Betere regelgeving

Betere regelgeving (ook wel better regulation) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Betere regelgeving houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale (administratieve) kosten.  Het meer betrekken van belanghebbenden in het EU-beleidsvormingsproces is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Nieuws Betere regelgeving

Comité van de Regio’s pleit voor meer oog voor decentrale dimensie

Het zorgen voor betere regelgeving blijft voor de Europese Unie een doorlopend punt van aandacht. Dit beleidsdoel van de Europese Commissie draait om het vormgeven van Europese wet- en regelgeving zodat alle doelen van die wetgeving bereikt worden met minimale inzet van middelen, terwijl belanghebbenden er meer bij worden berokken. Transparantie en toegankelijkheid zijn daarbij zeer belangrijk. Recentelijk heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) in een ontwerpadvies het belang onderstreept van aandacht voor lokale en regionale overheden in het kader van dit systeem van betere regelgeving. Daarbij kwamen manieren aan bod waarop de Commissie en decentrale overheden hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

Lees het volledige bericht

Fit for Future-platform stelt werkprogramma 2021 vast & het RegHub 2.0 platform is gelanceerd

Europese wetgeving vereenvoudigen en moderniseren, dat is het doel van de Europese Commissie met het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Om dit te bereiken heeft de Commissie het Fit for Future-platform in het leven geroepen. Het platform heeft nu 15 initiatieven voor betere regelgeving geselecteerd in haar werkprogramma voor 2021.

Lees het volledige bericht

Eerlijke, groene en productieve steden: een nieuw Leipzig Charter en de Urban Agenda for the EU

Europese steden moeten eerlijk, groen en productief zijn. Dat zei minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bij een bijeenkomst van EU-ministers op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst werden het nieuwe Leipzig Charter voor stedelijke ontwikkeling in Europa en de Territoriale Agenda aangenomen.

Lees het volledige bericht

Vereenvoudigde en toekomstbestendige EU-regelgeving door het Fit for Future-platform

Toekomstbestendige en eenvoudige EU-wetgeving en minder administratieve lasten. Dat wil de Europese Commissie bereiken met de lancering van het Fit for Future-platform. Donderdag 26 november 2020 was de eerste bijeenkomst van het platform, waar Vicepresident Šefčovič van de Commissie benadrukte dat het platform van groot belang is voor Europese beleidsvorming.

Lees het volledige bericht

Evenement van BZK en EUKN ‘Urban agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert samen met het European Urban Knowledge Network (EUKN) het evenement ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’. Het is een side event van de Europese week van de Regio’s en Steden 2020 dat plaatsvindt op 13 oktober 2020. Aanmelding is mogelijk via deze link. Lees het volledige bericht

Betere Europese regelgeving nodig om de circulaire economie in steden te ondersteunen

Hoe kan de Europese regelgeving worden verbeterd om de transitie naar een circulaire economie in steden beter te ondersteunen? Het Partnerschap voor de Circulaire Economie onderzocht de belemmeringen in regelgeving, financiering en kennis en ondernam vervolgens twaalf verschillende acties om deze belemmeringen te verminderen of weg te nemen. In de publicatie ‘Better regulation for a Circular Economy’ licht het partnerschap twee acties toe die op het gebied van betere regelgeving zijn genomen. Kenniscentrum Europa decentraal heeft het Partnerschap ten aanzien van deze betere regelgeving acties ondersteund en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de publicatie.

Lees het volledige bericht

Verlenging reactieperiode gelekaartprocedure nationale parlementen tijdens kerstreces

Bij nieuwe wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie krijgen nationale parlementen acht weken de tijd om deze te toetsen aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Dit noemt men ook wel de gele of oranje kaart procedure. Deze toetsingsperiode wordt altijd uitgesteld tijdens de maand augustus, oftewel het zomerreces. De Commissie heeft nu voorgesteld om, naar aanleiding van het rapport van de taskforce ‘Subsidiariteit en Evenredigheid’, datzelfde uitstel te laten gelden tijdens de kerstperiode (tussen 20 december en 10 januari).

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Betere regelgeving

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord