Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Tijdens de afgelopen onderhandelingsronde zijn door beide partijen onder andere voorstellen gedaan voor de investeringsbescherming onder het verdrag.

Inhoud onderhandelingen

In de afgelopen onderhandelingsronde is er gesproken over alle drie de pilaren van het handelsverdrag. Deze pilaren zijn het verbeteren van markttoegang, de samenwerking in regelgeving en voorschriften voor handel. Ook is er bekend gemaakt dat de onderhandelingsteams uit de EU en de VS in de komende week de eerste voorstellen zullen uitwisselen met betrekking tot aanbestedingsregels in TTIP.

De samenwerking in regelgeving

Gedurende de onderhandelingen hebben de EU en de VS verschillende nieuwe voorstellen aan elkaar voorgelegd met betrekking tot verdere samenwerking in regelgeving. Het doel van de samenwerking is om onnodige kosten en bureaucratie te verminderen. De VS en de EU willen via TTIP, indien mogelijk, verplichte procedures of standaarden harmoniseren of elkaars standaarden erkennen. Volgens Eurocommissaris voor Handel Malmström mag dit echter niet ten koste gaan van de hoge Europese standaarden met betrekking tot milieu, gezondheid en voedselveiligheid.

Vernieuwde aanpak investeringsbescherming

Met betrekking tot de voorschriften waaronder handel zal worden gedreven onder TTIP, is er onderhandeld over de investeringsbescherming en duurzame ontwikkeling. De onderhandelingsteams hebben tekstuele voorstellen uitgewisseld over investeringsbescherming onder het verdrag. De VS heeft afgelopen week gereageerd op het voorstel van de Commissie van 12 november 2015. De commissie presenteert hierin een  vernieuwde aanpak voor investeringsbescherming onder TTIP – the Investment Court System. Deze ronde is daarmee de start op verdere onderhandelingen over de vorm van een mogelijk investeringshof. Daarnaast is er gesproken over duurzame ontwikkeling. De VS heeft nieuwe voorstellen aangedragen over voorschriften voor werkomstandigheden en het milieu.

Aanpassingen investeringsbescherming CETA

Op 29 februari 2016 zijn tevens de aanpassingen bekend gemaakt door de Commissie die zijn gemaakt in de overeenkomst tussen de EU en Canada over het bilaterale handelsverdrag Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Door aanpassingen in het investeringshoofdstuk in CETA, wordt de beleidsruimte van overheden versterkt en wordt een permanent tribunaal opgericht dat investeringsgeschillen op transparante wijze zal beslechten. Ook is er een mogelijkheid voor hoger beroep. De leden van het tribunaal moeten aan hoge kwalificatievereisten voldoen en worden benoemd door de staten. Partijen in een geschil hebben geen invloed op de keuze van het tribunaal. Deze vorm van investeringsbescherming onder CETA is in lijn met de vernieuwde aanpak van de EU. Daarmee is het vergelijkbaar met de voorstellen die door de Commissie zijn gedaan in de onderhandelingen binnen TTIP.

Wat zijn nu de gevolgen van TTIP voor (decentrale) overheden?

Ook decentrale overheden kunnen gevolgen ondervinden van TTIP. Zij zijn immers ook actief op de handelsmarkt of komen met deze markt in aanraking. Daarmee krijgen zij ook te maken met markttoegangs- en belemmeringskwesties. Daarnaast kunnen ze, meer dan nu het geval zal zijn, te maken krijgen met Amerikaanse bedrijven die zich inschrijven voor overheidsopdrachten in Nederland. De kans is namelijk groot dat TTIP het makkelijker zal maken voor Amerikaanse ondernemingen om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Veelgestelde vragen en themapagina TTIP

Europa decentraal heeft tevens een FAQ-document gepubliceerd. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de koepelorganisaties heeft het kenniscentrum de meest gestelde vragen met betrekking tot TTIP verzameld en deze beantwoord. Daarnaast kunt u ook alle informatie over TTIP gebundeld op onze themapagina vinden.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bron:

Persbericht van de Europese Commissie

Meer informatie:

Website Europese Commissie
Europees voorstel ISDS, Europese Commissie
Nieuwsbericht CETA, Rijksoverheid
Thema pagina TTIP, Europa decentraal
Onderhandelingen TTIP, Europa decentraal
ISDS, Europa decentraal