Niet-openbare procedure

Een decentrale overheid kan bij een aanbestedingsprocedure kiezen voor de niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst plaatst een oproep tot mededinging, waarop iedere ondernemer een aanvraag tot deelneming kan indienen. Vervolgens kunnen alleen de door de aanbestedende dienst aangezochte ondernemers zich inschrijven (art. 28 lid 2 richtlijn 2014/24). Vanaf de verzenddatum van de aankondiging van opdracht geldt er een minimumtermijn van dertig dagen voor de ontvangst van de verzoeken tot deelname (art. 28 lid 1).

Indiening van inschrijving bij niet-openbare procedure

De aanbestedende dienst nodigt bij deze niet-openbare procedure minimaal vijf gegadigden uit om een inschrijving in te dienen (art. 28 lid 2 en 65 lid 2). Vanaf de dag van verzending van de uitnodiging voor inschrijving, geldt er een ontvangsttermijn voor de inschrijvingen van minimaal dertig dagen (art. 28 lid 2). Is er een vooraankondiging gepubliceerd die niet als oproep tot mededinging geldt, dan kan de minimumtermijn voor ontvangst van inschrijvingen onder voorwaarden tot tien dagen worden verkort (art. 28 lid 3).

Termijn voor ontvangst zelf bepalen

Lidstaten kunnen ervoor kiezen dat bepaalde niet-centrale aanbestedende diensten de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen in onderlinge overeenstemming met de geselecteerde gegadigden kunnen bepalen (art. 28 lid 4). Voorwaarde is dat alle gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijving voor te bereiden en in te dienen. Is er geen overeenstemming over de termijn voor ontvangst van inschrijvingen, dan bedraagt deze termijn – anders dan de richtlijn vermeldt – tenminste veertig dagen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijvingen. Dat blijkt uit art. 2.74a lid 2 Aanbestedingswet.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG