Telecommunicatie overheid

Voorheen werd de telecommunicatie van een (decentrale) overheid aangeduid als een speciale sector. Sinds de invoering van richtlijnen 2004/17 en 2004/18 is dit echter aangepast. De gehele telecommunicatie valt nu binnen de klassieke sectoren, uitgezonderd van een aantal specifieke toepassingsgebieden welke binnen een geografische zone door slechts één aanbieder geregeld kunnen worden.

OT2010

OT2010 (Overheids-telecommunicatie 2010) is een programma van de Rijksoverheid dat een reeks aanbestedingen op het gebied van telecommunicatie verzorgt. Ook decentrale overheden kunnen profiteren van de te sluiten overeenkomsten. OT2010 is de opvolger van OT2006, dat voor ruim 150 overheidsorganisaties telecomdiensten aanbesteedde. OT2010 wordt waarschijnlijk opgevolgd door OT2017. Geïnteresseerde overheidsinstanties kunnen op dit moment aangeven of zij wensen deel te nemen aan OT2017.

Wat valt er onder OT2010?

Het programmateam van OT20120 heeft in 2010 vier clusters van telefoondiensten aanbesteedt:

 1. Vast, gegund aan Tele2
 2. Mobiel, gegund aan Vodafone;
 3. Inbound, gegund aan KPN;
 4. EUD, gegund aan BTC teleconsult

Meer informatie hierover leest u onder beleid.

Voor wie?

Provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganen en zorg- en onderwijsinstellingen kunnen, naast de twaalf ministeries, gebruik maken van deze telecommunicatie-contracten.

Vervolg OT2010

OT2010 heeft in 2011 een vervolg gekregen. Dit met onder meer de aanbesteding van de:

 1. Cluster 14+netnummer;
 2. VoIP-telefooncentrales;
 3. InhouseDekking;
 4. 0800-crisisnummer.

Meer informatie hierover leest u onder beleid.

Alsnog meedoen mogelijk?

Wanneer een decentrale overheid zich niet ingeschreven heeft voor deelname aan de aanbestedingen voor Vast, Mobiel, Inbound en EUD kan zij ook geen gebruik maken van de contracten. Europese aanbestedingsregels schrijven namelijk voor dat vóór aanvang van de aanbesteding duidelijk moet zijn welke partijen van de te sluiten contracten gebruik gaan maken. Meer informatie over deelname aan gezamenlijke aanbestedingen vindt u onder raamovereenkomsten.

Gemeentelijke telecommunicatie

Een ander initiatief voor de gezamenlijke inkoop van telecommunicatiediensten, is het project Gemeentelijke telecommunicatie (GT). Dit is een samenwerking van gemeenten en is in januari 2015 gestart. Het is een project van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. Het project is gericht op de gezamenlijke inkoop van telecommunicatiediensten. Meer informatie over GT is te vinden onder beleid.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Telecommunicatie overheid

Overheidstelecommunicatie

OT2010

Het programmateam van OT20120 heeft in 2010 vier clusters van telefoondiensten aanbesteedt:

 1. Vast;
 2. Mobiel;
 3. Inbound;
 4. EUD.

1. Vast

OT2010 vaste telefonie voorziet in de levering van vaste telefonieaansluiting met het openbare netwerk. Dit contract is gegund aan Tele2.

2. Mobiel

OT2010 mobiel voorziet in de levering van mobiele spraak en/of data-aansluitingen voor mobiele gebruikers, inclusief voorzieningen voor het verbeteren van de dekking en capaciteit van draadloze toepassingen in gebouwen. Dit contract is gegund aan Vodafone.

3. Inbound

OT2010 inbound voorziet in de afhandeling van verkeerstromen via vaste aansluitingen, waarin de ontvanger een rol speelt in de te verrekenen kosten, en waar sprake is van een groot volume. Denk hierbij aan 0800- en 0900-nummers, maar ook aan nummers gereserveerd voor de klantcontactcentra van de overheid (de zogenaamde 14-serie). Dit contract is gegund aan KPN.

