krijgt vervolg na afsluiting actieagenda

03/09/2019 – Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten?

16/07/2019 – Decentrale overheden moeten voertuigen en vervoerscontracten duurzaam gaan aanbesteden

09/07/2019 – Kabinet pleit voor crisisbestendige en voorspelbare Europese begroting

02/07/2019 – EU-Hof: uitsluiting van inschrijver vanwege ernstige beroepsfout niet afhankelijk van rechterlijke uitspraak

25/06/2019 – Commissie wil betere onderbouwing van Nederlandse klimaatplannen

18/06/2019 – Een jaar AVG: Commissie brengt bewustwording in kaart

12/06/2019 – Kiesraad stelt officiële uitslag Europese verkiezingen vast

04/06/2019 – Einduitspraak: PAS niet verenigbaar met de Habitatrichtlijn

28/05/2019 – Verbod op wegwerpplastic bekrachtigd door EU-lidstaten

21/05/2019 – Speciale editie: lancering van de EU-wijzer voor provincies

14/05/2019 – Klimaatneutraal Europa in 2050 – Reactie Nederlandse provincies

07/05/2019 – Maak nu aanspraak op advies voor subsidie bij duurzaam inkopen

24/04/2019 – LIFE maakt eerste emissievrije afvalinzameling in de EU mogelijk

16/04/2019 – Nederlandse circulaire economie scoort goed in Environmental Implementation Review

09/04/2019 – Europees Parlement neemt standpunt in over mobiliteitspakket

02/04/2019 – Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

26/03/2019 – Minister De Jonge: Europese aanbestedingsregels zorg niet proportioneel

19/03/2019 – Commissie presenteert strategische aanpak van medicijnresten in het milieu

12/03/2019 – Nieuwe, uitgebreide versie Brexit Impact Scan voor alle overheden gelanceerd

05/03/2019 – Minimum doelstellingen voor aanbesteden van schone en energiezuinige wegvoertuigen

26/02/2019 – CO2-uitstoot Europese vrachtwagens moet met 30 procent omlaag

19/02/2019 – Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij

12/02/2019 – De toepassing van de Dienstenrichtlijn in vier recente uitspraken

05/02/2019 – De Autoriteit Persoonsgegevens: controles en onderzoek naar de naleving van de AVG

29/01/2019 – Regionale commissie Europees Parlement stemt voor 378,1 miljard euro investering in regio’s 2021 – 2027

22/01/2019 – Brexit: Stemming Brits parlement en nieuw voorstel May

15/01/2019 – Minder regeldruk voor gemeenten in het sociaal domein