Notitie Europa decentraal over implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in wetsvoorstel

18 januari 2016Aanbesteden

Europa decentraal heeft de bestaande notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geactualiseerd. Eind oktober heeft het ministerie van Economische zaken het wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet, die nodig is voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU tot en met 2014/25/EU) naar de Tweede Kamer gezonden. De notitie beschrijft hoe de Europese richtlijnvoorstellen in het wetsvoorstel zijn verwerkt.

U kunt de notitie hier vinden.

Vernieuwing van notitie

Europa decentraal bracht op 15 juli 2014 al een notitie over de inhoud van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen uit. Deze notitie is nu door Europa decentraal bewerkt en aangepast aan de wijze waarop in het wetsvoorstel Aanbestedingswet is aangegeven hoe het voornemen is de Europese richtlijnen in Nederland te gaan implementeren.

Inhoud notitie

Door middel van deze notitie krijgen decentrale overheden een beeld van de belangrijkste onderwerpen en veranderingen die de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de separate concessierichtlijn voor hun aanbestedingspraktijk doorvoeren.

De notitie geeft bijvoorbeeld informatie over de ontwikkelingen die hebben geleid tot het aannemen van de nieuwe Europese richtlijnen en de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe klassieke richtlijn (overheidsopdrachten in de sectoren werken, leveringen en diensten). Ook geeft de notitie een beschrijving van de werking van de aanbestedingsrichtlijnen bij publieke samenwerking, noemt de notitie de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe richtlijn voor de speciale sectoren (water, energie, vervoer en post) en wordt tot slot de concessierichtlijn behandeld.

De implementatiekeuzes die de richtlijnen op onderdelen nog separaat aan de lidstaten over laat, worden in deze notitie beschreven, evenals wat lidstaat Nederland met die keuzes gedaan heeft in het wetsvoorstel Aanbestedingswet.

Voorlichtingsbijeenkomst implementatie richtlijnen

De herziene Aanbestedingswet (en dus de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen) moet uiterlijk per 18 april 2016 in werking gaan. Daarom organiseert Europa decentraal in januari en februari, in samenwerking met PIANOo, voorlichtingsbijeenkomsten over de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in het wetsvoorstel voor de herziene Aanbestedingswet. Hierin komen de belangrijkste wetswijzigingen aan bod en wordt stilgestaan bij de consequenties voor de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Op 11 februari, in Maastricht, is er nog een aantal plaatsen vrij. Opgeven kan via deze link.

Tot slot

De notitie is alleen digitaal beschikbaar via de website van Europa decentraal. U kunt de notitie onder andere hier vinden. Mocht u vragen over de notitie, ofwel over andere aanbestedingsrechtelijke onderwerpen hebben, dan kunt u deze stellen in de helpdesk van Europa decentraal.

Door:

Ann-Marie Kuhler, Europa decentraal

Meer informatie:

Notitie, Europa decentraal
Notitie 15 juli 2014, Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal