Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Structuurfondsen

Decentrale overheden die geld ontvangen uit één van de Europese structuurfondsen, en met deze Europese subsidiegelden vervolgens opdrachten willen vergeven, dienen daarbij ook de aanbestedingsregels in acht te nemen. Elk Europese fonds kent eigen, specifieke regels waarin wordt verwezen naar de relevante (Europese) wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten.

Europese fondsen

De EU kent vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI – fondsen) die de economische ontwikkelingen in de EU stimuleren. Met elk fonds wordt een andere doelstelling nagestreefd. De vijf ESI-fondsen zijn:

Meer informatie met betrekking tot de fondsen vindt u op de pagina Regionaal beleid en fondsen.

Aanbestedingsregels

In Verordening 1303/2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen (periode 2014 – 2020) zijn de algemene financiële bepalingen rondom het toekennen van subsidies uit deze fondsen neergelegd. In deze Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen is ook vastgelegd dat begunstigde overheden bij het besteden van Europese subsidies “het toepasselijk recht met betrekking tot overheidsopdrachten” moeten toepassen (zie artikel 37 lid 1, artikel 38 lid 4 en artikel 66).

In het voorstel van de Europese Commissie van 29 mei 2018 voor een verordening voor de periode 2021 – 2027 wordt opnieuw de volledige inachtname van de aanbestedingsregels benoemd. Bij de uitvoering van de financiële instrumenten dienen overheden dus de aanbestedingsregels in acht te nemen (zie overweging 44 van de considerans).

Leidraad

De Europese Commissie heeft in 2018 de aanbestedingsleidraad Overheidsopdrachten – Richtsnoeren voor professionals gepubliceerd. Dit document biedt richtsnoeren aan overheidsfunctionarissen die zich bezighouden met het beheer van de ESI-fondsen en behandelt alle hoofdfasen van een openbaar aanbestedingsproces: van de voorbereiding en planning tot de uitvoering van de opdracht. De leidraad helpt veelgemaakte fouten te voorkomen en beste praktijken te hanteren bij de uitvoering van procedures voor overheidsopdrachten.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Structuurfondsen

Europese Commissie lanceert WiFi4EU-portaalsite: eerste call opent 15 mei 2018

De Europese Commissie heeft vandaag (20 maart 2018) de langverwachte WiFi4EU-portaalsite gelanceerd. De Commissie gaat via WiFi4EU apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten financieren. Gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen zich via de portaalsite inschrijven. De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) wordt op 15 mei 2018 opengesteld.

Lees het volledige bericht

Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

Veel potentieel bij decentrale overheden voor meer investeringen in Europa

Structurele hervormingen en meer politieke betrokkenheid zijn twee essentiële onderdelen voor het laten slagen van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ofwel het Juncker Fonds. Dit is de uitkomst van de topconferentie ‘Europa als een investering bestemming’. Sprekers zoals Wilhelm Molterer, Wim van de Donk en President van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, benadrukten daarnaast het belang en potentieel van regionale en lokale overheden.

Lees het volledige bericht

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

Nieuwe brochure over combinatiemogelijkheden EFSI en ESI-fondsen

De Europese Commissie heeft op 23 februari een brochure gepubliceerd om lokale overheden en projectontwikkelaars te helpen met het combineren van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) met de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Met het combineren van de twee instrumenten hoopt de Commissie dat er een versterkend effect zal optreden.
Lees het volledige bericht

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht

Notitie Europa decentraal over implementatie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in wetsvoorstel

Europa decentraal heeft de bestaande notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geactualiseerd. Eind oktober heeft het ministerie van Economische zaken het wetsvoorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet, die nodig is voor de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU tot en met 2014/25/EU) naar de Tweede Kamer gezonden. De notitie beschrijft hoe de Europese richtlijnvoorstellen in het wetsvoorstel zijn verwerkt.
Lees het volledige bericht