Breedband en aanbesteden

Decentrale overheden kunnen bij projecten met betrekking tot breedband betrokken zijn. Wanneer dit het geval is, moeten zij rekening houden met zowel aanbestedingsregels als staatssteunregels. Op deze pagina wordt aandacht besteed aan de aanbestedingsregels.

Vanuit het ministerie van Economische Zaken worden decentrale overheden zoveel mogelijk gestimuleerd bij de totstandbrenging van breedbandnetwerken een rol te spelen. Dit komt ook voort uit Europese strategieën (EU 2020 en de Digitale Agenda en de digitale interne markt strategie) die worden gevoerd tot stimulering van breedband in Europa.

Breedbandverbinding

Een breedbandverbinding is een snelle verbinding met het internet/netwerk. Volgens de Europese Commissie is breedband-connectiviteit een belangrijke factor voor de ontwikkeling, invoering en het gebruik van ICT in de economie en samenleving.

Decentrale overheden

Decentrale overheden kunnen snelle breedbandnetwerken ontsluiten voor burgers en bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • financieel deelnemen in de aanleg van netwerken;
  • actief de regie in de ondergrond voeren, om overlast voor burgers en de kosten voor bedrijven te beperken;
  • lokaal of regionaal partijen bij elkaar brengen;
  • de vraag naar breedbanddiensten bundelen;
  • het aanbod van innovatieve diensten stimuleren.

Structuurfondsen

De Europese structuurfondsen vormen een belangrijk gereedschap voor de Commissie om digitalisering in de EU te bevorderen. Onder regionaal beleid en structuurfondsen leest u meer over de achterliggende regelgeving.

In Nederland is het voor het aanleggen van nieuwe ICT-infrastructuur niet toegestaan gebruik te maken van subsidie uit de structuurfondsen. Een uitzondering kan gemaakt worden, wanneer de steun essentieel is voor (ontsluiting van) een specifiek innovatief project. Binnen elk van deze structuurfondsen bestaan wel mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor aan breedband gerelateerde projecten. Het uitgangspunt is hierbij dat het beleid ‘technologie neutraal’ moet zijn.

Aanbesteden

Voor wat betreft de toepassing van aanbestedingsregels spelen bijvoorbeeld vragen als:

Ter voorkoming van staatssteun kan aanbesteding tot op zekere hoogte als instrument worden ingezet. Hierover leest u meer in de handreiking ‘Goed op weg met breedband, handreiking voor gemeentes en provincies’ van het ministerie van EL&I (mei 2012), de staatssteunregels en de Communautaire richtsnoeren voor breedbandnetwerken van de Commissie (begin 2013).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Breedband en aanbesteden

Europese Rekenkamer publiceert briefing over breedband-audit

Het Europees breedbandbeleid wordt aan een audit onderworpen. Dit stelde de Europese Rekenkamer op 14 september in een brief. In de breedband-audit zullen de Europese plannen voor de ontwikkeling van breedbandverbinding tot 2020 onderzocht worden. De brief geeft achtergrondinformatie over het doel en de vorm van de audit. De resultaten van de breedband-audit worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Lees het volledige bericht

Eurocommissaris Kroes benadrukt rol overheden aanleg breedband

Steden staan voor veel uitdagingen waar digitalisering het antwoord op is. Dit betoogt Eurocommissaris Neelie Kroes, belast met de portefeuille Digitale Agenda, in haar toespraak van 28 februari. Decentrale overheden dienen slimmer om te springen met de beschikbare budgetten voor het aanleggen van breedband. Bovendien is het van essentieel belang dat er nieuwe investeringen worden gedaan.

Lees het volledige bericht

Praktijk Breedband en aanbesteden

Breedband en aanbesteden

Decentrale overheden kunnen veel van elkaar leren op het gebied van aanbestedingsvraagstukken die in breedbandprojecten kunnen spelen. In de handreikingen breedband en in het onderstaande treft u een aantal praktijkvoorbeelden van breedbandzaken in Nederland.

Om aan te kunnen geven hoe de Europese Commissie over staatssteun oordeelt in breedbandzaken, is het noodzakelijk haar beschikkingen over dit onderwerp te bestuderen. Zie verder het dossier breedband en staatssteun.

Praktijkvoorbeelden breedband in Nederland

Breedband Eindhoven (Eindhoven)
Community Network (Groningen)
ICT Center (Leeuwarden)
Wireless Leiden (Leiden)
Ons Net Nuenen (Nuenen)
Pilot Nesselande en BBnet
Breedband Tilburg (Tilburg)
Breedband Zwolle (Zwolle)

Praktijkvragen Breedband en aanbesteden

Hoe kunnen we de aanleg van breedband subsidiëren?

Ook onze burgers en bedrijven gevestigd in het buitengebied van de provincie, willen wij voorzien van (super) snel internet. We willen de aanleg van glasvezelinternet stimuleren door het geven van een subsidie. Tijdens het lezen van het rapport Bridge! van Europa decentraal kwam ik een soortgelijke casus tegen: Access2Fiber. Hieruit maak ik op dat bij het subsidiëren van aanleg glasvezel in buitengebieden mogelijk staatssteun of aanbestedingsvragen spelen. Onder welke voorwaarden is het mogelijk de aanleg van breedband te subsidiëren en wat voor lessen kunnen wij trekken uit Access2Fiber?

Bekijk het antwoord

Publicaties Breedband en aanbesteden