×

Europees recht en beleid

EU Recht en beleid - 14 november 2023

ePrivacy Verordening

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy Verordening. Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels bij elektronische communicatiediensten en versterkt daarmee de huidige regels. Op deze pagina wordt de verordening inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op de stand van zaken. Hierbij komt ook de decentrale relevantie van de verordening aan bod.

EU Recht en beleid - 14 november 2023

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 moeten onder andere decentrale overheden de regels van de Algemene Verordening Vegevensbescherming toepassen wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Deze Europese verordening verving de hiervoor geldende Richtlijn bescherming persoonsgegevens.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

De digitalisering van de samenleving gaat in een hoog tempo, ook in Nederland. Niet alle burgers en bedrijven komen op hetzelfde tempo mee, waarbij publieke waarden in het gedrang kunnen komen. Daarom presenteerde de staatssecretaris eind 2022 de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering. Dit bevat vijf programmalijnen: Meedoen, Vertrouwen, Regie op het digitale leven, waardengedreven en Open Digitale overheid en versterken digitale samenleving in Caribisch deel van het Koninkrijk.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Digitale Overheid

Digitalisering is momenteel één van de hoofdprioriteiten binnen de Europese Unie. De digitale technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel risico’s en barrières. In dit dossier leest u meer over de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid en de betekenis hiervan voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 19 oktober 2023

Digital Decade

Een digitaal paspoort, de macht van techreuzen of de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. De digitalisering van de samenleving brengt wereldwijde kansen en uitdagingen met zich mee. Maar hoe gaat de Europese Unie hiermee om? In dat kader presenteerde de Europese Commissie in maart 2021 een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. Dit plan, ook wel de Digital Decade genoemd, heeft als doel om de komende jaren het ‘digitale decennium’ van Europa te maken.

EU Recht en beleid - 7 september 2023

Digitale samenleving

Op welke manieren hebben decentrale overheden nog meer met de steeds verder vorderende digitale samenleving te maken? En wat houdt de Europese wet- en regelgeving in met betrekking tot bijvoorbeeld elektronische identiteit? In dit sub-dossier staat informatie over de Europese en Nederlandse regels als het gaat om de digitale samenleving. Daarnaast wordt op deze pagina’s ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

EU Recht en beleid - 4 september 2023

Cybersecurity

Het gebruik van digitale technologieën wordt steeds groter. Onder andere de vervoerssector, energiesector en gezondheidssector worden er steeds afhankelijker van. Digitale technologieën bieden oplossingen en kansen voor problemen, maar zijn niet geheel zonder risico’s. De Europese Commissie is al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen cybercriminaliteit.

EU Recht en beleid - 2 augustus 2023

Rechtmatige verwerkingen

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan wanneer dit voldoet aan de verwerkingsbeginselen uit de AVG: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie; doelbinding; dataminimalisatie; juistheid; opslagbeperking; vertrouwelijkheid en integriteit. Het is belangrijk dat een decentrale overheid die verwerkingsverantwoordelijke is zich goed aan deze beginselen houdt om aan de privacywetgeving te voldoen.

EU Recht en beleid - 2 augustus 2023

Privacy by design en privacy by default

Volgens de AVG moeten decentrale overheden als verwerkingsverantwoordelijke werken volgens de principes van privacy by design en privacy by default. Wat betekent dit precies? Dat leest u op onderstaande pagina.

EU Recht en beleid - 2 augustus 2023

Grondslag

Decentrale overheden mogen alleen persoonsgegevens verwerken wanneer zij hier een rechtsgrondslag voor hebben. Dat betekent dat zij een goede reden moeten hebben om persoonsgegevens te verwerken. De AVG stelt zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Met name de eerste grondslag toestemming dient aan strenge voorwaarden te voldoen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de zes grondslagen.

EU Recht en beleid - 26 juli 2023

Chips

De digitale transformatie heeft geleid tot meer behoefte aan chips. Chips zijn essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones en laptops. Sinds 2020 is er een wereldwijd tekort aan chips. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk aan prijsstijgingen en lange levertijden. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan ervoor zorgen dat decentrale overheden risico lopen op een achterstand bij het behalen van hun digitale doelstellingen.

EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Connectiviteit

Connectiviteit speelt een grote rol in de Europese ambities rondom digitalisering. Om te zorgen dat de EU als een sterk en eensgezind blok kan functioneren is een snelle en hoogwaardige connectiviteit van belang. Decentrale overheden spelen een grote rol in het realiseren van deze Europese doelen. Een groot deel van het uitvoeren van de wetgeving komt namelijk bij gemeenten en provincies terecht, zoals de uitrol van breedbandnetwerken.