Nikola Dobroslavic benoemd tot MFK-rapporteur voor het Comité van de Regio’s

7 mei 2018

Op 27 april werd tijdens de vergadering van de COTER-commissie (Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting) van het Comité van de Regio’s de rapporteur benoemd voor het Meerjarig Financieel Kader na 2020. Naast de benoeming van de rapporteur waren de belangrijkste onderwerpen op de agenda: groei en cohesie in EU grensregio’s, emissiearme mobiliteit en de uitvoering van de Urban Agenda.

COTER-vergadering

De volgende opinies werden tijdens de vergadering aangenomen: “Delivering on low emission mobility” door rapporteur Michiel Scheffer (NL/ALDE), “Boosting growth and cohesion in EU border regions”  door rapporteur János Ádám Karácsony (HU/EPP) en “Implementation Assessment of the Urban Agenda for the EU” door rapporteur Kieran McCarthy (IE/EA).

Nikola Dobroslavic benoemd

Op 2 mei presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de volgende EU-langetermijnbegroting. In aanloop naar deze publicatie hebben de COTER-leden tijdens de commissievergadering op 27 april Nikola Dobroslavic (HR / EVP), prefect van het district Dubrovnik-Neretva in Kroatië, benoemd als rapporteur voor het “MFK-kader na 2020-pakket” met de taak om de positie van regio’s en steden in het financiële plan voor de toekomst van Europa te vormen.

Nikola Dobroslavic is sinds 2013 lid van het Comité van de Regio’s. Hij vertegenwoordigt de regio Dubrovnik-Neretva in Kroatië, waar hij prefect is. Nikola Dobroslavic is lid van de Europese Volkspartij (EVP) en hoofd van de Kroatische vertegenwoordiging in het Comité van de Regio’s.

In reactie op zijn benoeming onderstreept hij nog een keer het belang van het EU-budget voor de regio’s en lokale autoriteiten: “Nearly two thirds of the EU budget impacts regional and local authorities. Whilst welcoming the new chapters of the budget, we also want to look into how it responds to citizens’ expectations in terms of security, prosperity and empowering youth. This is the foundation to ensuring a bright future for all Europeans.”

“The current proposal goes in the right direction, but this is just the start of a very long negotiating process. We hope it will be finalised in time for spending to begin on 1 January 2021. The success of the EU’s new priorities also depends on the ability of regions and cities to invest where it matters most and in the spirit of EU added value”, aldus Nikola Dobroslavic.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nikola Dobroslavic appointed European Committee of the Regions rapporteur for the EU long-term budget, persbericht Comité van de Regio’s