Noord-Nederland succesvol met Europese subsidies

De resultaten die in Noord-Nederland worden geboekt met Europese economische subsidies overtreffen de verwachtingen. Dat maakte de Drentse gedeputeerde Henk Brink op 9 mei bekend bij de presentatie van de eindafrekening van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013.

Investeringen

In de afgelopen programmaperiode werd uit het structuurfonds EFRO € 169,4 miljoen beschikbaar gesteld aan Noord-Nederland. Deze Europese subsidies trokken andere publieke en private geldstromen aan, waarmee het totaal aan investeringen werd verhoogd tot ongeveer €1 miljard. Maar liefst 6.000 ondernemingen, met name in het midden- en kleinbedrijf, investeerden in vooral innovatie. Volgens berekeningen leverde het programma naar schatting 7.400 arbeidsplaatsen op. Met de gelden uit Brussel worden meer projecten mogelijk gemaakt en veel meer banen gecreëerd dan al werd aangenomen.

Noord-Nederland

De Drentse gedeputeerde Henk Brink is voorzitter van de Bestuurscommissie economische zaken namens de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en de vier grote noordelijke steden. Hij presenteerde de eindafrekening van EFRO over de jaren 2007 tot en met 2013, waarvan de uitvoering doorliep tot eind 2015. Tevens gaf de gedeputeerde een doorkijkje naar de resultaten van de momenteel lopende subsidieprogramma’s.

Inhaalslag

Volgens Brink heeft Noord-Nederland een economische inhaalslag gemaakt. ,,Dat is voor een groot deel te danken aan de wijze waarop we er in SNN-verband in slagen om nationale en Europese gelden te verwerven en deze op effectieve wijze te besteden’’, aldus Brink.

Lopende programma’s

Ook met de nu lopende Europese subsidieprogramma’s worden goede resultaten geboekt. Uit monitoring en opbrengstcijfers blijkt dat de subsidies opnieuw een flinke impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. Henk Brink: ,,Ik roep noordelijke ondernemers op om meer goede, innovatieve projecten aan te dragen die we met deze financiële ondersteuning van de grond kunnen tillen.’’

Bron:

Persbericht, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Eindverslag Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013, SNN

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies