Hervorming EU-landbouwbeleid exclusieve bevoegdheid AGRI-commissie Europees Parlement

9 juli 2018

Het Europees Parlement heeft besloten dat de AGRI-commissie (landbouw) de exclusieve bevoegdheid houdt om te onderhandelen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU met de Raad en de Europese Commissie. De ENVI-commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) heeft een toezicht rol gekregen bij de belangrijkste milieuaspecten van het GLB.

Stemmingsbevoegdheid ENVI-commissie

De ENVI-commissie had om stemmingsbevoegdheid gevraagd over verschillende belangrijke milieuvoorstellen in het kader van de GLB-hervormingsplannen van de Commissie. Het Europees Parlement heeft besloten de ENVI-commissie een zekere mate van toezicht op de belangrijkste milieuaspecten van het GLB-hervormingsproces te geven, maar geen stemrecht zodra de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie beginnen. In plaats daarvan kan de ENVI-commissie een mening uiten die de AGRI-commissie in overweging moet nemen.

De ENVI-commissie mag amendementen voorstellen voor de ‘ecoprogramma’s’ (die 30% van de rechtstreekse betalingen binnen het GLB vertegenwoordigen), conditionaliteit of ‘cross compliance’, bedrijfsadviseringssystemen, indicatoren voor het monitoren van de beleidsprestaties en de EU-klimaat- en milieuwetgeving met betrekking tot overeenkomsten zoals het Klimaatakkoord van Parijs of luchtkwaliteitsnormen.

De groene fractie binnen het Europees Parlement reageerde teleurgesteld omdat deze uitkomst de ENVI-commissie toestaat amendementen in te dienen samen met de AGRI-commissie, maar niet rechtstreeks aan de plenaire vergadering van het Parlement, dit blijft een exclusieve bevoegdheid van de AGRI-commissie.

Rapporteurs

De Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement benoemde op 5 juli ook de drie rapporteurs voor de hervorming van het GLB. Europarlementariër Esther Herranz García (EVP/SP) zal zich bezighouden met nationale strategische plannen, Europarlementariër Ulrike Müller (ALDE/DE) met het beheer van fondsen en Europarlementariër Eric Andrieu (S&D/FR) met de gemeenschappelijke organisatie van landbouwmarkten.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EP environment committee to have a say on CAP reform, nieuwsbericht ENDS Europe
Politico newsletter Agri&Food