4. EUD

OT2010 End User Devices (EUD) voorziet in de levering van end user devices voor mobiel gebruik, zoals mobiele telefoons en pda’s, inclusief aanvullende diensten als de beveiliging van deze apparatuur, software updates en logistieke diensten. Dit contract is gegund aan BTC teleconsult.

VERVOLG OT2010

OT2010 heeft in 2011 een vervolg gekregen. Dit met onder meer de aanbesteding van de:

 1. Cluster 14+netnummers;
 2. VoIP-telefooncentrales;
 3. InhouseDekking;
 4. 0800-crisisnummer.

1. Cluster 14+netnummer

Dit cluster draait om het afleveren van telefoonverkeer aan de klantcontactcentra van gemeenten. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening die wordt aanbesteed is Interactive Voice Response (IVR). Dit is software waarmee de beller op basis van spraakherkenning doorgeschakeld wordt naar het juiste klantcontactcentrum.

UPC Business heeft de aanbesteding gewonnen. UPC Business en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ondertekenden op 15 maart 2012 een contract. KING beheert de overeenkomst namens de Nederlandse gemeenten. Het contract kent een maximale looptijd van acht jaar.

2. Cluster VoIP-centrales

Het clusterVoIP-centrales draait om de leveringen van Voice-over-IP telefooncentrales en de basisdienstverlening die nodig is voor de inrichting, de implementatie en het beheer van de bedrijfstelefonieomgeving. Dit contract is gegund aan Detron. Van het contract gaan honderd (rijks)overheidsorganisaties gebruik maken. Zij verwachten, over de gehele looptijd van maximaal acht jaar, bijna 100.000 VoIP-poorten af te nemen.

3. en 4. Cluster InhouseDekking en cluster 0800-crisisnummer

Met het cluster Inhouse Dekking (IHD) worden aanvullende diensten voor inhouse dekking verworven, voor zover die niet door het cluster Mobiel kunnen worden ingevuld. Het cluster 0800-crisisnummer draait om de aanbesteding van een gratis telefoonnummer dat de overheid inzet in geval van crisis. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2012 gestart met een aanbesteding voor het crisisnummer 0800-1351. Deze opdracht is gegund aan SpeakUp B.V.

OT2017

Enkele van de huidige contracten onder OT2010 lopen in 2017 af. Welke contracten dat zijn is te vinden in het Interdepartementaal Contractregister. Omdat enkele contracten aflopen, wordt gestart met de opvolging van het programma, onder de naam OT2017. De telefoniedienstverlening valt onder de categorie ICT Werkomgeving Rijk en is toegewezen aan het ministerie van BZK.

Op 19 april 2016 is er een Concept Strategiedocument OT2017 uitgebracht. Momenteel is het nog een conceptversie van het strategiedocument OT2017. Het verzoek aan de markt om suggesties ter verbetering aan te dragen.

Gemeentelijke Telecommunicatie

Het project stond open voor alle gemeenten. Deze konden zich tot mei 2015 inschrijven. De raamovereenkomst is gesloten en vanaf de tweede helft januari 2016 kunnen deelnemers onder de Raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie hun eigen nadere overeenkomst gaan gunnen. Indien uw gemeente niet heeft meegedaan met de eerste collectieve aanbesteding, kunt u meedoen aan de tweede ronde. VNG/KING organiseert een tweede, bijna identieke gezamenlijke aanbesteding: GT Mobiele Communicatie 2.

Onder de GT Mobiele Communicatie zijn er door de samenwerkende gemeenten vier raamovereenkomsten gesloten met vier aanbieders. Gemeenten kunnen onder GT zelf een verdere minicompetitie uitschrijven om een verdere lokale keuze te maken voor één van de vier providers. Er kan worden gekozen uit de volgende vier aanbieders:

 1. KPN;
 2. Tele2;
 3. T-Mobile;
 4. Vodafone.
X