×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 26 mei 2023

Landbouwvrijstellings­verordening

Voldoet een steunmaatregel aan de vijf cumulatieve staatssteuncriteria, dan moet deze maatregel volgens de Europese staatssteunregels worden aangemeld bij de Europese Commissie.

...
EU Recht en beleid - 23 mei 2023

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

...
EU Recht en beleid - 22 mei 2023

Digitale Overheid

Digitalisering is momenteel één van de hoofdprioriteiten binnen de Europese Unie. De digitale technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel risico’s en barrières. Daarom zijn er de laatste jaren verschillende Europese wetten en regels op het gebied van digitalisering voorgesteld. In dit dossier leest u meer over de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid en de betekenis hiervan voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 17 mei 2023

Data Governance Verordening

Hoe kunnen we in de Europese Unie makkelijk en veilig data delen? Om antwoord te geven op deze vraag heeft is in 2020 een verordening voor gegevensbeheer voorgesteld: de Data Governance Act. Europese data governance is het geheel van Europese regels en beleid waarmee veilig delen van data gegarandeerd kan worden. Met de verordening moet de beschikbaarheid van gegevens binnen de EU makkelijker worden, terwijl tegelijkertijd volledige controle over de data wordt behouden en de veiligheid ervan wordt gegarandeerd. Hieronder kunt u meer lezen over de DGA-verordening.

...
EU Recht en beleid - 12 mei 2023

Connectiviteit

Connectiviteit speelt een grote rol in de Europese ambities rondom digitalisering. Om te zorgen dat de EU als een sterk en eensgezind blok kan functioneren is een snelle en hoogwaardige connectiviteit van belang. Decentrale overheden spelen een grote rol in het realiseren van deze Europese doelen. Een groot deel van het uitvoeren van de wetgeving komt namelijk bij gemeenten en provincies terecht, zoals de uitrol van breedbandnetwerken.

...
EU Recht en beleid - 11 mei 2023

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 11 mei 2023

Regionale steun

Op basis van de Europese staatssteunregels is het mogelijk om steun te verlenen aan ondernemingen die zich bevinden in regio’s met een economische achterstand. Om welke regio’s het gaat, is […]

...
EU Recht en beleid - 8 mei 2023

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

...
EU Recht en beleid - 4 mei 2023

Europese programma’s GROS

De Europese Unie kent een cohesiebeleid dat er zich op richt om barrières in grensregio’s weg te nemen. Ook het programma Interreg richt zich op het verbeteren van interregionale samenwerking over grenzen heen. Op deze pagina leest u meer over deze programma’s.

...
EU Recht en beleid - 3 mei 2023

CPV

Aanbestedende diensten zijn verplicht om bij de aanbesteding van een overheidsopdracht het classificatiesysteem van de Common Procurement Vocabulary (CPV) toe te passen. Dit blijkt voor veel decentrale overheden nog best een lastige vraag. Op deze pagina gaan we in op de werking van de CPV-code.

...
EU Recht en beleid - 3 mei 2023

Europees mededingingsrecht

Decentrale overheden kunnen met Europees/nationaal mededingings- recht te maken krijgen als zij zich op de markt begeven.

...
EU Recht en beleid - 3 mei 2023

Meldingsprocedure

Als decentrale overheden steunmaatregelen niet binnen een vrijstellingsverordening kunnen brengen, moeten zij deze via State Aid Notifications Interactive systeem ter goedkeuring aan de Europese Commissie melden.