Noordzeelanden tekenen verklaring voor meer samenwerking in duurzame energie

De ondertekening van de officiële Noordzeeverklaring geeft het startsein voor vernieuwde regionale energiesamenwerking door landen rondom de Noordzee. Op 6 juni 2016 tekenden de energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Nederland, evenals de Europese Commissie, deze verklaring. Deze Noordzeeverklaring bevat een concrete roadmap voor de samenwerking, die moet leiden tot een geïntegreerd netwerk van windparken op de Noordzee.

Energiesamenwerking

Deze samenwerking tussen de Noordzeelanden is erop gericht om betere omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van offshore windenergie. Hiervoor is er een aantal concrete stappen opgesteld voor de komende twee jaar. Er worden bijvoorbeeld speciale werkgroepen opgericht om deze stappen te realiseren. Zij gaan aan de slag op vier terreinen, namelijk: het beter afstemmen van subsidiestromen, de ruimtelijke planning regels op zee, netwerkontwikkeling, en de standaardisatie van onderdelen van windturbines. Hierbij komen zowel de juridische als de technische en praktische zaken aan bod.

Doelen duurzame energie

Het versterken van de regionale samenwerking kan bijvoorbeeld bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook kan deze samenwerking de energievoorraad in de regio veiligstellen. Door het op grote schaal winnen van wind op zee zou een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening kunnen worden gerealiseerd. Deze samenwerking is bovendien van groot belang voor de betrokken landen om de gestelde duurzaamheidsdoelen te kunnen halen en tegelijkertijd de kosten binnen de perken te houden.

Kostenbesparing

Volgens de Commissie kan de samenwerking leiden tot een kostenbesparing van bijna € 5.1 miljard. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er minder en kortere kabels nodig zijn om offshore windinstallaties te verbinden met het land. Deze besparing kan nog verder oplopen wanneer er meer samenwerking is op het gebied van beheer van zeegebieden met betrekking tot de ontwikkeling van infrastructuur.

Voor de komende tijd staan er al gigantische investeringen gepland. Volgens de Benelux is een gecoördineerde aanpak tussen overheden essentieel om concrete projecten tot stand te laten komen. De overheid geeft enerzijds zekerheid aan investeerders en werkt anderzijds innovatie in de hand.

Betrokkenheid Europese Commissie

Naast de energieministers van de betrokken EU-lidstaten, heeft ook de Commissie de Noordzeeverklaring ondertekend. Maroš Šefčovič, vicepresident voor de Energie-unie, en Miguel Arias Cañete, eurocommissaris voor klimaatactie en energie, ondertekenden de verklaring namens de Commissie. Beiden beschreven de verklaring als ‘een belangrijke stap’ en ‘een keerpunt in de samenwerking in de Noordzeeregio.’

Negen landen hebben de verklaring ondertekend, maar het staat andere landen met interesse in de Noordzee vrij om ook deel te nemen aan dit initiatief. De tekst van de politieke verklaring is gepubliceerd op de website van het Directoraat-generaal Energie van de Commissie (DG ENER).

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Het Nederlands EU-voorzitterschap geeft Noordzeesamenwerking boost, nieuwsbericht Benelux

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Hernieuwbare energie, Europa decentraal
Energy Store, Europa decentraal
Legal substantiation Energy Store, Europa decentraal
Noordzeeverklaring, Europese Commissie
North Seas Countries agree on closer energy cooperation, persbericht Europese Commissie
Noordzeelanden werken samen voor meer en goedkopere windparken, nieuwsbericht ministerie van Economische Zaken