Overheden maken te weinig gebruik van duurzaam hout

Sinds 2010 mogen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat alleen nog maar duurzaam hout inkopen voor overheidsopdrachten. De Nederlandse overheid had als ambitie om per 1 januari 2015 voor 100 % duurzaam hout in te kopen. Deze ambitie is echter niet gehaald. Bij het inkopen van hout moeten de (decentrale) overheid dus letten op de duurzaamheid van het hout, maar ook op de Europese aanbestedingsregels.
Lees het volledige bericht