Noord-Holland geeft elektrisch vervoer impuls

8 april 2013Vervoer

In juni 2011 startte de provincie Noord-Holland met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer door als partner deel te nemen aan het E-mobility project binnen het Europese subsidieprogramma INTERREG. Hiermee wordt subsidie uit Europa benut door 11 regio’s in 7 landen die samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren,

Het voornaamste doel van de projecten van Noord-Holland is het verhogen van de bereikbaarheid door bevordering van openbaar en particulier elektrisch vervoer. Door deel te nemen aan het INTERREG project E-mobility benutten de betrokken partners (praktijk-) kennis, ervaringen en inzichten van andere Europese regio’s met vergelijkbare beleids-en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van elektrische mobiliteit.

Netwerk van snellaadstations

Met de “Uitvoeringsregeling subsidie SnelladenNoord-Holland 2013” stellen Gedeputeerde Staten 120.000 euro beschikbaar voor het realiseren van snellaadstations voor elektrische voertuigen langs de Noord-Hollandse provinciale wegen. De reden van een stimulans via een subsidieregeling is om te zien of marktpartijen ook kunnen worden geïnteresseerd voor installatie van snelladers op provinciale wegen, de zogenaamde secundaire wegen. Op dit moment is in Nederland vooral op de rijkswegen een aantal snellaadstations gerealiseerd. Om ook het onderliggend wegennet goed aan te sluiten, is het van belang in het provinciale wegennet te investeren en de bereikbaarheidsangst te verminderen. Er wordt daarom een extra impuls gegeven zodat ook dunner bevolkte gebieden goede aansluiting vinden. Dat is echter nog niet voldoende om de ambitie om internationaal te reizen met een elektrische auto te realiseren. Noord-Holland gaat daarom kijken hoe een ‘dekkend netwerk’ kan ontstaan. Deze subsidiemogelijkheid is een stap in die richting.

Elektrisch vervoer

Elektrische auto’s vragen om een nieuw soort infrastructuur. De grootste uitdaging is het zorgen voor een dekkende oplaadinfrastructuur, via zowel langzaam laders en snelladers. Deze zijn bedoeld om onderweg in een beperkte tijd te kunnen bijladen en vergroten hiermee de afstand die met elektrische voertuigen gereden kan worden.

Binnen het Europese subsidieprogramma INTERREG worden de eerste ervaringen en successen gedeeld. Zo moet het mogelijk zijn om ondanks de internationale verschillen tussen auto’s, laadpalen en betalingsmogelijkheden de aanpak zodanig te stroomlijnen waardoor het mogelijk wordt om met een elektrische auto moeiteloos grenzen te overschrijden. Het project heeft daarom onder andere tot doel om tot effectief Europees beleid te komen op het gebied van elektrisch vervoer. Dit wordt gepromoot omdat het de luchtkwaliteit in stedelijk gebieden kan verbeteren en om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Op 10 oktober 2013 organiseert de provincie Noord-Holland het internationale congres van E-mobility in de Philharmonie in Haarlem. De resultaten van de afgelopen twee jaar worden hier gepresenteerd. Zowel internationale sprekers binnen Europa als buiten Europa belichten elektrisch vervoer vanuit verschillende invalshoeken. Voor meer informatie: schmaly@noord-holland.nl.

Door:

Yolanda Schmal, INTERREG coordinator, Provincie Noord-Holland
Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Provincie Noord-Holland, ‘Impuls voor elektrisch vervoer in Noord-Holland: subsidiemogelijkheid snelladers langs provinciale wegen’, 4-4-2013

Meer informatie:

Provincie Noord-Holland
Europese INTERREG programma E-mobility
Subsidie Noord-Holland