ICT en aanbesteden

Techniek op het gebied van informatietechnologie en ICT verandert snel. Dit geldt ook voor de behoeften van decentrale overheden op dit gebied. Het is dan ook niet eenvoudig om de juiste specificaties en eisen op te nemen bij de aanbesteding van ICT-projecten. Op deze pagina vindt u informatie over het aanbesteden van ICT-projecten.

Arbit

Voor het verstrekken van ICT-dienstverlening en de inkoop van ICT-producten, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties contractmodellen ontwikkeld. Deze Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) moeten zorgen voor meer flexibiliteit in de contracten van de Rijksoverheid met ICT-leveranciers. Decentrale overheden kunnen deze contractmodellen ook gebruiken wanneer zij ICT-opdrachten aanbesteden.

ICT en Open source software

Decentrale overheden kunnen bij hun ICT gebruik maken van open source software, maar zijn hiertoe niet verplicht. Bij open source software wordt de broncode vrijgegeven en is daarmee dus vrij beschikbaar. Gebruikers hebben hierdoor de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen en te verbeteren. Open source software kent geen barrières voor ICT-gebruikers of ICT-aanbieders. Door open source software worden decentrale overheden minder afhankelijk van een bepaalde leverancier.

Het Open Source Initiative (OSI) heeft voorwaarden opgesteld waaraan een licentie moet voldoen, zodat software die onder die licentie vrijgegeven wordt, open source software mag worden genoemd.

Open standaarden voor ICT

Open ICT-standaarden zijn afspraken over de manier waarop gegevens worden uitgewisseld. Open standaarden zorgen ervoor dat overheidsorganisaties gemakkelijk digitale informatie kunnen uitwisselen. Zowel onderling, als met burgers en bedrijven. Het OSI heeft criteria opgesteld om als open standaard te worden gekwalificeerd.

Vendor lock-in

Een vendor lock-in maakt decentrale overheden afhankelijk van één bepaalde leverancier van ICT-systemen en diensten. Wanneer een ICT-leverancier werkt met specifieke koppelingen die niet aansluiten op andere IT-systemen, is er sprake van een vendor lock-in. Het doorbreken van een vendor lock-in blijkt in de praktijk lastig, omdat bij het overstappen naar een andere leverancier vaak onevenredig hoge omschakelkosten worden gerekend.

Door het gebruik van open standaarden wordt het risico op een vendor lock-in beperkt.

Technische specificaties

Op grond van artikel 42 richtlijn 2014/24 mogen specificaties in aanbestedingsstukken geen ongeoorloofde beperking van de mededinging tot gevolg hebben. Technische specificaties moeten omschreven worden in termen van prestatie of functionele vereisten, of via verwijzing naar technische specificaties zoals gedefinieerd in bijlage VII van richtlijn 2014/24. Meer informatie vindt u onder technische specificaties.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws ICT en aanbesteden

Nieuwe oproep voor gratis ondersteuning voor innovatieve aanbestedingen in de ICT

Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) heeft een eerste nieuwe oproep gelanceerd voor 2020. Aanbestedende diensten die een project starten rondom het aanbesteden van innovatie in de ICT kunnen zich voor 15 april 2020 aanmelden om gratis ondersteuning voor hun project te krijgen. De prioriteit ligt dit jaar ook bij ICT-projecten die de Europese Green Deal ondersteunen.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen: waar liggen de mogelijkheden?

Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een studie waar onderzoek is gedaan naar grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen. Daarin is, aan de hand van vier projecten, onderzocht waar de mogelijkheden liggen en welke belemmeringen er bestaan bij gezamenlijke aanbestedingen die de grenzen van lidstaten overschrijden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen ICT en aanbesteden

Waar let de accountant op bij het controleren van de aanbestedingsrechtmatigheid?

Onze gemeente krijgt elk jaar de accountant op bezoek om de financiële stukken van de gemeente te controleren. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële transacties met betrekking tot inkoop en aanbesteden. Wat zijn veel voorkomende valkuilen en wat kan de gemeente doen om een goedkeurende controleverklaring van de accountant te krijgen voor het aspect aanbestedingsrechtmatigheid?

Bekijk het antwoord

Kunnen samenwerkende gemeenten een alleenrecht verlenen aan een ICT-bedrijf?

Onze gemeente is van plan om samen met drie buurgemeenten een uitsluitend recht (alleenrecht) te verlenen aan een extern ICT-bedrijf om onderhoud van en support voor specifieke database-software te leveren, omdat de volledige ICT-infrastructuur van de betrokken gemeenten al is toegesneden op de software van het betreffende ICT-bedrijf. Dit uitsluitend recht willen we voor vijf jaar vastleggen in een overeenkomst. Kunnen wij ons hierbij beroepen op de uitzondering inzake het uitsluitend recht?

Bekijk het antwoord