Aanbestedingsregels VK

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Op dit moment is er sprake van een transitieperiode die tot en met 31 december 2020 loopt (een eventuele verlenging van één of twee jaar is mogelijk). Dit betekent dat Europese regelgeving, waaronder de Europese aanbestedingsregels, momenteel nog steeds van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk. Hoe de situatie eruit zal zien na de transitieperiode is nog onduidelijk: mogelijk kunnen er andere regels gaan gelden met betrekking tot aanbestedingen en contracten.

Huidige aanbestedingspraktijk

De transitieperiode heeft op dit moment nog geen gevolgen voor de aanbestedingspraktijk. Het VK dient tijdens deze periode de Europese aanbestedingsregels toe te passen wanneer opdrachten boven de Europese drempelwaarden uitkomen. Bovendien moeten decentrale overheden tijdens deze periode Britse bedrijven toelaten tot hun aanbestedingsprocedures. Aanbestedingen die gestart zijn in de transitieperiode worden ook na 2020 onder Europese regelgeving voortgezet en gesloten.

Toekomstige aanbestedingspraktijk

Welke specifieke regels met betrekking tot aanbestedingen gaan gelden tussen het VK en de EU hangt af van de afspraken die tijdens de transitieperiode gemaakt zullen worden. Het is echter al wel duidelijk dat het VK na de transitieperiode aangesloten zal blijven bij de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, ook wel bekend als de Government Procurement Agreement (GPA). Door middel van de GPA is er een gewaarborgde toegang mogelijk voor Britse ondernemers tot de Europese aanbestedingsprocedures en is het tevens voor EU-ondernemers mogelijk om mee te dingen in een Britse aanbestedingsprocedure.

Voor meer informatie over de Brexit, zie ook het Brexit-loket.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG