Nog steeds verbeterpunten in de aanpak van EU-milieuwetgeving

30 maart 2015

Impel, het Europese netwerk voor de implementatie en handhaving van de milieuwetgeving, heeft een rapport gepubliceerd waarin duidelijk wordt dat de implementatie van de Europese milieuwetgeving nog altijd niet optimaal is. Dit heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan middelen op decentraal niveau.

Onderzoek

Impel heeft dit onderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes onder Impel-leden en andere relevante organisaties. Daarnaast heeft Impel een workshop georganiseerd waar experts hun aanpak en uitdagingen konden uitwisselen.

Afval

De Europese milieuwetgeving zorgt op het gebied van afval voor de grootste problemen. De 2020 doelstellingen omtrent afval zijn een uitdaging voor de lidstaten in de EU en daarmee ook voor decentrale overheden omdat zij zich aan de Kaderrichtlijn afvalstoffen moeten houden. Daarnaast vraagt de stijging van afvalcriminaliteit om een betere implementatie van de wetgeving, met name op het gebied van afvaltransport.

Uitdagingen

Naast de 2020 doelstellingen zijn de belangrijkste uitdagingen volgens dit rapport de definitie van afval, de milieu-impact van het sluiten van en de nazorg voor stortplaatsen en gevaarlijk afval zonder duidelijke herkomst.

Oplossing

Het gros van de respondenten geeft te kennen dat er te weinig informatie beschikbaar is om effectieve implementatie te ondersteunen. Deze informatie moet vooral van de Europese Commissie en Eurostat komen. Maar ook het uitwisselen van best practices tussen regio’s in de lidstaten is van groot belang.

Bron:

Nieuwsbericht Impel

Door:

Jonneke Huijser en Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Rapport, Impel