ICT en aanbesteden

Techniek op het gebied van ICT verandert snel. Dit geldt ook voor de behoeften van decentrale overheden op dit gebied. Het is dan ook niet eenvoudig om de juiste specificaties en eisen op te nemen bij de aanbesteding van ICT-projecten. Op deze pagina vindt u informatie over het aanbesteden van ICT-projecten.

Arbit

Voor het verstrekken van ICT-opdrachten en de inkoop van ICT-producten, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties contractmodellen ontwikkeld. Deze Algemene Rijksvoorwaarden bij ICT-overeenkomsten (ARBIT) moeten zorgen voor meer flexibiliteit in de contracten van de Rijksoverheid met ICT-leveranciers. Decentrale overheden kunnen deze contractmodellen ook gebruiken wanneer zij ICT-opdrachten aanbesteden.

ICT en Open source software

Decentrale overheden kunnen bij hun ICT gebruik maken van open source software, maar zijn hiertoe niet verplicht. Bij open source software wordt de broncode vrijgegeven en is daarmee dus vrij beschikbaar. Gebruikers hebben hierdoor de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen en te verbeteren. Open source software kent geen barrières voor ICT-gebruikers of ICT-aanbieders. Door open source software worden decentrale overheden minder afhankelijk van een bepaalde leverancier.

Het Open Source Initiative (OSI) heeft voorwaarden opgesteld waaraan een licentie moet voldoen, zodat software die onder die licentie vrijgegeven wordt, open source software mag worden genoemd.

Open standaarden voor ICT

Open ICT-standaarden zijn afspraken over de manier waarop gegevens worden uitgewisseld. Open standaarden zorgen ervoor dat overheidsorganisaties gemakkelijk digitale informatie kunnen uitwisselen. Zowel onderling, als met burgers en bedrijven. Decentrale overheden zijn minder afhankelijk van specifieke softwareleveranciers als ze open standaarden gebruiken. Het OSI heeft onder andere criteria opgesteld om als open standaard te worden gekwalificeerd.

Vendor lock-in

Een vendor lock-in maakt decentrale overheden afhankelijk van één bepaalde leverancier van ICT-systemen en diensten. Wanneer een ICT-leverancier werkt met specifieke koppelingen die niet aansluiten op andere IT-systemen, is er sprake van een vendor lock-in. Hierdoor worden decentrale overheden afhankelijk van één leverancier. Het doorbreken van een vendor lock-in blijkt in de praktijk lastig, omdat bij het overstappen naar een andere leverancier vaak onevenredig hoge omschakelkosten worden gerekend.

Door het gebruik van open standaarden wordt het risico op een vendor lock-in beperkt.

Technische specificaties

Op grond van art. 42 richtlijn 2014/24, mogen specificaties in aanbestedingsstukken geen ongeoorloofde beperking van de mededinging tot gevolg hebben. Technische specificaties moeten omschreven worden in termen van prestatie of functionele vereisten, of via verwijzing naar technische specificaties zoals gedefinieerd in bijlage VII van richtlijn 2014/24. Meer informatie vindt u onder technische specificaties.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws ICT en aanbesteden

Grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen: waar liggen de mogelijkheden?

Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een studie waar onderzoek is gedaan naar grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen. Daarin is, aan de hand van vier projecten, onderzocht waar de mogelijkheden liggen en welke belemmeringen er bestaan bij gezamenlijke aanbestedingen die de grenzen van lidstaten overschrijden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen ICT en aanbesteden

Publicaties ICT en aanbesteden

X